Copy
In deze nieuwsbrief onder meer: nieuwe medewerkers, interview met de directeur van de Berg en Boschschool, Kindkans-bijeenkomsten en SOP's.
Bekijk deze mail in uw browser

Nieuwsbrief - januari 2016

Voor je ligt de nieuwsbrief van januari 2016 van samenwerkingsverband Profi Pendi. Bestemd voor alle ouders, personeel, bestuurders van de scholen voor primair en speciaal (basis)onderwijs, gemeenten en andere belangstellenden binnen Profi Pendi: de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen.

Op kantoor bij Profi Pendi
Per 1 november vorig jaar is Loetie de Vries met pensioen gegaan.
Frosien Wielink en Jeldau Bollema volgen haar op. Frosien werkt 2 dagen in de week als beleidsmedewerker en Jeldau 2,5 dag per week.
Klik hier voor een uitgebreid interview met Frosien.
In de volgende nieuwsbrief stellen we Jeldau aan je voor.


 
Conferentie Profi Pendi
Op 28 oktober vond de conferentie plaats van Profi Pendi. Het thema was ontmoeten - verbinden - inspireren. Een goed begin was de binnenkomst over de paarse loper naar de grote zaal in OEC De Evenaar. Na een bruisende start van Janny Lammers en Bart van Kessel was er een lunch en konden de bezoekers diverse workshops volgen. Bekijk een aantal foto's en enkele workshoppresentaties van de conferentie.  
 

Nieuwe website - nieuwe nieuwsbrief

Profi Pendi heeft een nieuwe website, waarin meer toegespitst wordt op de bezoekers. Op de site kun je de keuze maken of je een ouder, school of IB'er bent. Vervolgens kom je in een omgeving waarin de informatie is aangepast naar jouw behoeften en interesses.
Bij een nieuwe website hoort ook een nieuwe stijl qua nieuwsbrief. Uiteraard zijn wij geïnteresseerd in jouw mening. Deze kun je mailen naar hboel@profipendi.nl.

Zorgplicht
Scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat ze ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek.
Lees meer op: Passend onderwijs

Nieuws vanuit...
Profi Pendi deelt graag interessante informatie van de partners met wie we samenwerken.
Interessant voor scholen:
* Nieuwsbrief van het Sociaal domein van de gemeente Houten.
* Staatssecretaris reageert op onderzoeken passend onderwijs. Hij wil doorontwikkeling passend onderwijs langs drie lijnen aanpakken.
* Stroomschema op zorg met toelichting.
Interessant voor ouders:
* Ouderbetrokkenheid en passend onderwijs
Samenwerking 
Het samenwerkingsverband werkt met veel partners. Welke dat zijn en hoe je ze kunt bereiken, hebben wij voor jou overzichtelijk op een kaartje uitgewerkt.
Heb je aanvullingen of wijzigingen? Mail ze ons!

Werkwijze
Als de school en ouders ondersteuning wensen, kunnen zij zich aanmelden bij de Collegiaal Consultanten voor advies. 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
In het Schoolondersteuningsprofiel beschrijft de school wat het kan bieden aan de leerlingen. Ook staat erin welke ambities de school heeft voor de toekomst. Leraren, schoolleiding en bestuur stellen samen het Schoolondersteuningsprofiel op. We korten dit af met SOP.
Scholen hebben onlangs van Profi Pendi een format gekregen waarmee ze gaan werken. De SOP's komen te zijner tijd beschikbaar voor scholen en ouders.
Klik hier voor meer informatie.

"Wij begrijpen ze in hun anders-zijn"
Voorspelbaarheid, duidelijkheid, vaste patronen. Alle leerlingen van de Berg en Boschschool zijn hierbij gebaat. Op de site vertelt directeur Marco Rozenbeek hier meer over. TIP: Klik hier voor een checklist die scholen handvatten geeft om passend onderwijs te bieden aan leerlingen die behoefte hebben aan maatwerk.

Ondersteuningsplan
Op dit moment zijn we druk bezig het Ondersteuningsplan 2016-2020 te maken. Dat plan vertelt hoe het samenwerkingsverband werkt. Het moet aan allerlei wettelijke eisen voldoen, maar de missie, visie en de ambities die de schoolbesturen met elkaar hebben afgesproken, vormen de belangrijkste ingrediënten. De Ondersteuningsplanraad heeft medezeggenschap over het plan. Zij moeten instemming verlenen. Wil je weten wie er in de OPR zit, klik dan hier.

Kindkans
Afgesproken is om het MDO te monitoren. En om het de scholen zo gemakkelijk mogelijk te maken zich aan te melden voor een MDO maken we gebruik van een monitor die aangesloten is op de leerlingvolgsystemen. Het instrument heet Kindkans. Deze maand zijn er drie bijeenkomsten geweest voor IB'ers en directeuren, met uitleg over het gebruik.

Abonneren op de nieuwsbrief? Dat doe je hier!
Copyright © Profi Pendi_2016* All rights reserved.

Ons mailadres:
info@profipendi.nl

De nieuwsbrieven van Profi Pendi niet meer ontvangen?
Mail dan naar hboel@profipendi.nl