Copy
Vierde nieuwsbrief van de CAPTURE-group - oktober 2016
View this email in your browser

De CAPTURE group

De CAPTURE group is een multidisciplinaire onderzoeksgroep die onderzoek doet naar psychotrauma bij patiënten, partners en zorgverleners. Voor meer informatie kijk op onze website: www.capture-group.nl

Afgelopen maanden is de CAPTURE group met name bezig geweest met het includeren van patiënten voor de Optimum- en IPAD-studie. Ook zijn de resultaten geanalyseerd van de WATER-studie (orthopeden) en is de vragenlijst uitgezet bij de psychiaters. De artikelen van de STAR-studie en het internet gebruik onder zwangeren worden geschreven.

Projecten:
OptiMUM: Obstetrical PTSD in Multipara and Maternal Fear of Childbirth. Multicenter trial naar het effect van EMDR bij zwangeren met een post traumatische stress stoornis na een eerdere bevalling of met Fear of Childbirth.
Richtlijn PTSS na bevalling: Meerdere leden van de CAPTURE group zijn momenteel betrokken bij het schrijven van een multidisciplinaire richtlijn "postpartum PTSS en de traumatisch ervaren bevalling". Deze richtlijn is een initatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychiaters, Nederlandse Vereniging voor Psychologen en de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen.
TEACH: Traumatic Experiences And CHildbirth. Een enquête bij vrouwen die een traumatische bevallingservaring hebben doorgemaakt en om te evalueren hoe zij denken dat dit voorkomen had kunnen worden. 
 
IPAD: Identification of Parents in Distress: Prospectieve multicenter studie in de 2e lijn naar het vóórkomen van PTSS en PTS-symptomen, als gevolg van het meemaken van een ernstige fluxus post-partum, bij zowel vrouw als partner.
STAR: Survey of Anxiety and Trauma Recognition: Een enquête uitgezet onder gynaecologen en verloskundigen in Nederland, die de kennis over psychotrauma na bevallingen bij patiënten onderzoekt.
WATER: Work-related Adverse and Traumatic Events Research. Dit onderzoek beschrijft second victims, coping en opvang na ingrijpende incidenten op de werkvloer onder verloskundigen en gynaecologen in Nederland. Ook onder andere specialismen zal de vragenlijst worden uitgezet.
Internetgebruik onder zwangeren: er zal een vragenlijst onder zwangeren worden uitgezet om hun internetgebruik te analyseren. Mogelijk zal dit resulteren in een website voor zwangeren, te vergelijken met thuisarts.nl. 
Standen per eind november

OptiMUM-studie

We hopen dat nu de herfst begonnen is het uitdelen van de vragenlijsten weer met hernieuwde energie wordt opgepakt! Zoals op basis van vorig jaar enigszins verwacht werd is de zomervakantie duidelijk terug te zien in de respons van de Optimum-studie: vooral vanuit de ziekenhuizen zijn duidelijk minder vragenlijsten teruggekomen. Tevens is het moeilijker mensen te bereiken, of worden interviews uitgesteld tot na de vakantie. 

Anne van de Moosdijk heeft haar stage afgerond, per november start er een nieuwe stagiair Toegepaste Psychologie die zich met de logistiek en interviews gaat bezighouden. Deze zal zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen. In de tussentijd kunnen alle vragen en opmerkingen aangaande de OptiMUM-studie rechstreeks naar m.a.m.baas@olvg.nl

Tot slot zijn we verheugd te melden dat er een subsidie is verkregen van Stichting Wetenschap OLVG om Melanie Baas te financiëren voor 1 dag per week onderzoekstijd voor de Optimum gedurende één jaar.

Tabellen zijn cijfers t/m augustus 2016
Inclusies half oktober 2015
IPAD-studie
 
Het includeren van patiënten loopt ontzettend goed, hartelijk dank iedereen voor het includeren! Wel willen we graag nog aandacht vragen voor het includeren van controles. Deze blijven, zoals ook te zien is in het overzicht hiernaast, nog wel echt achter. 
Dus: includeer de controle vóór en ná de patient met het fluxus uit het partusboek. Het enige exclusiecriterium is >500 cc bloedverlies. 

Email: ipad-study@olvg.nl

Nogmaals de inclusie- en exclusiecriteria:
Inclusie patiënt: fluxus > 2 liter, NLs of Engelssprekend.
Exclusie patiënt: PTSS in de VG (wordt geëxcludeerd uit studie, maar wel verwezen voor therapie)
Inclusie controle: partusnummer vóór en ná patiënt, TBV<500cc, NLs of Engelssprekend
Exclusie controle: PTSS in VG (wordt geëxcludeerd uit studie, maar wel verwezen voor therapie)
WATER-studie
  • Gynaecologen: data geanalyseerd, artikel is gesubmit
  • Orthopeden: resultaten zijn geanalyseerd en het artikel wordt geschreven. Wederom weer bijzondere resultaten!
  • Psychiaters: de vragenlijst is uitgezet onder psychiaters
  • SEH-artsen: vragenlijst wordt ontwikkeld
  • Kinderartsen: vragenlijst wordt in de komende weken uitgezet
Internetgebruik onder zwangeren

De vragenlijst is gesloten en de resultaten zijn geanalyseerd. Eva Jacobs is nu hard bezig met het artikel te schrijven. Opvallendste resultaten zijn dat zwangere  vrouwen het internet veel gebruiken maar deze informatie niet vaak met hun borgverlener bespreken. Ook het feit dat zij de informatie die zij vinden op internet eigenlijk altijd als betrouwbaar beoordelen zou een reden tot zorg kunnen zijn. Vrouwen hebben behoefte aan een eenduidige website met daarop alle informatie m.b.t. hun zwangerschap. 
STAR-studie - verloskundigen

Nadine de Vries is afgelopen maanden bezig geweest om de STAR-studie onder verloskundigen uit te zetten en heeft de resultaten geanalyseerd. Het artikel is zij nu aan het schrijven. 
Copyright © 2015 CAPTURE group, All rights reserved.

Website: www.capture-group.nl
Our mailing address is: info@capture-group.nl


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
OLVG, t.a.v. dr. M.G. van Pampus · Oosterpark 9 · Amsterdam, 1011 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp