Copy
In deze nieuwsbrief onder meer: interviews met de nieuwe beleidsmedewerker van Profi Pendi, met een leerplichtambtenaar en met Geynwijs. Daarnaast meer info over onder meer Kindkans, thuiszitters en het Ondersteuningsplan.
Bekijk deze mail in uw browser


Nieuwsbrief - april 2016


Voor je ligt de nieuwsbrief van april 2016 van samenwerkingsverband Profi Pendi. Bestemd voor alle ouders, personeel, bestuurders van de scholen voor primair en speciaal (basis)onderwijs, gemeenten en andere belangstellenden binnen Profi Pendi: de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen.Op kantoor bij Profi Pendi

Interview met Jeldau Bollema

Jeldau Bollema is sinds januari jongstleden 
2,5 dag per week in dienst bij Profi Pendi. Zij is aan de slag gegaan als beleidsmedewerker.
Klik 
hier voor een uitgebreid interview met Jeldau. 


Doorontwikkeling HGW
Van papieren tijgers en administratieve rompslomp naar kleine handzame groepsplannen.

Dit artikel verscheen onlangs in het magazine lbbo Beter Begeleiden. Onze beleidsmedewerker, Frosien Wielink, schreef hieraan mee.

Intern Begeleiders: houd ons op de hoogte!

Geregeld houden we scholen en Intern Begeleiders via de e-mail op de hoogte van actuele zaken. We vinden het daarom belangrijk ons adressenbestand up to date te houden. Daarom het verzoek aan scholen om wijzigingen (verlof, vervanging e.d.) aan ons door te geven. Dit kan door een mail te sturen naar info@profipendi.nl. We houden ons ook aanbevolen voor andere relevante informatie die we via onze nieuwsbrief kunnen verspreiden.

Kindkans

In maart en april zijn er drie werkbijeenkomsten Kindkans geweest voor IB'ers/directeuren. Profi Pendi wil graag de aanmeldingen via Kindkans binnenkrijgen. Je kunt daarbij hulp krijgen via de helpdesk: Hillechien Boel en Hannah Beudeker, via 030-2751288 of via hboel@profipendi.nl. Op dit moment is de koppeling voor Dotcom nog niet gereed. De scholen die met dit leerlingvolgsysteem werken, mogen de aanvragen nog via de oude weg doen. We houden de IB'ers van deze scholen op de hoogte als er meer nieuws is over de koppeling. 
AB-diensten cluster 3 en 4
Scholen kunnen kosteloos gebruik maken van de Ambulante Diensten cluster 3 en 4, binnen de uren die van tevoren zijn ingekocht tot 1 augustus 2017 door Profi Pendi. De diensten zijn vooral gericht op ondersteuning van de leerkracht. Wil je hier meer over weten, dan kun je contact opnemen met de Collegiaal Consultanten.
Onderwijs aan nieuwkomers
In het magazine TIB is een artikel verschenen van Marianne Bookelmann, de Collegiaal Consultant van Onderwijs Expertise Centrum De Evenaar. In dit artikel over onderwijs aan nieuwkomers staat: Onderwijs geven aan leerlingen met een kwetsbare achtergrond vraagt een andere inzet van leerkrachten.
Martine Vader
leerplichtambtenaar
Het beeld van een leerplichtambtenaar is die van een nors kijkende, ietwat fronsende man die er streng op toeziet dat de wet wordt nageleefd. Dat is leerplichtambtenaar Martine Vader echter niet. Klik hier voor het interview met haar. Verzoek aan scholen om thuiszitters (of bijna-thuiszitters) door te geven: leerlingzaken@nieuwegein.nl,
info@profipendi.nl.

Nieuws voor MR'en


Speciaal voor de Medezeggenschapsraden van Profi Pendi zetten wij uiterlijk een week voor een OPR-vergadering de agenda online.

Klik hier om deze in te zien.

Ook vind je hier de volgende vergaderdata.

Ondersteuningsplan

Op 4 april jl. heeft de OPR ingestemd met het Ondersteuningsplan 2016-2020 van Profi Pendi. Op 11 april is het plan goedgekeurd door de ALV. Ook met de gemeenten is het plan afgestemd. Voor 1 mei wordt het naar de Inspectie gestuurd en daarmee voldoen we aan de wettelijke eisen. Dat is niet de enige reden om het plan te maken. Het is belangrijk voor alle leden en de ouders, want hierin staan de missie en de visie, vertaald in ambities met de afspraken die gemaakt zijn om die te bereiken. Binnenkort vindt u het ook op onze website.
Interessante links voor scholen
Interessant links voor ouders
Passend onderwijs en jeugdwet sluiten op elkaar aan, daarom zitten de sociale of jeugdteams ook op school. Profi Pendi ging hierover in gesprek met Kerstin Hogenbirk, directeur van stichting Geynwijs, en gedragswetenschapper Margreet Jackson. Het team van Nieuwegein is ondergebracht in de stichting Geynwijs. Ook het dyslexieprotocol kwam ter sprake. Klik hier voor het volledige interview en het protocol.
Abonneren op de nieuwsbrief? Dat doe je hier!
Copyright © Profi Pendi_2016* All rights reserved.

Ons mailadres:
info@profipendi.nl

De nieuwsbrieven van Profi Pendi niet meer ontvangen?
Mail dan naar hboel@profipendi.nl

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Profi Pendi · Dukatenburg 101 · Nieuwegein, Utrecht 3437 AB · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp