Copy
Eerste nieuwsbrief van de CAPTURE-group - december 2015
View this email in your browser

De CAPTURE group

CAPTURE group is een multidisciplinaire onderzoeksgroep die psychotrauma bij patiënten, partners en zorgverleners onderzoekt. Kijk ook op onze nieuwe website: www.capture-group.nl

En het is bijna kerst, dat betekent een kerstcadeautje voor alle deelnemende centra. 

Onze projecten:
OptiMUM: Obstetrical PTSD in Multipara and Maternal Fear of Childbirth. Multicenter trial naar het effect van EMDR bij zwangeren met een post traumatische stress stoornis na een eerdere bevalling of met Fear of Childbirth.
Richtlijn PTSS na bevalling: Meerdere leden van de CAPTURE group zijn momenteel betrokken bij het schrijven van een multidisciplinaire richtlijn "postpartum PTSS en de traumatisch ervaren bevalling". Deze richtlijn is een initatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychiaters, Nederlandse Vereniging voor Psychologen en de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen.

 
IPAD: Identification of Parents in Distress: Prospectieve multicenter studie in de 2e lijn naar het vóórkomen van PTSS en PTS-symptomen, als gevolg van het meemaken van een ernstige fluxus post-partum, bij zowel vrouw als partner.
STAR
: Survey of Anxiety and TraumaRecognition: Een enquête uitgezet onder gynaecologen in Nederland, die de kennis overpsychotrauma na bevallingen bij patiënten onderzoekt.
WATER: Work-related Adverse and Traumatic Events Research. Dit onderzoek beschrijft second victims, coping en opvang na ingrijpende incidenten op de werkvloer onder verloskundigen en gynaecologen in Nederland. Ook onder andere specialismen zal de vragenlijst worden uitgezet.
Standen per eind november

OptiMUM-studie

 • Begin oktober zijn de verloskundigenpraktijken Oostelijke Eilanden en Ruyschstraat gestart. De kick-off in het Sint Lucas Andreasziekenhuis, sinds kort beter bekend als OLVG-West, is net geweest. Aangezien dit het laatste centrum was wat toegevoegd ging worden zijn we nu op volle sterkte!
 • Vanaf half november is stagiaire Anne van de Moosdijk, HBO-studente Toegepaste Psychologie het OptiMUM-team komen versterken. Zij zal zich onder supervisie gaan bezighouden met zowel de interviews als ondersteunen van de patiëntlogistiek.
 • We zien dat er soms nog een drempel is, wie moet je de vragenlijst nu geven? Antwoord: alle nieuwe zwangeren, op de eerste of tweede afspraak (afhankelijk wat binnen jullie centrum afgesproken is). Dit is om het jezelf makkelijk te maken – voor je het weet zit er routine in!- en omdat de ervaring is dat het erg moeilijk in te schatten is wie er angstig is. 
Tabellen: standen per eind november
Inclusies half oktober 2015
IPAD-studie
 • Veel centra doen al mee: AMC, VUmc, OLVG-West en -Oost, Spaarne Gasthuis, Flevoziekenhuis en het Westfries Gasthuis. Dank voor alle inclusies!
 • Om het aantal inclusies te verhogen hebben we alle centra gevraagd om de patiënten de informed consents direct op de afdeling te laten tekenen.
 • Tjitske Zaat, student Geneeskunde, gaat voor haar wetenschappelijke stage per 1 december helpen met informatie verzameling van de IPAD-studie. Welkom Tjitske!
Inclusie patiënt: fluxus > 2 liter, NLs of Engelssprekend.
Exclusie patiënt: PTSS in de VG
Inclusie controle: partusnummer vóór en ná patiënt, TBV<500cc, NLs of Engelssprekend
Exclusie controle: PTSS in VG
STAR-studie
 • Belangrijke data:
  • 2 oktober eerste uitnodiging  via NVOG verstuurd
  • 30 oktober tweede uitnodiging voor de STAR via de NVOG verstuurd
 • Reacties
  • 1401 praktiserende gynaecologen en AIOS uitgenodigd
  • Compleet ingevuld: 
   • AIOS: 63 (15%)
   • Specialisten: 149 (15%)
  • Niet compleet: 63
 • Resultaten
  • Eerste data worden geanalyseerd
  • De eerste resultaten zijn binnen
WATER-studie
 • Gynaecologen: data geanalyseerd, artikel wordt gesubmit
 • Anesthesisten, chirurgen en orthopeden: vragenlijsten liggen klaar om verstuurd te worden
 • Psychiaters: vragenlijst wordt ontwikkeld
Copyright © 2015 CAPTURE group, All rights reserved.

Website: www.capture-group.nl
Our mailing address is: info@capture-group.nl


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list