Copy
Dit is de thema nieuwsbrief van Profi Pendi waarin we je meer vertellen over het 'dekkend netwerk' van ons samenwerkingsverband.
Bekijk deze mail in uw browser

 

Thema nieuwsbrief 'Dekkend netwerk' - maart 2017

Voor je ligt de thema nieuwsbrief 'Dekkend netwerk' van maart 2017 van samenwerkingsverband Profi Pendi. Bestemd voor alle ouders, personeel, bestuurders van de scholen voor primair en speciaal (basis)onderwijs, gemeenten en andere belangstellenden binnen Profi Pendi: de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen.

We bieden een dekkend netwerk

In de komende nieuwsbrieven zullen we steeds 1 van de 10 ambities, genoemd in het Ondersteuningsplan, onder de loep nemen.
Op de site lees je meer over 
ambitie 6 
- We bieden een
dekkend netwerk - door de ogen van Annelies Bakker, leerkracht op
SBO De Evenaar.
'Dekkend Netwerk' is een netwerk van expertise ondergebracht in expertisecentra waar ondersteuning te halen is in de vorm van kennis en menskracht om kinderen passend onderwijs te bieden. Die expertise wordt door de scholen of schoolbesturen betaald. SBO, SO en Collegiaal Consultatie wordt betaald door het samenwerkingsverband. Voor wat betreft de AB-diensten zitten we in een overgangsperiode. Tot half april 2017 zijn er nog enkele uren beschikbaar vanuit de ingekochte uren door Profi Pendi. Als die op zijn, gaan de schoolbesturen deze kosten op zich nemen. Samen Samen Nieuwegein en Observatieklas Houten worden ook afgebouwd. Wie daar nu nog gebruik van wil maken, kan informeren bij het samenwerkingsverband om te horen of er nog plaatsen zijn.
OEC De Brug
“Als je echt ziet hoe een kind is,
kun je inspelen op hun eigenheid” 

Lees
hier het interview met Otto Daniëls, directeur van Onderwijs Expertise Centrum De Brug in Vianen.
Onderwijs Zorg Arrangement De Brug

OEC De Evenaar
“Je bent welkom. Je kunt elk moment opnieuw beginnen”
Lees
hier het interview met Gonnie Boerma, directeur/bestuurder van
Onderwijs Expertise Centrum De Evenaar in Nieuwegein.
OPDC De Wenteltrap
“Kinderen de ruimte en vrijheid geven dingen anders te doen.”
Lees
hier het interview met Christiaan Bekker, directeur van Ortho-pedagogisch-didactisch-centrum De Wenteltrap in IJsselstein.

OEC De Wissel
“Ons motto: we zetten ieder kind op het juiste spoor” 

Lees hier de interviews met Beppie Vendrik, directeur van SBO De Wissel in Houten en met Ellen Pieterse directeur expertisecentrum KANS in onderwijs.
EXPERTISECENTRUM CLUSTER 1
"WE BORDUREN VOORT OP DE KWALITEITEN VAN EEN KIND"

Ambulant begeleider vanuit Bartiméus,

Natasja Bronzewijker, over de ondersteuning
aan blinde en slechtziende leerlingen.

Meer informatie vind je op de site van

Bartiméus en op Koninklijke Visio.
 
EXPERTISECENTRUM CLUSTER 2
"PASSEND ONDERWIJS BIEDT DE KANS OM INTENSIEVE ZORG DICHTERBIJ HUIS TE BRENGEN"


Marieke de Vries, teamleider Auris dienstverlening, over de ondersteuning aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een auditieve beperking. 

Meer informatie vind je op de site van

Auris en Stichting Siméa.
 

Interessant! Ambulant Begeleiders

Lia van den Brink, Ineke van Dillen, José Tieland en Toos van der Leeden stellen zich voor.

Interessant! Contactpersonen van de
diverse ambulante diensten stellen zich voor: 

Sandra van den Eijnde, Carola Bol 
en
Rosemarie Heus.

Lees meer over het begeleidingsaanbod van de AB-diensten De Onderwijsbegeleiders en 
De Kleine Prins Expertisecentrum.

EXPERTISECENTRUM CLUSTER 3
"IEDER KIND DAT TERUG KAN,
IS EEN FEESTJE WAARD"


In gesprek met
Klaaske de Ruiter, directeur van Utrechtse Buitenschool De Schans. Een school voor leerlingen die chronisch ziek zijn of een motorische beperking hebben.

Lees ook:
Stichting De Kleine Prins
Nieuwsbrief De Kleine Prins
Miniconferentie De Kleine Prins

Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie
Nieuwsbrief LWOE
Onderwijsbegeleiders
 

EXPERTISECENTRUM CLUSTER 4
"WIJ BEGRIJPEN ZE IN HUN
ANDERS-ZIJN"


In gesprek met
Marco Rozenbeek, directeur van de Berg en Boschschool. Een school voor leerlingen met uiteenlopende gedrags- en psychiatrische problemen.

KANS
Nieuwsbrief KANS
FRITZ

Lees meer over het begeleidingsaanbod van de AB-diensten FRITZ en KANS in onderwijs.


Interessant! De Ambulant Begeleiders / onderwijsbegeleiders van de diverse ambulante diensten stellen zich voor:
Margriet Schoon, Marja van Weelden, Ferdi ten HamKarin van Asselt en Marlies Andriessen.
Sociale teams en gemeenten
Profi Pendi werkt nauw samen met de leerplichtambtenaars en de Sociale of Jeugdteams van de gemeenten.

Interessant zijn de interviews met deze teams en met leerplichtambtenaar
Martine Vader.
Sociaal Team Nieuwegein, Geynwijs
Sociale kaart Nieuwegein
Jeugdteam IJsselstein
Sociale kaart IJsselstein
Sociaal Team Houten
Sociale kaart Houten
Sociaal Team Vianen
Sociale kaart Vianen
Breed Sociaal Loket Lopik
Sociale kaart Lopik
Abonneren op de nieuwsbrief? Dat doe je hier!
Copyright © Profi Pendi_2017* All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Profi Pendi · Dukatenburg 101 · Nieuwegein, Utrecht 3437 AB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp