Copy
Deze special bevat onder meer achtergrondinformatie, de visie van Profi Pendi en een factsheet over thuiszitters. Lees inspirerende verhalen van onder anderen de hoofdinspecteur, de voorzitter van de PO-raad, een LANSbreker, de coördinator van BOCS en een sparring partner van Gedragswerk.
Bekijk deze mail in uw browser

 

Thema nieuwsbrief thuiszitters - januari 2018 

Voor je ligt de thema nieuwsbrief van januari 2018 van samenwerkingsverband Profi Pendi. Bestemd voor alle ouders, personeel, bestuurders van de scholen voor primair en speciaal (basis)onderwijs, gemeenten en andere belangstellenden binnen de regio van Profi Pendi:
de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen.
Klik hier voor het Profi Pendi factsheet Thuiszitters.

"Het belangrijkste is dat we gewoon ‘doen’!”

“In deze regio hebben we relatief gezien maar weinig thuiszitters. Ondanks dit lage aantal, steken we als samenwerkingsverband toch veel tijd in het onderwerp thuiszitters, want elke thuiszitter is er 1 te veel. Wij zijn - en voelen ons - verantwoordelijk om thuiszitten te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren. Met het uitbrengen van deze special laten we zien dat dit onderwerp voor ons hoge prioriteit heeft.”


Michiel Minderhoud, interim-directeur Profi Pendi

Elk kind heeft recht op onderwijs! 
De visie van Profi Pendi is daarom dat er voor ieder kind gekeken moet worden of er een vorm van onderwijs mogelijk is. Het samenwerkingsverband wil dat kinderen niet langer dan drie weken thuis zitten zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Ook wil Profi Pendi het aantal vrijstellingen van de leerplicht zoveel mogelijk tegengaan.
Deze nieuwsbrief maakt inzichtelijk wat thuiszitters precies zijn, waarom we er zoveel aandacht aan schenken en wat het Thuiszitterspact is.
Arnold Jonk legt onder meer uit wat de rol van de inspectie is.
"Energie steken in leerlingen die thuiszitten, kan ons hele onderwijs beter maken"
Interview met hoofdinspecteur Arnold Jonk


Arnold Jonk, hoofdinspecteur primair onderwijs en speciaal onderwijs, merkt op dat het alsnog oplossen van slepende situaties betreffende thuiszitters zorgt voor een enorme bevrediging bij alle betrokkenen. 

Klik
hier voor het volledige interview.
IB'ers, let op: dient een TLV in te gaan na de zomervakantie? Zet dan het complete dossier uiterlijk 15 juni 2018 in Kindkans. MDO's en eventuele onderzoeken plan je voor die tijd in.
Wanneer een kind dreigt thuis te zitten, zetten diverse mensen zich in om dit te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren. Ook voor de gemeente staat dit onderwerp hoog op de agenda, zo maken de interviews met de Houtense wethouder Herman Geerdes, teamcoördinator Leerlingzaken Lekstroom, Anja de Haas en teamleider Jeugdteam IJsselstein, Astrid Gelmers duidelijk.


Herman Geerdes, wethouder in Houten


"Er moet een doorgaande lijn van zorg zijn in de overgang van primair naar voortgezet onderwijs"
Jos de Jong - directeur SWV VO Zuid-Utrecht


KERNGROEP THUISZITTERS

Jos de Jong is de directeur van samenwerkingsverband VO Zuid-Utrecht. Hij maakt deel uit van de kerngroep thuiszitters, samen met: Jeldau Bollema, beleidsmedewerker samenwerkingsverband primair onderwijs, Suzanne Geertsema namens de Lekstroomgemeenten en Albert Veuger als coördinator/aanjager Thuiszittersaanpak.

Jos, Jeldau en Albert vertellen over deze kerngroep.
In een volgende nieuwsbrief besteden we aandacht aan het onderwerp 'Inclusief onderwijs'. Heb je ideeën voor deze nieuwsbrief? Mail ons!

“Verbinden is een belangrijke taak
van de PO-Raad” 

De PO-Raad, sectororganisatie voor het primair onderwijs, stimuleert haar leden om de verantwoordelijkheid te nemen om geen enkel kind tussen wal en schip te laten vallen. Voorzitter Rinda den Besten ziet dat dit steeds beter gaat. “Steeds meer regio’s hebben succes in de aanpak van de thuiszittersproblematiek.” We vroegen haar op welke manier de PO-Raad aan dit succes bijdraagt.

Netwerkorganisatie Gedragswerk draagt ook bij aan het terugdringen van thuiszitters. “Er is namelijk niet alleen sprake van leerplicht, maar ook van leerrecht”, vertelt
Bart van Kessel, één van de sparring partners van Gedragswerk.Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad

Een inspirerend verhaal over thuiszitters van OPR-lid Marjan Maarschalkerweerd.
 
"Haal thuiszitters juist binnen! Denk net als Pippi Langkous: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan"

OPR-lid Marjan Maarschalkerweerd is werkzaam als coördinator onderwijszorgarrangementen bij ACIC. Een tussenvoorziening op het gebied van zorg en onderwijs voor met name kinderen met een vorm van autisme. Omdat deze doelgroep meer kans op schooluitval heeft dan andere kinderen vroeg Profi Pendi Marjan naar haar opinie over de thuiszittersproblematiek. 
Klik hier voor de instructievideo Verzuimregister.
De overheid nodigde vorig jaar onderwijsprofessionals uit om LANSbreker te worden. Collegiaal Consultant Elma Snabilie, SBO-directeur Otto Daniëls en Marloes van Dijk, gezinspedagoog bij SBO De Evenaar, meldden zich hiervoor aan namens Profi Pendi. In drie lesblokken kregen zij onder meer informatie over thuiszitten als probleem, verbindend communiceren en de wet en regelgeving omtrent thuiszitters.
Een jaar later blikt
Otto Daniëls terug op wat dit voor hem en zijn werkomgeving heeft opgeleverd.
"We zetten ons in om alle kinderen onderwijs te bieden"

“Het ‘voor zijn’ is ons doel, want als een kind eenmaal thuis zit, ben je eigenlijk al te laat”
Coördinator Jesper van Dam over hoe BOCS kan bijdragen om thuis zitten tegen te gaan.

Van een plek waar kinderen met gedragsproblematiek onderwijs krijgen, verwachtte ik - (Hillechien Boel, PR & Communicatiemedewerker bij Profi Pendi) dat de rust ver te zoeken zou zijn. Hoe ver zat ik ernaast! Jesper van Dam, coördinator van BOCS (Begeleiding Ondersteuning Coaching & School), leidt mij rond. Ik zie drie klassen waar kinderen in alle rust aan het werk zijn. “Natuurlijk gaat een kind hier ook wel eens uit zijn dak, maar veel kinderen ervaren hier een veilig sociaal klimaat, waardoor ze uiteindelijk weer teruggeleid kunnen worden naar de school van herkomst.” Jesper van Dam vertelt wat BOCS kan betekenen voor bijvoorbeeld dreigende thuiszitters.

Klik hier voor het verhaal van een voormalige thuiszitter.
Interessante links 
Stichting AutiPassend Onderwijs Utrecht
* 5 vragen en antwoorden over thuiszitters
Routekaart thuiszitters
PO-Raad
Interessante artikelen & toolbox
Magazine Thuiszitterstop
Artikel in Eigen Wijs
Thuiszitter doet mee, met een WebChair
Toolbox voor aanpakken thuiszitters
Lees ook over thuiszitters in de nieuwsbrief van SO-school De Kleine Prins.
Copyright © Profi Pendi_2018* All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Profi Pendi · Dukatenburg 101 · Nieuwegein, Utrecht 3437 AB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp