Copy
EKSTRA NYHEDSBREV
fra Dansk Samling
Klik for åbning i nyt browser vindue

Dansk identitet og kultur udslettes bid for bid

Rektor på Egaa Gymnasium ved Aarhus har forbudt enhver højtideligholdelse af traditionelle danske højtider. Disse højtider bygger som bekendt på kristendommen, der på unik vis har formet danskerne som et folk gennem tusind år.

At Egaa Gymnasium således afskaffer julen, er et absurd eksempel på, hvordan stærke kræfter målrettet søger at udslette dansk identitet og tradition. Ofte sker det for at give plads til islam - i dette tilfælde er det snarere for ikke også at skulle give plads til islam. Tør man ikke værdikampen, kan man jo altid gøre sig selv helt værdiløse.

Åndløsheden regerer også på Langkaer Gymnasium, hvor man har forbudt religiøse aktiviteter, fordi de muslimske elever lå og bad på gangene i tide og utide. Derfor må en lille gruppe kristne studerende nu opgive deres ugentlige møde, som ikke generede nogen. For det skal jo ikke hedde sig, at man gør forskel.

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby må straks gribe ind i disse sager. Regeringens eget program fastslår, at ”Danmark er et kristent land”. Hvordan kan regeringen så acceptere, at markeringen af danske højtider forbydes på landets gymnasier?

De danske traditioner, som i den grad er rundet af kristendommen, skal ikke vige en tomme. Vi skal ikke nedlægge os selv for at give plads til folk, der ikke ønsker at respektere danske normer og skikke. Tværtimod har Dansk Samling en plan, der - med demokrati og retsstat i behold - vil kunne overtale de utilpassede til at rejse tilbage til deres kulturelle og religiøse hjem.

Dansk Samling står fast på danske værdier og traditioner. Her er nogle af de tiltag, vores parti vil kæmpe for:

  • Forbyd muslimsk hovedbeklædning i skolen - både for elever og lærere. Tørklædet er et symbol på underkastelse og opdeling i rent og urent.
  • Det kristne kors skal naturligvis være tilladt. Dansk Samling er ikke bange for at gøre forskel, og vi tager gerne opgøret med forældede konventioner.
  • Undervisning i kristendomskundskab gøres obligatorisk for alle. Danskere af enhver herkomst skal lære om landets historiske rødder.
  • Obligatorisk morgensang i Folkeskolen.
  • Forbud mod at skoler og andre offentlige institutioner holder fri på muslimske helligdage.
  • Skærpet tilsyn med muslimske privatskoler, moskeer og foreninger.

Dansk Samling vil forsvare og kæmpe for ethvert initiativ, der trækker i modsat retning af den opløsningstendens, vi ser på gymnasierne. Hvis udviklingen fortsætter, vil Danmark ikke bare ophøre med at være et kristent land. Det vil ophøre med at være Danmark.

Husk at skrive under på, at Dansk Samling kan stille op til det næste valg til Folketinget. http://dksamling.dk/

Se også Morten Uhrskov fortælle om sagen her.

På vegne af hovedstyrelsen i Dansk Samling

Morten Uhrskov Jensen

Copyright © 2016 Dansk Samling, All rights reserved.

Støt Dansk Samlings arbejde ved at indsætte et beløb på
konto 5960 8046690 (Frørup Andelskasse).
Vi er taknemmelige for ethvert beløb, stort eller lille.

Afmeld nyhedbrevet her.