Copy
In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor de nieuwe voorzieningen Kangoeroeklas en Impulsklas, het Verzuimprotocol en diverse nieuwtjes. Ook worden de deadlines voor het indienen van een TLV-aanvraag genoemd.
Bekijk deze mail in uw browser

 

Nieuwsbrief - december 2018

Voor je ligt de nieuwsbrief van december 2018 van samenwerkingsverband Profi Pendi. Bestemd voor alle ouders, personeel, bestuurders van de scholen voor primair en speciaal (basis)onderwijs, gemeenten en andere belangstellenden binnen
Profi Pendi: de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen.
Viering eerste bestuursvergadering
Vijf jaar geleden, op 23 september 2013, vond de eerste bestuursvergadering van samenwerkingsverband Profi Pendi plaats. Daar snijden we graag een taartje voor aan!
Deadlines TLV-aanvraag:
* 6 december 2018 (ivm jaarwisseling)
* 14 januari 2019 (ivm februaritelling)
* 20 juni 2019 (ivm nieuwe schooljaar)
* 9 september 2019 (ivm oktobertelling)

Zorg ervoor dat het complete dossier voor de genoemde deadline in Kindkans staat, de status op 'Aanmelding' staat en de hulpvraag de titel 'TLV-aanvraag' heeft. Dan kunnen we het dossier in behandeling nemen.

Houd na het aanvragen van een TLV rekening met een verwerkingstijd van ca. twee weken. Rond vakanties kan de verwerkingstijd langer zijn.
Verzuimprotocol regio Lekstroom
Om het aantal thuiszitters terug te dringen wordt regionaal samengewerkt. Het onlangs vastgestelde Verzuimprotocol is een leidraad voor de scholen van het samenwerkingsverband primair onderwijs Profi Pendi en voortgezet onderwijs Zuid-Utrecht, de gemeenten, de GGD en de voortgezet speciaal onderwijsscholen in de regio die hebben aangegeven op deze wijze te willen samenwerken.
Ook diverse (V)SO-scholen buiten de samenwerkingsverbanden hebben aangegeven zich hieraan te conformeren.
Nieuwe voorzieningen:
Kangoeroeklas en Impulsklas


De Kangoeroeklas en de Impulsklas zijn nieuwe voorzieningen binnen het gebied van Profi Pendi.
Op de website zetten we op een rijtje wat deze voorzieningen zijn en waarom deze zijn opgericht.
Variawet: mogelijkheden voor kinderen die tijdelijk geen onderwijs volgen
Sinds 1 augustus j.l. is de Variawet van kracht gegaan die regelt dat leerlingen die tijdelijk geen onderwijs kunnen volgen meer maatwerk geboden kan worden. De inzet van deze wet is om leerlingen die wel baat kunnen hebben bij onderwijs tijdelijk deeltijdonderwijs te laten volgen. Voor meer informatie: poraad.nl
Per heden komt de verplichte handtekening van het S(B)O op de TLV-aanvraag te vervallen. De IB'ers zijn hiervan op de hoogte gesteld. 
Terugblik conferentie Begaafdheid & Talentontwikkeling
Onlangs bezocht onze beleidsmedewerker TLV, Babet Jongenotter, de conferentie Begaafdheid & Talentontwikkeling. Klik hier om te lezen wat deze conferentie haar gebracht heeft.
Interessante links voor scholen
* Nieuwsbrief Ministerie OCW
* Twaalfde voortgangsrapportage
Interessante links belangstellenden
* Week tegen kindermishandeling
* Verrassend Passend special
Abonneren op de nieuwsbrief? Dat doe je hier!
Copyright © Profi Pendi_2018-2019* All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Profi Pendi · Dukatenburg 101 · Nieuwegein, Utrecht 3437 AB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp