Copy
Deze special bevat onder meer een kijkje in de keuken van SWV Driegang en de gemeente Houten. Inspireren laten we ons door scholen die het onderwijs net even anders inrichten dan normaal. Waarbij steeds weer centraal staat: hoe werken zij toe naar inclusief onderwijs?
Bekijk deze mail in uw browser

 

Thema nieuwsbrief inclusief onderwijs - mei 2018

Voor je ligt de thema inclusief onderwijs nieuwsbrief van mei 2018 van samenwerkingsverband Profi Pendi. Bestemd voor alle ouders, personeel, bestuurders van de scholen voor primair en speciaal (basis)onderwijs, gemeenten en andere belangstellenden binnen de regio van Profi Pendi: de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen.
Marjolein Sluijters nieuwe directeur Profi Pendi
Met ingang van 15 mei is Marjolein Sluijters aan de slag gegaan als nieuwe directeur van Profi Pendi. Michiel Minderhoud zal tot aan de zomervakantie op de achtergrond als adviseur beschikbaar blijven. Graag stellen we Marjolein aan jullie voor.
IB'ers, let op: wanneer een TLV in moet gaan na de zomervakantie, zet dan het complete dossier uiterlijk 15 juni 2018 in Kindkans. Tip: plan MDO's en eventuele onderzoeken voor die tijd in.

“Dalton-onderwijs zorgt ervoor dat leerkrachten op maat kunnen werken”

‘Een kleine school met 152 leerlingen’,
‘kanjers van leerkrachten die kinderen centraal hebben staan’, ‘een warme gemeenschap’, ‘een keihard werkend team’ en: ‘een school waar het Dalton-gen echt in zit’,
zo typeert Marian de Haan de school waar zij directeur van is: basisschool De Zevensprong.
Zorgt één of meer van deze kenmerken ervoor dat op deze school weinig verwezen wordt?

In gesprek met basisschooldirecteur Marian de Haan.

“Een passende leeromgeving voor ieder kind”

Kinderen aan de slag in een kookstudio of atelier? Leren op banken of hometrainers? Daar wordt niet gek van opgekeken. Begrippen als WIJland, kernconcepten en ik-tijd zullen binnen mum van tijd ingeburgerd zijn. Basisschool WIJ bereidt momenteel het nieuwe onderwijsconcept voor, waar ze volgend schooljaar mee aan slag gaan: het unitonderwijs.

Profi Pendi in gesprek met directeur Melchior Hendriks, die ons vertelt welke invloed dit concept heeft op inclusief onderwijs.

Scholen, attentie voor het volgende: Verwijs zoveel mogelijk voor 1 oktober of 1 februari. Hiermee voorkom je dat een leerling niet geplaatst kan worden op een SBO-school.
“Passend onderwijs heeft bij ons altijd gewerkt” 

Binnen Profi Pendi ligt het deelnamepercentage Speciaal Basis Onderwijs (SBO) hoger dan het landelijk gemiddelde. SWV Driegang is een samenwerkingsverband dat grenst aan die van ons is. En daar ligt het percentage juist een stuk lager dan het landelijk gemiddelde. Graag leren we van hen: wat maakt dat zij zo weinig verwijzen?


Piet Vogel, Herma Sterk en Marjan Tamse
SWV Driegang

Profi Pendi in gesprek met wethouder Herman Geerdes en beleidsmedewerker jeugd en onderwijs, Fleur Boesveldt.

“De stip op de horizon: Inclusief onderwijs!”

Gemeente Houten streeft naar een inclusieve samenleving, maar wat is dat eigenlijk en welke rol speelt het onderwijs hierin? Wat is de visie van de gemeente? Welke speerpunten levert dit op en wat is hiervoor nodig? Kortom: hoe wil de gemeente passend onderwijs passend maken in Houten?

Opfrisser: Elke school is aangesloten bij de Verwijsindex. Hier lees je nog even de belangrijkste informatie over de index.

Lees hier het interview met
Intern Begeleider Hester Diepenhorst
en directeur Henry van Beusekom.
“Onze mindset is: alle leerlingen blijven op deze school”

Op de Eben Haëzerschool in Benschop is het verwijzingspercentage zeer laag. Hoe komt het dat daar vrijwel alle kinderen bediend kunnen worden met een passend onderwijsaanbod? Zijn de problemen op een klein dorpsschooltje wellicht minder groot? “Nee, ook hier lopen we tegen ‘stadse problematiek’ aan”, vertelt
Intern Begeleider Hester Diepenhorst.
Spelen hun zogenoemde organisatiemiddagen dan een grote rol? 

“Geen kind het cluster uit”
Interview met Frank Balk, clusterdirecteur 

“Het onderwijs kun je pas op zijn kop zetten als je een vuist durft te maken. Daar is moed voor nodig,” vertelt Frank Balk, één van de clusterdirecteuren van de zes O2A5-scholen in Zederik en Vianen. Dit cluster is met ingang van het schooljaar 2017-2018 een pilot ‘cluster leergemeenschap’ gestart, waarmee het de eerste stappen zet richting inclusief onderwijs.

Lees hier het volledige interview.

Lees hier meer over de ondertekening van het Convenant Thuiszittersaanpak Lekstroom 2017-2020.
Interessante artikelen/boeken
Copyright © Profi Pendi_2018* All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Profi Pendi · Dukatenburg 101 · Nieuwegein, Utrecht 3437 AB · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp