Nachtegaal nieuws | september 2017
Bekijk deze mail in je browser
Nieuwsbrief nr. 2
Aan de donateurs van molen De Nachtegaal,
Met deze nieuwsbrief heten we u als (nieuwe) donateur van harte welkom.
We doen ons best om u een paar maal per jaar informatie te sturen en u op deze wijze op de hoogte te houden van alles wat er bij de molen speelt. Uiteraard kunt u ons ook volgen op onze website www.nachtegaalbeemster.nl
en Facebook pagina Nachtegaal Beemster. We wensen u voor nu veel leesplezier.
Open Monumentendag
Op zaterdag 9 september a.s. is molen De Nachtegaal ook geopend in het kader van de Open Monumentendag. U bent van harte welkom van 10.00 - 16.00 uur voor een bezoek, rondleiding of om pannenkoekenmeel of een ander meelproduct te kopen.
Juryleden op bezoek bij De Nachtegaal
Op donderdag 13 juli jl. zijn de juryleden van de Noordhollandsemolenfederatie voor een lunch op bezoek geweest bij de molen. Na hun vergadering waarin ze de genomineerden voor de NHmolenprijs hebben besproken, waren ze wel toe aan een ontspannen onderbreking. Gezien het prachtige weer die dag, werd het een lunch buiten bij de molen. Het was een uniek moment.
De jury bestaat uit de volgende leden: Aagje Zeeman, Willem Rol, Gerard van Beusekom, Eric Zwijnenberg en Greet Blokker
Een nieuwe molenaar in opleiding.
Sinds mei 2017 hebben we weer een molenaar in opleiding, t.w. Theo Pauw.
Theo is als vrijwilliger bij ons begonnen, maar zijn interesse in molens is zo groot dat hij besloten heeft zich aan te melden voor de opleiding. Deze opleiding is er op gericht dat je in minimaal 150 praktijkuren, verdeeld over de vier seizoenen, alles leert wat je nodig hebt om elke windmolen in Nederland verantwoord en veilig te kunnen bedienen. Hiervoor krijg je naast de praktijk ook ondersteunende theorie van alle molentypen. Veel aandacht gaat tijdens de studie uit naar de onderwerpen veiligheid en weer. Mensen doen gemiddeld drieënhalf jaar over de opleiding.
We wensen Theo veel succes.
Links: Molen de Damlander tijdens het verwijderen van de roeden
Rechts: De Widde Meuln te Ten Boer met roeden met afneembare achterplaten 
 
Wiekconstructies
Op 15 maart jl. werd de molenwereld opgeschrikt door een mededeling van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Er was gebleken dat bepaalde onderdelen van molens mogelijk gebreken vertonen. Het gaat om de verbinding tussen deelbare molenroeden(wieken), waarbij de bouten kunnen afbreken. Al vele jaren is de RCE, samen met molenbouwers, bezig om de constructie van roeden te verbeteren. Waren vanaf de middeleeuwen de molens uitgerust met houten roeden, vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw werden deze vervangen door stalen roedes. Nadeel van deze roedes was dat ze aan de binnenkant eigenlijk niet te conserveren waren. Hierdoor ontstond vaak roestvorming met soms noodlottige gevolgen. De Damlandermolen bij Bergen kreeg 40 jaar geleden nieuwe stalen roeden. Ze hebben helaas nooit gedraaid. Oktober 2014 brak een ervan bij een storm als gevolg van roestvorming (foto 1). Om hier iets aan te doen zocht men naar oplossing om als het ware in de roede te kunnen kijken. Er werd een constructie bedacht waarbij de beplating aan de achterzijde van de roede met bouten afneembaar werd gemaakt zodat de roede vooraf kon worden geconserveerd, en later na verwijdering van de beplating kon worden geïnspecteerd. Toen men toch eenmaal met bouten bezig was werd er geëxperimenteerd met roeden die uit twee helften bestaan, die met bouten aan elkaar worden bevestigd. Bij het vooraf doorrekenen van deze constructie was alleen een onjuiste aanname gedaan over de wijze waarop roeden in de askop zijn ingeklemd. Daardoor werd de flensverbinding met bouten te licht ontworpen. Bij twee molens braken er bouten af. Daarop zijn alle molens met deze constructie (een kleine vijftig in Nederland) stilgezet in afwachting van nieuwe sterkteberekeningen (foto2). Beide molens hadden een vlucht (totale lengte van het wiekenkruis) boven de 25 meter. Roeden langer dan 25 meter hebben een verhoogd risico, de grote vlucht zorgt voor een extra belasting op de flensverbinding. Het gaat om deelbare roeden die zijn geproduceerd sinds 2011 en waarvan het ontwerp destijds is goedgekeurd. Gelukkig bezit de Nachtegaal geen deelbare roeden, dus geen verbindingen met bouten. Van die kant is er dus geen narigheid te verwachten. Roestvorming aan de binnenkant van de roede blijft daarentegen altijd wel mogelijk, maar daartegen is tegenwoordig wel een goede preventieve bewerking mogelijk door het inwendig vernevelen van een roestwerende coating.
(foto 3 en tekening 4)
Tekst en foto's : Jaap van der Veen
De Hollandsche molen organiseert jaarlijks i.s.m. de Bank Giro Loterij een molenprijs. U kunt hiermee een "molen VIP arrangement" winnen. Alle informatie vindt u op: https://www.molens.nl
Copyright © 2017 Molen De Nachtegaal.


In het verleden heeft u dit e-mailadres aan ons doorgegeven. U kunt hier voorkeuren aanpassen of als u zich wilt uitschrijven van de nieuwsbrief. U kunt ookcontact met ons opnemen via onze website: www.nachtegaalbeemster.nl/contact

Email Marketing Powered by Mailchimp