Copy
דבר ראש הישיבה- הרב משה פליקס
הורים ותלמידים אהובים ויקרים!
יוצאים אנו מבין המצרים, מרחיבים שוב את הנפש שהצטמצמה לה מתוך תחושה עמוקה שזוהי דרכו של עם ישראל, עם שלא מתעלם ממה שעדיין חסר, אך גם לא שוקע בייאוש, מבינים אנו שצריך להמשיך ולקום מהאפר להמשיך לבנות עוד קומה ועוד קומה בבניין הגאולה.
בהשגחה אלוקית, תמיד לאחר תשעה באב קוראים אנו את פרשת ואתחנן, פרשה בה מופיע מעמד הר סיני. נראה שיש כאן אמירה משמעותית מאוד – אי אפשר לקום מתוך האפר אלא על ידי התורה!
כל הבניין הלאומי שלנו הוא מתוך תורה, וככל שנחזק בעצמנו את הלימוד ואת הקיום של התורה כך נצליח באמת לבנות בבנים- בתלמידים את אותה תחושת שליחות – אני חי למען עם ישראל! אני חי למען אידיאלים גדולים וחשובים!
 
הולכים אנו ומתקרבים לתחילת שנת הלימודים, מקווים שאתם מנצלים את הזמן כראוי להחלפת כוחות – וקוי ה' יחליפו כח – הרחבת הנפש, וחיזוק המשפחתיות.
אנו, בצוות הישיבה עמלים ימים ארוכים על מנת להכין את השנה הבאה, שנה בה אנו משלימים את התחדשות הישיבה בארבעה מחזורים מלאים, בכדי שנוכל להפיק ממנה את המיטב.
ממשיכים את המהפכה וההתחדשות! ואתם חלק ממנה!
ברוך ה' אנו זוכים ממש להחזיר עטרה ליושנה, ולחדש את פני הישיבה מתוך כוחות רעננים הנשענים על העבר ויונקים ממנו.
בשנה הבאה אנו מקבלים את תלמידי מחזור פ' [שתי כיתות ט'] המצטרפים למחזורים הקודמים ובעזרת ה' נתחיל את השנה הרביעית עם כיתות מלאות ועם כ 240 תלמידים. כמו כן אנו נערכים לקבוצה נוספת של עולים מצרפת שתצטרף אל הקבוצה הקיימת שחוותה הצלחה מדהימה בקליטה ובהתערות בישיבה.

בימים אלו מצטרף לישיבה ראש מנהל חינוך מטעם מוסדות חינוך כפר פינס, הרב יעקב חביב שליט"א, הרב חביב עמד בראשות ישיבת ההסדר בהר ברכה שנים ארוכות והיה שותף להקמת מוסדות חינוך שונים.

הצטרפות הרב חביב למערכת היא חלק מתהליך שינוי ארגוני שאנו עוברים בתקופה האחרונה (בליווי ייעוץ מקצועי), שעיקרו שיפור ועליה מתמדת בכל התחומים, הלימודי, התורני והחברתי-פנימייתי, ומתן מענה ואתגר מיטבי לתלמידים ומיצוי יכולותיהם. הרב חביב מצטרף בעיצומו של התהליך ויהיה חלק מרכזי בליווי והובלת התהליך ושילוב בין התחומים השונים להצלחת הישיבה. כמו כן נכנסת לתפקיד רכזת פדגוגית, הגב' מיכל ג'אן, מיכל בעלת וותק בתחום הניהול וההוראה הפדגוגית ואין ספק שתתרום רבות ללמידה המשמעותית. הצוות החינוכי אף הוא גדל ומתעצם ובעזרת ה' אנו קולטים שלושה רמי"ם חדשים, אם בית נוספת, ומדריכים חדשים.

בברכה משה פליקס רה"י
לקראת השנה הבאה -  הרב יעקב  חביב
להורים שלום
אנו נמצאים בפתיחת שנת הלימודים, שנה חדשה.  כהורים אתם וודאי מלאי צפייה ותקווה שהשנה הזאת תהיה שנה משמעותית עבור הבנים, שיבנו את האישיות שלהם, ייקחו אחריות על חייהם, יקנו מידות טובות, יגדלו ביראת שמים, ישקיעו בלימוד תורה ולימודים כללים, יגלו את הכישרונות המיוחדים שלהם ועוד.  כמחנכים אנו שותפים  למחשבות ולתקוות שלכם, נשתדל לעשות  ככל יכולתנו להוציא את הדברים אל הפועל ובע"ה נעשה ונצליח.
בישיבת כפר הרא"ה אנו משתדלים להמשיך את דרכו של הרב נריה זצ"ל מגדולי המחנכים בדור האחרון, ולקבל ממנו השראה. אחד הדברים הבולטים בדרכו החינוכית היתה העין הטובה האמון המלא בתלמיד, ובטוב שבו.  בדרכו ראינו שעיקר עבודתו של המחנך היא, לחשוף את הרצון הטוב ולגלות אותו לעולם, ולתלמיד עצמו. אחר כך לטפח את נקודת הרצון ולכוון את התלמיד להתמלא ממנה.
בשלוש השנים האחרונות נעשתה בישיבה עבודה חשובה מאד על ידי הרב משה פליקס ראש הישיבה ביחד עם צוות ההנהלה הרמי"ם והמורים. המטרה היא בע"ה להתקדם ולעלות קומה נוספת, וזאת בשלושה תחומים מרכזיים:
  1. המשך גיבוש צוות הרמי"ם והמורים לעבודה חינוכית משותפת.
  2. שיתוף התלמידים בעשיה החינוכית והעמדת גבולות מסודרים וברורים.
  3. טיפוח וקידום הלמידה באיכות ובכמות, הן בלימודי הקודש והן בלימודי החול.
 
 ברכה והצלחה לכולנו
 יעקב חביב
 
הודעות:
תנופת פיתוח והתחדשות

הישיבה נמצאת בתנופת פיתוח גם בתחום הפיזי. פנימיית שוויץ בשלבי שיפוץ מתקדמים ועוד במהלך השנה נזכה לאכלס אותה, הכיתות והפנימיות האחרות סוידו ונוקו, והרבה מאוד ליקויים טופלו. ב"ה זכינו לתרומה של מעבדת מחשבים חדשה שנכנסה לשימוש כבר בסוף השנה החולפת.

נהלים וגבולות
אנו רואים בישיבה כבית חינוך לגדל בנים אוהבי ה' מלאי תורה ושמחת חיים, המצוידים בכלים לימודיים מעשיים- תעודת בגרות- להיות בנים לאומה, שותפים ופועלים למען עם ישראל בכל התחומים האפשריים. בישיבה ניתן דגש על היחס האישי והמשפחתיות שמאפיינת את ישיבתנו.
הישיבה כולה היא בית חינוך. הפנימיה אינה חדר שינה לתלמידים הלומדים בישיבה, אלא היא חלק מבניין האישיות. בישיבה ישנם שני בתי מדרש- בית המדרש לתפילה ולימוד תורה שהוא הלב של הישיבה, ובית המדרש השני הוא החיים החברתיים בישיבה שהם בית המדרש ללימוד בין אדם לחברו, בבחינת דרך ארץ שקדמה לתורה. שניהם יחד הם מקום לעבודת ה'  לגדילה והתעלותתכנית הלימודים והתכנית החינוכית-חברתית נגזרת מתוך החזון ומוציאה אותו מהכח אל הפועל.
מתוך רצון להמשיך את האווירה המכבדת והנעימה השוררת בישיבה, אך מתוך ההבנה שאנו זקוקים לגבולות נבהיר מספר נקודות חשובות:
הופעה – מיותר לציין שתלמידנו נדרשים להופעה מכובדת ומכבדת, תספורת העומדת בדרישות ההלכה, כפכפי אצבע ודומיהם בשטח הפנימיה בלבד, מכנסים קצרים רק משעת הצהרים, בשבת – חולצה לבנה מכופתרת.
תקשורת – מכשירי הפלאפון נועדו לתקשורת בין הבנים ובין בני הבית. אנו נכנסים למהלך חינוכי שימקד את השימוש במכשירים לצורך זה, כמו כן יצרנו קשר עם חברת נטספארק העוסקת בסינון אתרי האינטרנט. חשוב לנו מאד שמהלך זה יהיה בהבנה ובשיתוף פעולה מלא מצדכם. פרטים נוספים ישלחו בהמשך.

השכמה ונוכחות -בשנה הבעל"ט נמשיך להקפיד על השכמה בזמן לתפילת שחרית מתוך הבנה שכך יהודי צריך להתחיל את יומו והקפדה על כך משליכה על התפקוד בכל היום. כמו כן נמשיך להקפיד על נוכחות מלאה בשיעורים במהלך היום. לכם ההורים ישנה אפשרות להיות שותפים באמצעות תוכנת "משוב", סיסמה תקבלו בתחילת השנה.
ספרי לימוד  - חלוקת הספרים תיעשה בצורה מרוכזת דרך הישיבה בתחילת השנה, [חוברת עבודה באנגלית תירכש בהמשך, אחרי החלוקה לרמות , התשלום בנפרד ע"י ההורים].  

להוציא מן הכלל- הגמרא היא ספר אישי המלווה אותנו שעות רבות במשך היום, אנו לומדים בה, מתווכחים עליה ומגלים בה עולמות חדשים. ישנו ערך מיוחד שכל תלמיד יקנה את הגמרא שלו והיא נשארת איתו. בה יוכל לכתוב את הארותיו והערותיו, יוכל לחזור עליה במשך השנים ולהריח את הריח המיוחד של הגמרא שלו! ולכן הגמרא לא חלק מהשאלת ספרים. כל תלמיד יביא מסכת סוכה שלו. [נמצאות בישיבה גמרות משנים עברו וניתן יהיה לרכוש אותן במחיר סמלי, כל הקודם זוכה!]

אי"ה נתחיל ללמוד פרק ראשון מומלץ מאוד ללמוד את המשניות של המסכת כולה ואת הדפים הראשונים של פרק זה בגמרא.

ספר תנ"ך מלווה אותנו במשך השנים בלימודי התנ"ך. גם אותו אנו מבקשים מכל תלמיד להביא מהבית. תלמיד שהתנ"ך הוא רכושו האישי שומר עליו ומתייחס אליו אחרת ולכן גם התנ"ך לא יושאל בפרויקט ההשאלה.

לוקרים – פרטים בגרת מנהל התיכון בהמשך המייל.


לסיום נתפלל: יהי רצון שיזכה אותנו הקב"ה להיות שליחים נאמנים לחנך את הנשמות הנפלאות של תלמידנו- בנינו, לאהבת ה' ויראת שמים מתוך לימוד תורה, ודיבוק חברים...
 
בברכה
צוות הישיבה
 

 כתות ט' מתחילים ללמוד
ביום שלישי כ"ו אב 30.8.16

16:00       –הגעה לישיבה –התארגנות בחדרים

16:30     – התכנסות ודברי פתיחה  הרב פליקס 

16:45   –  הורים –  צוות ניהול  

                תלמידים  – רמים

17:30  – הורים – רמים 

              תלמידים – מדריכים

18:30 – מנחה

19:00 –  ארוחת ערב            

19:45-20:30  –  סדר ערב + תפילת ערבית

20:30  –  פעילות ערב

 
 

 כתות י' –י"ב חוזרים ללימודים 
ביום רביעי כ"ז אב 31.8.16

10:30  –  הגעה לישיבה

11:00-12:00   –    מפגש עם הרמים

12:00-13:20  –     כינוס ישיבתי

 מנחה

ארוחת צהרים

14:20  –   לימודים

20:30  – פעילות ערב

 
למכתב מנהל התיכון- הרב בני דרף לחצו כאן
הרב שמואל שטיינר / ראש תחום חינוך וחברה
חזון החינוך החברתי לשנת תשע"ז
לקריאה
 לחץ כאן
לחצו כאן לאגרת מנהל הפנימיה- משה אפרתי
לאגרת היועץ החינוכי- איתן שחרור לחצו כאן
חדשנו את אתר ישיבה - מוזמנים לבקר בו ולהתעדכן בנעשה בישיבה
שנזכה שיתקיים במהרה  . . . 
"ולירושלים עירך ברחמים תשוב,
ותשכון בתוכה כאשר דיברת,
ובנה אותה בקרוב בימינו בנין עולם,
וכיסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין. . . "

You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp