Copy
Tweede nieuwsbrief van de CAPTURE-group - april 2016
View this email in your browser

De CAPTURE group

CAPTURE group is een multidisciplinaire onderzoeksgroep die psychotrauma bij patiënten, partners en zorgverleners onderzoekt. Kijk ook op onze website: www.capture-group.nl

Er zijn veel data verzameld de afgelopen weken. We zijn hard bezig om vragenlijsten uit te zetten onder verschillende specialismen in het kader van de WATER-studie. Ook worden de resultaten geanalyseerd van de TEACH-studie, waarbij we onverwacht veel reacties hebben mogen ontvangen (www.traumatischebevalling.nl)

Onze projecten:
OptiMUM: Obstetrical PTSD in Multipara and Maternal Fear of Childbirth. Multicenter trial naar het effect van EMDR bij zwangeren met een post traumatische stress stoornis na een eerdere bevalling of met Fear of Childbirth.
Richtlijn PTSS na bevalling: Meerdere leden van de CAPTURE group zijn momenteel betrokken bij het schrijven van een multidisciplinaire richtlijn "postpartum PTSS en de traumatisch ervaren bevalling". Deze richtlijn is een initatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychiaters, Nederlandse Vereniging voor Psychologen en de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen.
TEACH: Traumatic Experiences And CHildbirth. Een enquête bij vrouwen die een traumatische bevallingservaring hebben doorgemaakt en om te evalueren hoe zij denken dat dit voorkomen had kunnen worden. 
 
IPAD: Identification of Parents in Distress: Prospectieve multicenter studie in de 2e lijn naar het vóórkomen van PTSS en PTS-symptomen, als gevolg van het meemaken van een ernstige fluxus post-partum, bij zowel vrouw als partner.
STAR: Survey of Anxiety and Trauma Recognition: Een enquête uitgezet onder gynaecologen en verloskundigen in Nederland, die de kennis over psychotrauma na bevallingen bij patiënten onderzoekt.
WATER: Work-related Adverse and Traumatic Events Research. Dit onderzoek beschrijft second victims, coping en opvang na ingrijpende incidenten op de werkvloer onder verloskundigen en gynaecologen in Nederland. Ook onder andere specialismen zal de vragenlijst worden uitgezet.
Internetgebruik onder zwangeren: er zal een vragenlijst onder zwangeren worden uitgezet om hun internetgebruik te analyseren. Mogelijk zal dit resulteren in een website voor zwangeren, te vergelijken met thuisarts.nl. 
Standen per eind november

OptiMUM-studie

Hierbij een update over de Optimum-studie. Maart is een erg goede maand geweest, maar de meivakantie is in de cijfers terug te zien. We merkten ook dat veel zwangeren de interviews tot na de vakantie wilden uitstellen, dus er staan er alweer een aantal voor juni gepland!

Ook de cijfers per centrum zijn vermeld. Er zijn bij onze kleine aantallen een paar dingen die de cijfers kunnen vertekenen, onder andere:
- de laatste week van mei is nog niet meegerekend
- een aantal screeningspositieven staan nog op de bellijst om een interview mee te plannen.
Alle centra worden binnekort los gemaild wat redenen zijn dat zwangeren soms niet tot randomisatie komen.

Nu er minder zwangeren uitvallen doordat we ze niet kunnen bereiken zijn er nieuwe aandachtspunten voor komende tijd: 
- De vragenlijst is bedoeld voor zwangeren <20 weken AD. Een AD >20 weken is nu een veelvoorkomende reden dat iemand niet tot een interview komt.
- We horen van zwangeren terug dat de uitleg soms wel heel summier is. Probeer twee vaste zinnen te hebben die je aan elke zwangere vertelt. En vergeet vooral niet te zeggen dat verdere uitleg volgt als ze gebeld worden!
Tabellen: standen per eind maart
Inclusies half oktober 2015
IPAD-studie
 
Hartelijk dank weer voor het includeren. Door iedereen het informed consent op de afdeling te laten tekenen merken we dat we veel meer respons hebben. 
We moeten nog wel veel moeite doen om mensen de vragenlijst in te laten vullen helaas, hiervoor sturen we reminder emails en bellen we de patiënten uiteindelijk op. Gezien de grote hoeveelheid inclusies in mei verwachten we in juni weer een toename te hebben van het aantal ingevulde vragenlijsten.

Nogmaals de inclusie- en exclusiecriteria:
Inclusie patiënt: fluxus > 2 liter, NLs of Engelssprekend.
Exclusie patiënt: PTSS in de VG
Inclusie controle: partusnummer vóór en ná patiënt, TBV<500cc, NLs of Engelssprekend
Exclusie controle: PTSS in VG
STAR-studie
Nadine de Vries (wetenschappelijke stage student) heeft de enquête uitgezet onder verloskundigen en is deze resultaten aan het analyseren.
WATER-studie
  • Gynaecologen: data geanalyseerd, artikel is gesubmit
  • Orthopeden: vragenlijst is verstuurd en wordt in juni gesloten. Tot nu toe zijn er 350 reacties binnen (van de 1300 orthopeden)
  • Psychiaters: vragenlijst wordt ontwikkeld
  • SEH-artsen: vragenlijst wordt ontwikkeld
  • Kinderartsen: vragenlijst wordt ontwikkeld
TEACH-studie
In maart 2016 deden 2192 vrouwen mee aan de TEACH studie naar de preventie van traumatische bevallingservaringen.

De voorlopige analyses van wat vrouwen als traumatisch ervaren en hoe ze denken dat hun traumatische ervaring voorkomen had kunnen worden, lijken aan te geven dat vooral duidelijke communicatie, goede begeleiding, controle ervaren en voorbereiding cruciaal zijn. 

Ongeveer de helft van de vrouwen die meedeed is tijdens de bevalling door de verloskundige naar het ziekenhuis (gynaecoloog) verwezen, en ongeveer de helft van alle vrouwen is spontaan bevallen (zonder keizersnede of vacuum). Ongeveer een kwart van de vrouwen geeft aan dat tijdens de nacontrole niet is besproken dat ze een nare/traumatische bevallingservaring hebben gehad en dat ze graag doorverwezen hadden willen worden voor (psychische) begeleiding na de bevalling.


Meer informatie over de resultaten, achtergrond van het onderzoek, en over PTSS (posttraumatische stress stoornis) na de bevalling op: www.traumatischebevalling.nl
Copyright © 2015 CAPTURE group, All rights reserved.

Website: www.capture-group.nl
Our mailing address is: info@capture-group.nl


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
OLVG, t.a.v. dr. M.G. van Pampus · Oosterpark 9 · Amsterdam, 1011 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp