Copy
NYHEDSBREV
Se Nyhedsbrevet i en browser

Information fra baneudvalget


Der har henover vinteren været en livlig diskussion om nogen af de ændringer, der er foretaget på banen.
Det er altid rart at høre andres mening, ingen er perfekte og i baneudvalget vil vi gerne modtage skriftlige henvendelser om de tiltag, vi laver.
Noget, der har været diskuteret, er pælemarkeringer på hul 4 og teesteder på hul 8. Jeg skal hermed forsøge at redegøre for de beslutninger, vi har truffet.

Hul 4.
Området til højre for det flade stykke på hul 4 er ikke en del af Varde Golfbane og den korrekte pælemarkering er derfor hvide pæle. Området er Out Off Bounds, der må ikke spilles fra området, der er ingen lempelsesmuligheder og spillerens eneste mulighed er derfor at gå tilbage til området. hvorfra det oprindelige slag blev slået og med et straffeslag droppe en bold og slå sit tredieslag.
En meget lang og tidskrævende gåtur hvis man har glemt at tage en provisorisk bold med.
Med de nye golfregler er der en, om end ikke korrekt, mulighed for at opnå lempelse med et straffeslag men uden tab af afstand. En rød pæl med grøn top indikerer et straffeområde med spilleforbud og der kan opnås lempelse efter golfreglerne. Der kan ofte opstå en situation, et skævt slag eller et skævt opspring, hvor det kan være svært at bestemme om bolden er i spil, derfor denne mulighed.

Teesteder på hul 8.
I klubbens visionsplan for hul 8, som kan læses på hjemmesiden, står der:

Hul 8
62 teested flyttes bagud. 57 og 52 teested flyttes mod venstre. Fairway i landingsområdet skubbes mod højre, så den ligger mere midt for “porten” i fairway, de små indbyggede pukler bliver en del af fairway. Egetræer i fairway bevares. Solitærtræer plantes mod driving range. Greenområdet gøres ekstra spændende ved at ændre på bunkerkonfigurationen med tilføjelse af en drilsk approachbunker i højre side samt tilføje run-offs og ny green bunker på højre bagside.
 
Vi mener derfor ikke at flytningen af 57 teestedet mod venstre er i strid med visionsplanen.
Med den nuværende placering har vi et blindt slag. Landingsområdet for udslaget er meget smalt og kan ikke ses fra teestedet. For mange spillere er den eneste vej til landingsområdet at slå over træerne og skære et hjørne af udslagsbanen, hvis de skal have et frit slag længere op ad banen. Det sker derfor ofte at der slås slag fra teestedet, som er i fare for at ramme spillere som venter eller søger efter bolde, som ligger tæt på udslagsbanen.
De langtslående spillere, som spiller fra 57 teestedet, slår ofte mod fairway på hul 5 for derefter at gå direkte efter green på hul 8. Der kan derved opstå farlige situationer for spillere på hul 5. Ved at ændre orienteringen på teestedet vil det lige slag fra 57 teestedet blive slået direkte op ad fairway på hul 8.
En flytning af teestedet direkte til venstre for det eksisterende 57 teested vil ikke gøre landingsområdet mere synligt og vil medføre en betydelig risiko for de spillere, der står på teestedet, idet de kan blive ramt af bolde slået ind til hul 7 green.
Ved at flytte teestedet til venstre og samtidig lidt frem er landingsområdet synligt, og andre spillere på hullet kan ses. Spillere på teestedet er beskyttet af beplantningen, og det vil med det samme kunne konstateres, om udslaget lander ”out off bounds” på udslagsbanen.
Vi er enige i, at hullet bliver nemmere og mere fremkommeligt, dog vil egetræerne og de solitære træer, der er plantet mod udslagsbanen, stadig udgøre en udfordring og i takt med, at de bliver større vil sværhedsgraden øges. Om der skal foretages yderligere tiltag på hullet vil løbende blive vurderet. Såfremt andre ændringer på banen gør det mere hensigtsmæssig at benytte de eksisterende teesteder, kan de tages i brug igen.
I forbindelse med ibrugtagning af de nye teesteder vil der blive foretaget en ny rating af banen, hvilket vil få indflydelse på antallet af tildelte slag ved spil på banen.
Vi har en dejlig bane, som bliver flittigt benyttet. Derfor skal vi i det arbejde, vi gør på banen, have fokus på at boldene kan findes, at der kan holdes et godt flow på banen og at sikkerheden for andre spillere på banen er i orden.

Jeg håber, besvarelserne er fyldestgørende. Hvis dette giver anledning til yderligere kommentarer, hører vi dem gerne, send en mail til kontoret att. baneudvalget.

På baneudvalgets vegne.
Aage

Nyt fra turneringsudvalget
Turneringsudvalget har lavet en Hulspils Turnering !!
Der er mange, som ikke har prøvet denne spilleform, så nu får I chancen.
 

Varde Golfklubs uofficielle hulspils mesterskab.

 

Turneringen er åben for alle med max. Handicap 36. Men vi håber naturligvis, at rigtig mange af de, som ikke har prøvet dette før, vil deltage.
Som I andre spilleformer spiller man også her MED andre golfere – men i hulspil spiller man også MOD andre golfere, og det giver en anden fornemmelse i arme, krop og hoved, når man skal slå nogen i en direkte duel/kamp.

Turneringen er oprettet i Golfbox – hvor du kan finde mere information – find turneringen på 17 maj – HULSPIL  -  Tilmelding: tryk her

Da der spilles efter lidt andre regler, kan du med fordel gå ind på DGU`s hjemmeside og læse/downloade ”Kvikguide til hulspilsregler” – men det er ikke nødvendigt for at kunne deltage.
Turneringsudvalget håber, at klubbens medlemmer vil bakke initiativet op, så det kan blive en årlig begivenhed fremover.

Mvh
Turneringsudvalget

Spil med en ven


Tag en ven med til Golfens Dag søndag den 28. april.
 
Vi mødes kl. 15.00 hvor gæstespillere bliver introduceret i at slå til en golfbold af klubbens protræner.
Kl. 16.00 skal vi sammen spille en Texas Scramble på den store bane.
Efter golfen er der præmieoverrækkelse, og klubben serverer et let traktement.
 
Tilmelding via Golfbox. - Forhør evt. nærmere på tlf. 7522 4944.
 
Håber at se dig sammen med en ven.

HUSK - for hvert nyt medlem får du et gavekort på 500 kr. til Proshoppen

Facebook


Klubben gør i år en stor indsats for at rekruttere flere medlemmer. Dertil bruges bl.a. de sociale medier som Instagram og Facebook.
Vi vil gerne bede alle vores medlemmer om hjælp til at dele opslagene. Et enkelt klik har stor effekt på udbredelsen af klubbens tilbud.
Klubbens facebook finder du her: https://www.facebook.com/vardegolf/

Nyt fra Proshop
Med venlig hilsen
Varde Golfklub

Copyright © 2019 Varde Golfklub, All rights reserved.


Ønsker du at ændre, hvordan du modtager disse e-mails?
Du kan updatere dine preferencer eller Afmelde nyhedsbrev

Email Marketing Powered by Mailchimp