Nachtegaal nieuws | juli 2019
Nieuwsbrief nr. 3
Aan de donateurs en vrienden van De Nachtegaal
Wat treft u aan in deze nieuwsbrief:
- Symposium 21 september
- Heel Beemster bakt.
- Besteding donateursgelden
- Opbrengst Rabo clubkas
- Terugblik in gebruik name van  molenzeilen en molenmakers gezocht 
- Terugblik Open Dag 30 mei
- Vrijwilligers gevraagd voor de molenwinkel, klanten en/of de bezoekers.
- Film jarige molen.
Symposium 21 september 

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat korenmolen De Nachtegaal aan de Hobrederweg in Middenbeemster werd gebouwd.
Het bestuur van de stichting tot behoud van De Nachtegaal organiseert gedurende het jaar een aantal evenementen om dit jubileum onder de aandacht te brengen.
 
Graag nodigen wij u uit voor een symposium op 21 september aanstaande in de Keyserkerk, Middenweg 148 te Middenbeemster.
 
Een viertal deskundigen geven een voordracht over diverse onderwerpen met betrekking tot het behoud van Cultureel Erfgoed. In de presentaties wordt speciale aandacht besteed aan De Nachtegaal. De sprekers hebben op de achtergrond een belangrijke rol gespeeld bij het behoud en een verantwoorde restauratie van de molen.
 
Aanvullend aan de voordrachten staan er een aantal interessante activiteiten op het programma zoals een rondtoer door de Beemster, korte presentaties en films.
 
Het aantal plaatsen voor dit bijzondere symposium is beperkt.
Om van een plaats verzekerd te zijn raden wij u aan om u tijdig aan te melden via de mail: info@nachtegaalbeemster.nl
Gelieve bij uw aanmelding aan te geven voor hoeveel personen u wilt inschrijven.
De kosten van deelname, inclusief lunch en pauzeprogramma, zijn € 12,50 per persoon.
 
Over de sprekers:

Paul Groen
Paul Groen is directeur/ eigenaar van Erfgoed Advies Groen.
Erfgoed Advies Groen adviseert, begeleidt en faciliteert monumenteigenaren bij restauratie, herstel, onderhoud en herbestemming.
Het bedrijf bestaat sinds 2003 en is erkend en gecertificeerd door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg. Erfgoed Advies Groen beschikt over een schat aan kennis en ervaring en heeft een grote groep overheden, stichtingen en particulieren als vaste klantenkring. Het bedrijf is gevestigd in Montfoort en heeft werkzaamheden door het gehele land, maar ook in België en Duitsland.
www.erfgoedadviesgroen.nl

Gerrit Keunen
In zijn hoedanigheid als molenconsulent van voorheen de Rijksdienst voor de Monumentenzorg nu de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft Gerrit Keunen tientallen jaren een zeer belangrijke rol gespeeld bij de instandhouding van de Nederlandse molens. Ook is hij sterk betrokken geweest bij de bereddering van onze molen De Nachtegaal. De heer Keunen heeft veel ervaring en kennis opgebouwd over de geschiedenis en de ontwikkeling van molens in Nederland door de eeuwen heen.
Hij beschikt dan ook over een onuitputtelijke kennis van molens in alle uithoeken van Nederland en heeft vele publicaties op zijn naam staan. Wellicht onder belicht is zijn inzet voor het behoud van molens in het buitenland.

Eric Zwijnenburg
Eric Zwijnenburg ontving in 2016 de Zilveren Anjer*, vanwege zijn jarenlange, brede inzet voor het molenbehoud In Nederland. Zo stond Eric Zwijnenberg eind jaren zestig van de vorige eeuw aan de wieg van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Hij was tevens de eerste voorzitter van deze organisatie die mensen opleidt tot vrijwillige molenaar. Daarnaast bekleedde hij vele bestuurlijke functies, onder andere bij de landelijke vereniging De Hollandsche Molen en tal van Noord-Hollandse molenorganisaties. Momenteel is hij nog lid van het algemeen bestuur van de Noord-Hollandse Molenfederatie.
Eric bedacht begin jaren zeventig ook de Nationale Molendag, het jaarlijkse evenement waarop vele honderden molens in het gehele land draaien en zijn opengesteld voor het publiek.
*De Zilveren Anjer is een door het Prins Bernhard Cultuurfonds ingestelde onderscheiding voor mensen die zich geheel onverplicht en onbetaald hebben ingezet voor cultuur of natuur in het Koninkrijk der Nederlanden.
 
Gerrit keunen en Eric Zwijnenburg kennen elkaar sinds 1967
 
Sjoerd van Dalen
Sjoerd van Daalen is directeur/eigenaar van Van Daalen Dendrochronologie
Dendrochronologie is de onderzoeksmethode die gebruik maakt van de jaarlijkse variatie in de jaarringen van bomen als gevolg van klimaat en andere groeiomstandigheden om houten voorwerpen te dateren.
De heer van Dalen heeft veel ervaring in het projectmatig uitvoeren van dendrochronologisch onderzoek aan archeologische, bouwhistorische en kunsthistorische objecten.
Na zijn studie Bos- en Natuurbeheer aan de Universiteit van Wageningen is de heer Van Daalen werkzaam geweest bij het cultuurhistorisch onderzoeksbureau BAAC  (Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie.)
Zijn wetenschappelijke werkzaamheden bestaan uit het ontwikkelen en onderhouden van betrekkingen met Europese dendrochronologische laboratoria. Hierbij ligt het accent op uitwisseling, ontsluiting en duurzame opslag van data.
Andere relevante specialismen zijn Geografische Informatie Systemen (ArcGis) en 3D modellering van houten kapconstructies.
 
Nicole Bakker
Nicole Bakker is sinds 1 september 2017 directeur van De Hollandsche Molen.
Vereniging De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor het voortbestaan, malend en draaiend houden van de wind- en watermolens van Nederland. Om deze doelen te bereiken is De Hollandsche Molen actief voor iedereen die in molens is geïnteresseerd, voor moleneigenaren en andere molenprofessionals.
Het vergroten van het draagvlak en het versterken van de belangenbehartiging blijven onverkort de pijlers van de vereniging. Wat betreft het vergroten van het draagvlak voor de molens en het molenbehoud wijst Bakker op initiatieven die reeds in gang zijn gezet op zowel financieel gebied als op het terrein van het vrijwilligerswerk: ,,Met een terugtredende overheid groeit de noodzaak om langs andere wegen aan het benodigde geld voor vooral onderhoud te komen, zoals ‘crowdfunding’. Met de oprichting van het Molenfonds heeft De Hollandsche Molen al een belangrijke stap gezet. Die lijn wil zij graag doortrekken, want op dat terrein liggen veel kansen.’’
Ook bij de werving van vrijwilligers in het molenveld is volgens haar veel winst te halen. ,,Vrijwilligers zijn essentieel voor het molenbehoud. De komende 10 jaar zijn per jaar zo’n 500 nieuwe vrijwilligers nodig. Via onder meer cursussen wil de vereniging moleneigenaren en molenaars helpen nieuwe mensen te vinden.’’
 
Wij hopen u op 21 september te mogen verwelkomen.
  
Ps. Heb je je n.a.v. de vorige nieuwsbrief al aangemeld  voor het symposium dan hoeft het niet nogmaals.
Heel Beemster bakt
Helaas moesten we de wedstrijd wegens omstandigheden uitstellen.
Je hebt nu 9 november de kans om mee te doen aan onze unieke bakwedstrijd.
Vanaf 15 augustus tot 22 september kun je je aanmelden via de website. 

Hoe ziet het programma eruit?
Als je je hebt aangemeld kun je meedoen aan de leerzame workshop die de bakkers Harry en Marcel de Groot geven op zaterdag 5 oktober. In deze workshop krijg je tips en trucs van dit heel bekwame bakkersduo. Na afloop krijgen de deelnemers een goed gevulde tas met meelproducten en een broodje mee ter waarde van meer dan € 10,00. Deelname aan de workshop is vrijblijvend.
Om aan de wedstrijd deel te nemen hoef je echt geen top bakker te zijn. Iedereen kan meedoen. Er zijn 3 categorieën t.w: 1. Taart, 2. Cake en koek, 3. Brood. Er kan per persoon slechts aan 1 onderdeel worden deelgenomen. Per onderdeel kunnen 30 personen inschrijven. De wedstrijd wordt opengesteld voor deelnemers uit de Beemster en omgeving. Gejureerd wordt op originaliteit, creativiteit en voor zover mogelijk op het gebruik van streekproducten.
Zowel de workshop als de wedstrijd is in Middenbeemster. Na inschrijving ontvang je van ons informatie omtrent de locaties en het tijdstip. De wedstrijd is op 9 november.

Het aanmelden kan tot uiterlijk 22 september 2019 via de website www.nachtegaalbeemster.nl. Het inschrijfgeld is € 10,00
Alle informatie vanaf 15 augustus op de website.
Besteding donateurs gelden
We vinden het fijn om je te kunnen melden, dat er mede dankzij de donateursgelden, een opdracht is gegeven om bruine molenzeilen te maken. Tot nu toe beschikt De Nachtegaal over witte zeilen en uiteraard onze speciale feestzeilen.
Bruine zeilen hangen bij veel molens in de wintertijd in de wieken. De witte zeilen zijn kwetsbaarder voor wind en weer en worden dus gebruikt in het zomerseizoen. 
De Rabo Clubkas
Dit jaar hebben we voor het eerst meegedaan aan de Rabo Clubkas en er is op ons gestemd want het heeft ons het mooie bedrag van € 403,82 opgeleverd. Dank voor uw stem.
Terugblik in gebruik name van  molenzeilen en molenmakers gezocht op 18 mei
Nadat de molen dit voorjaar wekenlang omgeven was door een immense zee van bloeiende tulpen, wordt er sinds kort volop gedraaid met wel zeer bijzondere „feestzeilen" (zie foto boven).
Op 18 mei j.l. werden namelijk vier vrolijk beschilderde molenzeilen in gebruik genomen en voor het eerst getoond aan de Beemster schooljeugd die aan dit molenproject heeft meegewerkt.
In het bijzijn van veel van de jeugdige kunstenaars en hun ouders werd die bewuste dag de kap van de molen, en daarmee het kleurige „wiekenkruis", naar het publiek gericht. Een bijzonder vrolijk moment toen langzaam maar zeker de kleurenpracht zichtbaar werd. Voor veel van deze jonge deelnemers zal de eerste aanblik van het enorme kunstwerk waar zij menig uur aan hebben meegewerkt hen nog lang bijblijven.
Aansluitend konden de kinderen nog volop genieten van een feestelijke happening die werd opgeluisterd met gezellige muziek, pannenkoeken, ijsjes en leuk molen-knutselwerk.
De jonge molenmakers gingen aan het eind weg met een zelf geknutselde molen van hout of van klei. Ad Koopman en Evalien de Lange heel hartelijk bedankt voor jullie inzet bij deze activiteit..
Terugblik Open Dag 30 mei
Hemelvaartsdag, van oudsher de Beemster Open Dag, was voor zowel Beemsterlingen als buitenlui een uitgelezen kans om de fraaie molenzeilen te komen aanschouwen.
Gezellige muziek, een demonstratie molenzeilmaken, de molen bekijken en vooral ook genieten van pannenkoeken en ter plekke gebakken lekkernijen maakten dat er een onophoudelijke stroom belangstellenden langs de molen trok. Zowel onze molenaars als onze „koekenbakkers” hadden het er maar druk mee. Voor het eind van de middag waren alle koekjes, broodjes en het pannenkoekenbeslag schoon op, en bood onze molenwinkel een wel zeer lege aanblik. Geen pakje pannenkoekenmix, cakemix of meel was er nog te vinden.
Een wederom meer dan succesvolle dag waar veel werk voor moest worden verzet. Ook om na deze „leegverkoop” de schappen weer schoon, toonbaar en aangevuld te krijgen was er weer veel werk aan de winkel.
Het is fijn dat De Nachtegaal dan kan bouwen op een groep super enthousiaste vrijwilligers die zich graag willen inzetten voor het reilen en zeilen van „hun” Beemstermolen. De op de bewuste open dag door een bezoeker gekiekte foto was een mooie afsluiting van weer zo'n dag waar zij het allemaal voor doen.
Vrijwilligers gevraagd voor de molenwinkel, klanten en/of de bezoekers
Heeft u belangstelling om u wat uurtjes in te zetten voor dit unieke Beemster bezit kom dan eens langs en informeer naar de mogelijkheden om binnen ons gezellige team mee te helpen met de molen, de winkel, de klanten en/of de bezoekers.
Film jarige molen
Dit filmpje is door Jordy Krul gemaakt met een drone.
Draait het filmpje niet, kopieer dan de link in uw browser:
https://youtu.be/5LjEF8Q5BtE
 
Het bestuur hoopt u te ontmoeten op onze activiteiten.
Copyright © 2019 Molen De Nachtegaal.


In het verleden heeft u dit e-mailadres aan ons doorgegeven. U kunt hier voorkeuren aanpassen of als u zich wilt uitschrijven van de nieuwsbrief. U kunt ookcontact met ons opnemen via onze website: www.nachtegaalbeemster.nl/contact

Email Marketing Powered by Mailchimp