Copy
Nieuwsbrief van de CAPTURE-group - december 2019
View this email in your browser

 De CAPTURE group

De CAPTURE group is een multidisciplinaire onderzoeksgroep die onderzoek doet naar psychotrauma bij patiënten, partners en zorgverleners. Voor meer informatie kijk op onze website: www.capture-group.nl

Belangrijk nieuws:

  • Aankondiging derde CAPTURE symposium
  • 50.000 euro subsidie ontvangen door Mariëlle van Pampus
  • NVOG Hector Treubprijs uitgereikt aan Claire Stramrood
  • Inclusiefase OptiMUM-studie voltooid
  • NVOG-richtlijn Bevallingsgerelateerde PTSS gepubliceerd
  • Eindsprint HEAR-studie
Aankondiging: Derde CAPTURE-symposium 15 mei 2020
 
50.000 euro subsidie ontvangen door Mariëlle van Pampus
 
Op 7 oktober heeft Mariëlle van Pampus 50.000 euro subsidie ontvangen van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek OLVG. Het bedrag is bedoeld voor het opzetten van de PERCEIVE-study ("Postpartum EaRly EMDR-therapy InterVention"), een innovatieve RCT naar vroegtijdig toepassen van EMDR-therapie ter voorkoming van het ontstaan van bevallingsgerelateerde PTSS. We zijn dankbaar dat we dankzij deze subsidie ons onderzoekswerk kunnen voorzetten! 
Hector Treubprijs uitgereikt aan Claire Stramrood

Op het afgelopen NVOG congres heeft Claire Stramrood de Hector Treubprijs ontvangen. Deze prijs wordt eens in de twee tot vier jaar uitgereikt aan iemand die door zijn/haar werk een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de psychosociale gynaecologie en/of verloskunde, en daarbij nauw aansluit bij het denken, de persoonlijkheid en werk van Hector Treub.      
Inclusiefase OptiMUM-studie voltooid

Na ruim 4,5 jaar includeren is op 15 november de inclusiefase afgerond! We willen alle eerstelijns verloskundigenpraktijken en de ziekenhuizen hartelijk danken voor de jarenlange inzet!

Er is reeds telefonisch contact geweest met alle centra over hoe nu verder. Alhoewel er géén nieuwe screeningslijsten meer uitgedeeld hoeven te worden, en het promotiemateriaal verwijderd mag worden, moeten ingevulde vragenlijsten die nog terugkomen volgens studieprotocol behandeld worden. Stuur deze dus naar ons op zoals gebruikelijk.
NVOG-richtlijn Bevallingsgerelateerde PTSS gepubliceerd

De landelijke richtlijn 'Bevallingsgerelateerde PTSS en PTSS-klachten' is gepubliceerd! In 2014 geïnitieerd door voorzitter Claire Stramrood, waarna literatuuronderzoek volgde samen met Lisanne de Graaff, is de richtlijn opgesteld met een multidisciplinaire werkgroep waaronder CAPTURE groupleden Ad de Jongh, Mariëlle van Pampus en Melanie Baas. Het eindresultaat is hier te lezen:
https://www.nvog.nl/kwaliteitsdocumenten/richtlijnen/perinatologie/attachment/bevallingsgerelateerde-posttraumatische-stressstoornis-ptss-en-posttraumatische-stressstoornisklachten-ptss-klachten/
Heb je behoefte aan scholing? Mail dan naar info@drstramrood.nl
Eindsprint HEAR-studie 

De HEAR-studie naar (het beloop van) bevalangst en hulpvraag loopt inmiddels 10 maanden, en maar liefst 327 deelneemsters hebben de vragenlijst ingevuld! Deze inclusies zijn vooral mogelijk door actieve verspreiding van de HEAR-flyer bij deelnemende eerstelijns verloskundigenpraktijken, het OLVG, NWZ Alkmaar en de Gelderse Vallei, waarvoor dank. Wij gaan door met includeren tot 1 januari 2020, tijd voor een eindsprint!

Kent u of heeft u
vrouwen in uw praktijk die nog niet eerder bevallen zijn? Wijs ze dan op de HEAR-studie. De online vragenlijst kan makkelijk worden ingevuld op laptop of mobiel. Meer informatie? Kijk op www.olvg.nl/hear, of stuur een email naar hear@olvg.nl.
Vragenlijstonderzoek onder therapeuten: visie op behandelen zwangeren met PTSS(-klachten)

Binnenkort start een cross-sectioneel vragenlijstonderzoek onder therapeuten (met een focus op psychologen en psychiaters) van zwangeren met PTSS (-klachten). Het doel is de ervaringen in kaart brengen met (effectiviteit en veiligheid van) behandeling van zwangeren met PTSS (-klachten), en het analyseren van afwegingen rondom het al dan niet starten of staken met behandeling. De resultaten van dit onderzoek helpen de uitkomsten van de OptiMUM-studie implementeren, en zullen richting geven aan vervolgonderzoek. 

De link naar de korte digitale vragenlijst zal worden verspreid via beroepsverenigingen en diverse social media kanalen, hulp in verspreiding ervan wordt zeer gewaardeerd
Agenda 2020

17 januari       LKPZ lustrum congres
- Bevalplan: do's en don'ts, Claire Stramrood
- PTSS bij (obstetrisch) hulpverleners, Mariëlle van Pampus

19 maart        SCEM Zwangerschap en Mental Health: van Angst naar Vertrouwen 
- Claire Stramrood (organisatie)

15 mei           CAPTURE-symposium
- diverse presentaties, diverse sprekers

 

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2015 CAPTURE group, All rights reserved.

Website: www.capture-group.nl
Our mailing address is: info@capture-group.nl


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
OLVG, t.a.v. dr. M.G. van Pampus · Oosterpark 9 · Amsterdam, 1011 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp