Copy
Nieuwsflits de Markgrave | 02
MAART 2017
Foto van de Heropleiding op de langlauf latten
de Heropleiding op de langlauflatten tijdens een dagje sneeuwpret in januari
logo de Markgrave

Markgravelei 20-22 & 81
2018 Antwerpen
03 237 60 51

www.demarkgrave.be

Beste lezer,


We houden je graag op de hoogte van het reilen en zeilen bij de Markgrave.
De komende maanden staat er weer veel te gebeuren!

We nodigen je uit voor de
ZIEZO beurs in Antwerp Expo op 10 en 11 maart.
Bezoek zeker onze stand of volg een van onze workshops!
Deze week is het ook de week van de
vrijwilliger.
We bedanken bij deze onze vrijwilligers die zoveel voor onze organisatie betekenen. 
We willen ook ons
zorgloket kenbaar maken voor wie nood heeft aan ondersteuning. Daarnaast lichten we al een tipje van de sluier over de tentoonstelling van de Dagondersteuning in juni.
En tot slot willen we bij de Visuele Revalidatie starten met een
fietsproject voor slechtziende kinderen. 

Het wordt weer gezellig druk bij de Markgrave de komende maanden!
Banner van de Ziezo beurs

Onze deelname aan de Ziezo beurs


De Markgrave vzw staat ook dit jaar met een stand op de Ziezo beurs in Antwerpen. Het beursevenement voor blinden en slechtzienden vindt plaats in Antwerp Expo op 10 en 11 maart. 

Naast een eigen stand waar we vooral informeren over onze voorziening en de verschillende diensten, organiseren we ook enkele workshops.

Ons aanbod voor vrijdag 10 maart in Zaal 3:

  • De Gsm, smartphone, tablet en computer als hulpmiddel (10u30 tot 12u30)
    De Heropleiding en de Visuele Revalidatie demonstreren de toepassingen van de verschillende toestellen voor blinden en slechtzienden.

  • Creatief Atelier (13u30 tot 14u30)
    De Dagondersteuning organiseert een open atelier met handwerk activiteiten waar de bezoekers vrij aan kunnen deelnemen.
Ons aanbod voor zaterdag 11 maart in Zaal 1:
  • Creatief Atelier (15u30 tot 16u30)
    De Dagondersteuning organiseert een open atelier met handwerk activiteiten waar de bezoekers vrij aan kunnen deelnemen.

MEER INFO:
Je kan ons vinden in Hal 1 standnummer LH 5
Antwerp Expo Ingang 2 Hal 1
Jan van Rijswijcklaan 191 – 2020 Antwerpen
Open van vrijdag 10 maart 10u tot 21u en zaterdag 11 maart 10u tot 17u

http://www.ziezovlaanderen.be

Foto van wandelaars op het strand in Oostende
de vrijwilligers en cliënten van de Dagondersteuning op het strand van Oostende

Van 4 tot 11 maart vieren we onze talrijke vrijwilligers tijdens de 'Week van de vrijwilliger'!


Vrijwilligers zijn van groot belang voor onze organisatie!
Dankzij onze enthousiaste vrijwilligers kan de Markgrave uitstappen en activiteiten blijven organiseren. We willen je graag bedanken voor je inzet en daarom organiseren we later dit jaar een vrijwilligersdag.

We verwelkomen ook onze talrijke nieuwe vrijwilligers die dankzij de media-aandacht met Radio Gaga hun weg vonden naar ons!
Ook voor hen "we zijn blij dat je in ons team zit"! 

Vind je weg naar de Markgrave


Heb je een visuele beperking en ben je op zoek naar ondersteuning?
Heb je een Persoonsvolgend Budget?

Of wens je gebruik te maken van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp?
Neem dan contact op met het zorgloket van De Markgrave.
De Markgrave biedt Woonondersteuning, Dagondersteuning, Individuele Ondersteuning.
Meer info over ons aanbod kan je terugvinden op onze website: http://www.demarkgrave.be/nl/diensten

CONTACTEER HET ZORGLOKET:
An Caluwaerts 
03 259 28 60

sociale.dienst@demarkgrave.be
Foto van Afrikaanse maskers beschilderd op grote keien
Afrikaanse maskers geschilderd op grote keien

Afrika Expo

De afgelopen drie jaar werd er in de verschillende ateliers van onze Dagondersteuning lustig gewerkt rond het thema Afrika. In juni zijn we klaar om aan jullie tentoon te stellen. We zoeken nog een originele naam voor de tentoonstelling. Heb jij nog een voorstel? 

Onze tentoonstelling is geopend voor het publiek gedurende twee weekends:
10-11 juni en 17-18 juni
Voor groepen doen we ook op aanvraag rondleidingen met een gids: 
Van maandag 12 juni tot en met vrijdag 16 juni

Meer info volgt n
og!

Oproep fietsproject voor slechtziende kinderen:


Leren fietsen is iets wat elk kind als vanzelfsprekend beschouwd, toch is dit niet voor alle kinderen zo vanzelfsprekend…

Slechtziende kinderen hebben minder ervaring in het waarnemen van verkeerssituaties.
Vanuit de auto of uit huis zien zij veelal nauwelijks hoe de afstemming tussen de verschillende verkeersdeelnemers is. Hierdoor is het inzicht in verkeerssituaties en het inschatten van snelheid beperkter.
Om geen risico’s te nemen is het belangrijk kennis te hebben over wat de eigen mogelijkheden met betrekking tot het fietsen zijn.  De visuele revalidatie wil een fietsproject uitbouwen om slechtziende kinderen te begeleiden in dit leerproces. Dit aan de hand van fietstraining, evenwichtsoefeningen, reflexen, anticipatie in het verkeer…

We zijn op zoek naar middelen om dit op te zetten.
We verkopen hiervoor paaseitjes (Visuele Revalidatie: Markgravelei 81) of je kan storten op het rekeningnummer:
BE85 4096 5122 5106 met vermelding Fietsproject Visuele Revalidatie.
Help ons helpen
Word vrijwilliger
Copyright © 2017 de Markgrave vzw, Alle rechten voorbehouden

Heb je vragen over onze nieuwsflits? Mail naar 
claudia.maes@demarkgrave.be

Deze nieuwsflits heeft u ontvangen omdat u eerder al contact had met de Markgrave vzw. 
Wilt u op de hoogte blijven? Onze nieuwsflits verschijnt enkele malen per jaar. 
Indien u deze niet meer wenst te ontvangen kan u zich
uitschrijven op onze lijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp