Copy
דבר ראש הישיבה- הרב משה פליקס
הורים יקרים ותלמידים אהובים.
זוכים אנו ללמוד השנה מסכת סוכה, והלימוד הראשון במסכת הוא הלימוד של רבה - להגבלת גובה הסוכה ל 20 אמה מהפסוק - "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל...", עד 20 אמה אדם רואה שהוא נכנס לסוכה ומודע לכך אך מעבר לזה אין העין שולטת.
לכאורה לימוד זה קשה, שהרי הפסוק, כמו הרבה מצוות אחרות, מדבר על זיכרון ודורש מהאדם היושב בסוכה להיזכר באירוע מהעבר [ענני הכבוד או סוכות ממש שישבו בהן במדבר], וכך אכן דחו את דברי רבה החולקים עליו. 
נראה שרבה דייק בלשון הפסוק "למען ידעו" ולא "למען תזכרו", יש הבדל בין ידיעה לבין זיכרון, ידיעה היא חיבור עכשווי חווייתי למצווה בניגוד לזיכרון שהוא משולל חיבור חווייתי.  
אולי דיוק זה מלמד אותנו על מהות המצווה המיוחדת הזו, מצוות הסוכה, שהרי מה בעצם נדרש מאיתנו? פשוט לחיות את חיינו הרגילים אותם אנו רגילים לחיות בבית, לחיות אותם בסוכה, ולהעמיק בנו את החוויה שאנו חוסים בצלו של הקב"ה, אחרי אשר טיהרנו עצמנו בימים הנוראים ובשיאם יום הכיפורים, ומתוך כך אנו מצליחים לחיות מציאות של קרבת אלוקים ללא המחיצות של השגרה הבייתית.
מתוך חוויה זו אנו יוצאים אחר כך חמושים באנרגיות ללימוד ועשיה בהמשך השנה הבעל"ט.
דבר הרב יעקב חביב
להורים שלום,
זה עתה סיימנו את תפילות יום הכיפורים. מענג היה לראות את תפילת התלמידים. התלמידים היו שותפים ולעיתים הובילו את התפילה בשירה וריקודים. למרות אריכות התפילות לא ניכרה בהם חולשה ועייפות. אני בטוח שאם הייתם זוכים לראות את בניכם בתפילה הייתם רווים רוב נחת. 
הרב קוק מלמד אותנו שימי התשובה והתיקון אינם מסתיימים ביום כיפור. זה נכון שעברנו תהליך של תשובה ותיקון פנימי, אבל ביחד עם זה כוחות הנפש נחלשים. 
הצער והחרטה יכולים להכניס את האדם לעצבות מתוך מחשבות - מדוע נכשל מדוע זה קרה וזה עשוי להחליש את כוח הרצון שלו. יתכן שהאדם יחשוש מעתה ליזום, לפעול מדאגה שמא יכשל בשנית.
לכן השלמת התשובה היא בחג הסוכות, לא במקרה הציווי "והיית אך שמח" מוזכר בהקשר לחג הסוכות. צריך לחזור לאיזון. אחרי חודש אלול והימים הנוראים והתחושות המלוות אותם, צריך לחזור למצב השלם של שמחה ועוז החיים וכך לפתוח את השנה הבאה עלינו לטובה. 
אנו מקווים שאחרי תקופה משמעותית של למידה והתקדמות , תלמידי הישיבה ינצלו את החג לחיבור עם בני המשפחה, לימוד תורה, התחדשות והתמלאות של כוחות ושמחת חיים לקראת תקופת הלימודים הבאה עלינו לטובה לאחר החגים. 

אנו מאחלים לכם ולמשפחתכם חג שמח!

התשובה וכל ההליכות המעשיות שלה עם הרוח הכללית השולטת בעיקרה בימים המיוחדים לתשובה ... היא מוכרחת להיות סופנת עמה איזו חולשה שלא נמלט ממנה אפילו הגיבור שבגיבורים  .... שבים על כן ימים של שמחת קודש, של חדות הנפש לקומם את הרצון הטוב ועוז החיים הטהור. אז תהיה התשובה שלמה  
(אורות התשובה ט: י) 
"אורות וכלים"- הרב שמואל שטיינר, ראש תחום חינוך וחברה

הורים יקרים!
ברוך ה' זכינו לחוות עשרת ימי תשובה מלאים בהתעוררות לימוד וחוויות על מנת להכין עצמנו כראוי ליום הקדוש - יום הכיפורים.
לאחר שחזרנו מהבתים בצום גדליה, הוקדש יום חמישי להכנה למסע הסליחות. בבוקר במסגרות הכיתתיות, ואחר הנחיות ומנוחה כראוי התכנסנו לבית המדרש לתדריך יציאה. מטרת הנסיעה כולה היתה לחוות את תנועת כלל ישראל שמגיע בהמוניו לשריד בית מקדשנו המקום הכי קדוש בעולם, ומתחנן 'למענך אלוקי, רצה עם לך שיחר...'
להיטמע בכלל, וכחלק מכך להיות ראויים לסליחה ולשנה של התקדמות בעבודת השם. עם דגש על הערך הכללי, על היותנו חלק מעם גדול, מנהיג העולם, ושאיפה חזקה ועמוקה לגאולה שלימה.
יצאנו בשעה 22:00 לכיוון ירושלים, שם הגענו בשירה וריקודים עם המוני בית ישראל אל הכותל. 'עם ישראל חי' כפשוטו, כפי ששרנו עשרות פעמים... 
בכותל - סליחות עצמתיות, עם גדולי ישראל שעוברים לפני התיבה, וכולנו יחד צועקים 'ה הוא האלוקים' ומקבלים מחדש עול מלכות שמיים.
לאחר מכן שיחה של נכדו של הרב אליהו - מראשי ארגון רבני קהילות, שארגנו את האירוע החשוב הזה, בבית כנסת הרמב"ן בנושא תשובה כלל ישראלית, ומשם התפצלנו למעגלי שיח כיתתיים.
בשעה 04:15 התכנסנו חזרה בציון קברו של דוד המלך, שהקים עולה של תשובה כדברי חז"ל, ושם באחד האולמות פגשנו את האומן מרדכי יצהר ואחיו, להתוועדות בשירי סליחות ותשובה, מזרחית ואשכנזית גם יחד, והרקדה שמחה של 'לב טהור ברא לי אלוקים'
זכינו לסיים בתפילת שחרית על גג הציון אל מול הזריחה ומקום המקדש!
חזרה לישיבה להכנה לשבת תשובה.
בשבת- מלבד עונג השבת בבתי הרמים, סעודות השבת וכו' הלכנו כמנהג ישראל לבית הכנסת המרכזי בכפר על מנת לשמוע את דרשתו של מרא דאתרא- הרב אליעזר שמחה וייס, בנושאי התשובה.
במוצאי השבת שמענו שיחת התעוררות לפני הסליחות מפי הרב אדיר אלעזר.
ביום א' התקיימו "בתים חמים" אצל הר"מים, וביום ב' - ערב ערב יום הכיפורים, זכינו לקיים אחה"צ של הכנה: בתחילה יחידות של ר"מים מתחלפים, לאחר מכן שיחתו המרוממת של ר' בנימין גומל, לוחם קפוארה מעוטר שמתוך התעוררות פנימית התגייר, אשר ריגש את כולנו בסיפור דרכו הייחודית לה' יתברך, מה ששם את הקשיים שלנו באור שונה...
יחידות שהועברו על ידי השמיניסטים לתלמידי החמישית במקביל לסרט תשובה לתלמידי השישית והשביעית.
לאחר מכן זכינו לפגוש אתכם ההורים ללימוד משותף הורים ובנים, שיחה קצרה מהרב חביב, סיכום של הרב פליקס ראש הישיבה, ולבסוף שיחתו הכללית של הרב צהר.
לאחר הפסקה של ארוחת ערב והתארגנות, יצאנו לגבעת אולגה, שם למדנו מעט בבית המדרש של הישיבה הגבוהה, שיחת חיזוק עוצמתית מפי ראש הישיבה הרב אפרים ג'יאמי שליט"א בנושא המהלך של הימים הנוראים מראש השנה ליום הכיפורים, ולאחריה טיש משותף עם תלמידי הישיבה הגבוהה, שירי התעוררות ושיחות על ידי שני חוזרים בתשובה: הרב רפאל ג'יאמי אחיו של ראש הישיבה, וחברו מילדות, אשר עוררו את כולנו לאמירת סליחות אחרונה בפתיחת הלב בערב יום הכיפורים.
בערב יום הכיפורים הכנות ליום הקדוש, בקשות המחילה, טבילה המקווה הישיבה, לימוד והתכוננות,
והנה נכנס היום. התכנסנו כולנו לתפילת כל נדרי משותפת, ולאחריה שיחת ראש הישיבה, שעסקה גם היא בעבודת ה משותפת של כולנו כאחד. לאחר מכן התפילות התנהלו בשלושה מניינים - אשכנזי ספרדי ותימני - יישר כח למארגנים, גבאים, בעלי הקריאה, בעלי התפילות, שנשאו את כולנו אתם יחד אל ה' יתברך...
בסיום היום שוב יחד בתפילת נעילה בנוסח משולב, כאשר ראש הישיבה עובר לפני העמוד. אין לתאר את האווירה הקדושה, את העוצמות.... את העומק, של תפילה הבוקעת מלבבות טהורים עד לרקיע...

ברוך ה זכינו!

יישר כח עצום לכל אנשי הצוות, פנימיה רמים מדריכים תחזוקה ומטבח, וכמובן למשפחות! אשר במארג מדוייק ובעבודה משותפת זכינו יחד לימים נוראים גדולים ועצמתיים מאד!

 

חג שמח!

הודעות חשובות:
  • חזרה לישיבה בעזרתו יתברך ביום ד', כ"ד בתשרי (26.10), בשעה 11:00 בבוקר.
  • חוזרים ישירות לשבת ישיבה , שבת בראשית ,
      להביא כמובן ציוד לשבת! :-)
דבר הרב בני דרף מנהל התיכון
הורים יקרים שלום וברכה!
נמצאים אנו בימים שבין יום הכיפורים לסוכות, בימי המעבר בין תשובה מיראה, הבאה לידי ביטוי בצום ותפילות, לבין ימים של תשובה מאהבה מתוך שמחה, ומקווים שבעז"ה נזכה לחזור בתשובה שלימה מתוך שמחה ורוממות רוח. 
כך גם בישיבה אנו מקווי להעביר את תלמידינו ללימודים מתוך שמחה ורצון ומתוך כך ללמוד משמעותי יותר.
לוח השנה זימן לנו תקופה ארוכה באלול וכבר חודש וחצי אנו בתוך שנת הלימודים. בתקופה זו עסקנו בייצוב המסגרת והמערכת בתקווה שלאחר חג סוכות ימשכו הלימודים ביתר מרץ.
בתקופה זו ייצבנו מערכת שעות שתהיה מיטבית עד כמה שאפשר ואף נבנה לוח מבחנים שכבתי.
לתלמידי שכבת י"ב נבנתה תכנית אישית בסיועה של הגב' מיכל ג'אן הרכזת הפדגוגית, שתאפשר לכל אחד מהתלמידים לסיים את חובותיו הלימודיים כמו שצריך ולהגיע לתעודת בגרות מליאה ללא ספיחים.
תלמידי י"א התחלקו ל 3 מגמות לימוד: פיזיקה, גאוגרפיה, וביולוגיה וחקלאות.
בכיתות ט' ו-י' אנו משלימים את החלוקה לרמות לימוד במתמטיקה ואנגלית בכדי שכל אחד יוכל למצוא את מקומו וללמוד בהתאם לכישוריו.
לאחר חג הסוכות יצאו תלמידי ט'2 לשיעורי ימאות במכמורת ובמחצית ב' יצאו תלמידי ט1. אנו מבקשים מכם לחתום אל האישור שנשלח אליכם על מנת לאפשר לבנכם להשתתף בשיעור (גם תלמידי ט1 צריכים להחזיר את האישורים עכשיו).
 
בתפילה שנזכה לעשות חייל בחינוך בנכם תלמידינו אני מאחל לכולנו הרבה נחת ושמחה שימולאו כל משאלות ליבנו לטובה.
 
חג שמח
בנימין דרף
מנהל התיכון
לעדכונים ומידע נוסף מוזמנים לבקר באתר הישיבה

You can update your preferences or unsubscribe from this list

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
mosdot hinuch kfar pines · ilana@ulpanakp.org · ilanayus@gmail.com · kfar haroe 38955 · Israel

Email Marketing Powered by Mailchimp