Copy
Senaste nytt från Vindenergi till havs
View this email in your browser

30% havsbaserad vindkraft i Sverige år 2050!

Det är nästan lika mycket offshore vind som onshore vind! I den strategiska innovationsagendan för vindenergi och elnät till havs – ett industriperspektiv hänvisade vi redan till ett utkast från Stanford University. Den slutgiltiga rapporten om 139 länder och vad en gynnsam förnybar energimix kommer att innehålla kom alltså till ännu tydligare slutsatser:

För svensk del prognosticerar man numera 36% landbaserad vindkraft och 30% havsbaserad vindkraft i energimixen (el, transport, värme/kyla, industri) för Sverige. Prognosen för långsiktiga arbetstillfällen i hela energisektorn har därmed förändrats också till betydligt högre jobbsiffror i både konstruktions- och drift-fasen.

Vår uppskattning om arbetstillfällen inom havsbaserad vind, som delvis har baserats på denna studie, kan därmed anses vara mycket försiktigt. Det är nu verkligen dags att se till att en stor del av den industriella utvecklingen för havsbaserad vindkraft landar i Sverige, där goda förutsättningar finns.

Vi tar i detta nyhetsbrev upp några exempel från våra aktiviteter och från vad som pågår i branschen innan- och utanför Sveriges gränser, även idag många gånger med svenskt deltagande.
Samarbete med Skånsk vindkraftsakademi
Som ett led i att jobba vidare med vår strategiska innovationsagenda har ett samarbete med Skånsk vindkraftsakademi inletts. Läs mer på vår hemsida!
Hexicon i Dounreay Trì Scotland
Hexicons ansökan om att bygga en demonstrationsanläggning utanför Scotlands kust bemöttes positivt av den ansvariga myndigheten för skydd av fåglar. Man ser en tydlig nytta med att utveckla flytande vindkraftsinstallationer, som kommer att bli byggda längre bort från kust och grunda områden, vilket i förlängningen är mycket positivt för t.ex. skydd av sjöfåglar. Vi välkomnar detta långsiktiga perspektiv, som vittnar om en vilja att främja utvecklingen av en teknologi som kommer att gynna omställningen till en mera hållbar energiförsörjning.

SeaTwirl på väg till börsen

Den som är intresserad av förnybar energi på den svenska marknaden har inte undgått att SeaTwirl är på väg till börsen. Av den anledningen finns det en hel del intervjuer med VD:n Gabriel Strängberg, men varför OffshoreVäst är ett viktigt och uppskattat nätverk för SeaTwirl kan man bara läsa här.
 
Esbjergs hamn - en tydlig industri
Ett foto från Esbjergs hamn som delades flitigt de senaste veckorna talar verkligen klarspråk: Vindkraft är varken en nisch och inte heller någon lekstuga; Vindkraft är en industri, som har vuxit sig till en viktig motor för jobb, energi och för omställningen till en hållbar värld, en industri som jobbar professionellt, storskaligt och långsiktigt. Enbart under 2016 har cirka 1,1 GW havsbaserad vind och 0.75 GW landbaserad vind passerat kajen i Esbjerg.
European Offshore Wind Deployment Centre (EOWDC) - Vattenfall
Vattenfall satsar på att testa och etablera innovationer inom havsbaserad vindkraft med Aberdeen Offshore Wind Farm. Elva turbiner med 8.4MW var ska stå på ”suction-bucket”-fundament, något som inte har gjorts förut. EOWDC har lyckats ta hem 40 miljoner euro i finansiering från Europeiska Unionen. Förutom att detta projekt kommer att bli en ”driver” för industrin i det stora, så välkomnas engagemanget naturligtvis också på lokal nivå. Till exempel har Vattenfall tecknat avtal på 24 år med Aberdeen hamn. Först kommer personal som har hand om konstruktionen vara baserad i Aberdeen hamn, men långsiktigt ska man också flytta in med ett lager och ett driftcenter.
BiFab i Scottland – svenskt engagemang i tillverkning av fundament
En något mer dold svensk aktör inom havsbaserad vindkraft är JCE Group som äger en majoritet i BiFab. JCE som förresten besökte OffshoreVäst på vår årskonferens. BiFabs (Burntisland Fabrications) fabrik i Arnish har precis ökat med 71 anställda för att kunna färdigställa 26 av 84 fundament för 7MW Siemens turbiner för OWP Beatrice.
Bureau Veritas – New Certification Scheme for Marine Renewable Energy Technology
En ny “guidance note” har etablerats och publicerats av vår medlem Bureau Veritas för marina applikationer. Läs mer här.
Copyright © 2016 OffshoreVäst, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp