Copy
Nieuwsflits de Markgrave | 03
JULI 2017
Foto van de Heropleiding op de langlauf latten
kunstwerken van de tentoonstelling Afrikatastisch
logo de Markgrave

Markgravelei 20-22 & 81
2018 Antwerpen
03 237 60 51

www.demarkgrave.be
Anysurfer label voor www.demarkgrave.be

Sinds vorige maand prijkt onderaan onze website het Anysurfer label!
Het is een kwaliteitslabel dat wordt toegekend aan websites die toegankelijk zijn voor mensen met een functiebeperking. Dit betekent dat onze website voor de volgende twee jaar toegankelijk is voor blinden en slechtzienden. We blijven natuurlijk inzetten om onze website toegankelijk te houden. Merk je toch nog toegankelijkheidsproblemen op? Mail naar claudia.maes@demarkgrave.be.
IncluZIEN, oog voor iedereen!

Vanaf 1 juli heeft de individuele ondersteuning een nieuwe naam: incluZIEN.
IncluZIEN biedt individuele ondersteuning op maat, zowel mobiel als ambulant en dit op verschillende vlakken:

- Samen met je persoonlijke begeleider werk je een individueel traject uit op basis van je vragen, wensen en noden: volledig op jouw maat dus! 
Begeleid werk is het uitvoeren van taken binnen een bedrijf/voorziening/organisatie, rekening houdend met jouw talenten en interesses. Dit doe je vrijwillig, je wordt er niet voor betaald. Dit kan gaan van 1u werk per week tot meerdere (halve) dagen per week. 
- Zit je met moeilijkheden in je leven waarover je graag eens spreekt? Onze IncluZIEN-psycholoog heeft een luisterend oor.
- In het grote bos van voorzieningen en zorgplannen zie je soms de bomen niet (meer). De sociale dienst zoekt de juiste antwoorden op je vragen.
Persoonlijke begeleider op stap
Het team incluZIEN stelt zich voor:

Persoonlijke Begeleiders: Dorien Van Oers, Ilse Moelans, Lieselot Buys, Margo Wauters, Marion Van Mierlo, Sam Schramme en Sofie Grimon
Psycholoog: Marieke Werckhuyzen
Jobcoach: Astrid Osselaer
Sociale Dienst: An Caluwaerts
Coördinator: Sandra Verdonck
Directie incluZIEN: Willeke Oostvogels

Voor info en aanmeldingen bij incluZIEN: contacteer het Zorgloket: zorgloket@demarkgrave.be. Of bezoek onze website!

Tentoonstelling AFRIKATASTISCH

Djembé optreden in de tuin
We kunnen spreken van een fantastische editie!  Gedurende twee weekends (10-11 en 17-18 juni) was het Afrika troef bij de Markgrave!

Na de laatste tentoonstelling 'Zee in zicht' in 2014 koos de Dagondersteuning voor het thema Afrika. We zochten op alle terreinen naar inspiratie: bezochten musea, winkelden in Afrikaanse shops, proefden allerlei lekkers, leerden nieuwe technieken en gingen op safari in Planckendael. Na 2,5 jaar was het tijd om te tonen wat er in de verschillende ateliers gecreeërd werd. Naast een overzichtstentoonstelling van alle werken, was er animatie voor kinderen, optredens met dans en djembé, een overdekte markt en een restaurant met Afrikaanse gerechten en dranken. 

Iedereen stak de handen uit de mouwen (cliënten, vrijwilligers en personeel van de Dag- en Woonondersteuning). We willen iedereen bedanken die geholpen heeft of is langsgekomen op de tentoonstelling en kijken uit naar de volgende editie!

Lancering boek 'Vooruitzichten'
 

Op 2 juli werd het boek 'Vooruitzichten, inspiraties voor en door personen met een visuele beperking' voorgesteld op het ICEVI-Europe Congres in Brugge. Dit boek is een gezamenlijk initiatief van vzw de Markgrave, Blindenzorg Licht & Liefde, Vlaams oogpunt, Sint-Rafaël, Spermalie en Centrum Gansspoel.

Het boek staat vol inspirerende verhalen van mensen die ondanks hun beperking, hun leven vorm gegeven hebben zoals ze dat zelf willen. De focus van het boek ligt op de weg die ze hebben afgelegd. De verschillende verhalen stimuleren om zelf creatieve en soms verrassende wegen in te slaan. 
Ook Chris en Gert, cliënten van de de Markgrave vertellen hun verhaal. 

Vanaf 10 juli is het boek verkrijgbaar aan het onthaal van vzw de Markgrave (Markgravelei 22 - 2018 Antwerpen) aan 12€ (inclusief Daisy CD). Ook verkrijgbaar via de post aan 15€ door te mailen naar claudia.maes@demarkgrave.be.

De Markgrave congrest
 

Om onze cliënten de juiste professionele ondersteuning te kunnen bieden en onze kennis te blijven uitbreiden, namen onze medewerkers in de afgelopen maanden deel aan enkele vormingen en congressen:

- AMICO in Brussel
- ARIBA in Parijs
- ICEVI EUROPE in Brugge
- VISION 2017 in Den Haag
- MOBILITEITSCONGRES in Dublin

We geven deze kennis aan elkaar door op 29 september, tijdens een samenkomst krijgen de medewerkers van elkaar te horen wat er is opgestoken tijdens bovenstaande vormingen en congressen. Zo blijven we paraat voor nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied.
Help ons helpen
Word vrijwilliger
Copyright © 2017 de Markgrave vzw, Alle rechten voorbehouden

Heb je vragen over onze nieuwsflits? Mail naar 
claudia.maes@demarkgrave.be

Deze nieuwsflits heeft u ontvangen omdat u eerder al contact had met de Markgrave vzw. 
Wilt u op de hoogte blijven? Onze nieuwsflits verschijnt enkele malen per jaar. 
Indien u deze niet meer wenst te ontvangen kan u zich
uitschrijven op onze lijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp