Copy
In deze nieuwsbrief onder meer: een interview met Otto Daniëls, directeur van SBO De Brug Vianen. Daarnaast onder meer interviews met Sociaal Team Houten en onze nieuwe beleidsmedewerker, Els van Herpen.
Bekijk deze mail in uw browser

 

Nieuwsbrief - december 2016


Voor je ligt de nieuwsbrief van december 2016 van samenwerkingsverband
Profi Pendi. Bestemd voor alle ouders, personeel, bestuurders van de scholen voor primair en speciaal (basis)onderwijs, gemeenten en andere belangstellenden binnen Profi Pendi: de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen.

We werken preventief

In de komende nieuwsbrieven zullen we steeds 1 van de 10 ambities, genoemd in het Ondersteuningsplan, onder de loep nemen.
Op de site lees je ambitie 4 - We werken preventief - door de ogen van
Irene Hoekman, Intern Begeleider op basisschool De Fontein in Houten. 


“Als je echt ziet hoe een kind is, kun je inspelen op hun eigenheid” 
Otto Daniëls, directeur van SBO De Brug in Vianen vertelt: “Samen met andere hulpverleners proberen we kinderen en gezinnen in hun kracht te zetten. Ik geloof erg in de samenwerking tussen school en hulpverlening. We zijn daar al een heel stuk naar op weg nu we samen met de gemeente en Youké onderwijszorgarrangementen aanbieden.”

Profi Pendi wenst iedereen goede kerstdagen en een leerzaam 2017!
"Het is zo belangrijk dat kinderen op de juiste plek terecht komen."
Profi Pendi in gesprek met Els van Herpen, onze nieuwe beleidsmedewerker

Els van Herpen houdt van onderwijs en gunt elk kind een plek op het regulier onderwijs, voor zover dit mogelijk is. “Elk kind heeft recht op het soort onderwijs dat bij hem past. Ik draag er graag aan bij om dat voor elkaar te krijgen.”

Nieuws over Kindkans                             

  • Eind november vond een IB-werkbijeenkomst Kindkans plaats voor Dotcom-scholen. Deze scholen zijn nu goed toegerust om hulpvragen in Kindkans te zetten. Met vragen kunnen ze natuurlijk wel terecht bij Hillechien Boel. In november vonden ook twee IB-werkbijeenkomsten Kindkans plaats voor ParnasSys-scholen.
  • Op 15 december, 12 januari, 13 februari, 7 maart en 16 maart vinden van 10.00-12.00 uur IB-werkbijeenkomsten Kindkans plaats voor ParnasSys-scholen. Op 17 januari vindt van 9.30-11.30 uur een CC-werkbijeenkomst Kindkans plaats. Aanmelden voor 1 van deze bijeenkomsten kan door te mailen naar Hillechien Boel, of via de reeds toegestuurde link.
  • Op de website vind je een Q & A over Kindkans.
Directeuren / IB'ers of andere geïnteresseerden: heb je het geplastificeerde overzicht 'Profi Pendi in het kort' nog niet ontvangen? Mail dan naar Hillechien Boel.

 
Terugblik Miniconferentie Hoogbegaafdheid 
De samenwerkingsverbanden Zuid-Utrecht (VO) en Profi Pendi (PO) organiseerden op 9 november een miniconferentie over hoogbegaafdheid. Met als onderwerpen: hoe signaleer je hoogbegaafdheid, wat kun je deze leerlingen bieden, hoe kunnen we hoogbegaafdheid vorm geven in de overdracht van PO naar VO? Klik op deze link voor de presentaties, foto's en video's.
LANSbrekers over Thuiszitters
Voor 2020 is als landelijke doelstelling geformuleerd: geen thuiszitters langer dan drie maanden thuis! In het voorgaand schooljaar waren het er landelijk nog ruim 7000.

Collegiaal Consultant Elma Snabilie, 
Marloes van Dijk van OEC De Evenaar en
SBO-directeur Otto Daniëls, LANSbrekers namens Profi Pendi, geven meer informatie over de verantwoordelijkheden van scholen.

Stand van zaken pilots
In april 2016 zijn we in samenwerking met de TriVia-scholen gestart met de pilot ‘good practice passend onderwijs’. “Omdat de TriVia-scholen niet of nauwelijks kinderen doorverwijzen naar het SBO of SO is de volgende onderzoeksvraag tot stand gekomen: Blijven er leerlingen in de basisschool die op andere scholen een
SBO-verwijzing zouden krijgen?” Onze beleidsmedewerker Jeldau Bollema licht de stand van zaken op dit moment toe.
"We willen een mooie driehoek creëren tussen school, Sociaal Team en de GGD/CJG”
Profi Pendi in gesprek met Liesbeth Swartjes, inhoudelijk coördinator van Sociaal Team Houten. Met als extra: informatie over de Verwijsindex Midden-Nederland.
Interessante links voor scholen
* IB'er in passend onderwijs
* Interview directeur nieuwkomers onderwijs
* Nieuwsbrief Expertisecentrum Kans
* Handreiking verbinding onderwijs en zorg
* Wegwijzer passend onderwijs
Abonneren op de nieuwsbrief? Dat doe je hier!
Copyright © Profi Pendi_2016* All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Profi Pendi · Dukatenburg 101 · Nieuwegein, Utrecht 3437 AB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp