Copy
Zobacz ten e-mail w przeglądarce.
View this email in your browser

Drodzy czytelnicy!

Listopad w YFU obfituje w wydarzenia! Jednym z najważniejszych jest to, że dostępne są już formularze zgłoszeniowe na wymianę w roku szkolnym 2017/2018! Można je pobrać stąd.

Zachęcamy Was wszystkich, abyście podzielili się nimi ze znajomymi, rodziną, kolegami z pracy czy sąsiadami - słowem każdym, kto może być zainteresowany (albo znać kogoś zainteresowanego) wyjazdem na wymianę. W tym roku mamy wolnych aż 40 miejsc w 25 państwach świata i chcielibyśmy zaoferować rok za granicą jak największej liczbie uczniów.

Kolejną nowością jest nasza strona internetowa, która została uruchomiona w połowie miesiąca. Nasz adres pozostał ten sam (yfu.org.pl), ale znajdziecie na nim masę nowych informacji oraz całkowicie odświeżony wygląd witryny. Prace nad stroną wciąż trwają, więc gdyby ktokolwiek z Was znalazł na niej jakiś błąd czy choćby literówkę, koniecznie dajcie nam znać. Bardzo nam to pomoże!

A co jeszcze u nas słychać, dowiecie się czytając nasz listopadowy newsletter. Przyjemnej lektury!

Presentation Skills Training w Pradze

Dzięki bliskiej współpracy z czeskim oddziałem YFU, w ostatni weekend listopada grupa naszych wolontariuszy miała szansę uczestniczyć w szkoleniu technicznym "Presentation Skills Training" w samym sercu Pragi. Zajęcia prowadzone były przez Jorge’a Coopera, Amerykanina o wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniu w coachingu zespołów biznesowych, menedżerów i przywódców, a teraz także młodzieży YFU.

Na trwających dwa dni zajęciach dowiedzieliśmy się w jaki sposób przeprowadzać przekonujące prezentacje, jak efektywnie komunikować się z naszymi słuchaczami wykorzystując sygnały pozawerbalne, oraz jak postępować w sytuacjach, gdy nasza cierpliwość zostaje wystawiona na próbę przez wymagającą publikę. Ucząc się zarówno od prowadzącego, jak i od siebie nawzajem, wspólnie zgłębialiśmy tajniki walki z tremą, przekazywania informacji w atrakcyjny dla słuchaczy sposób, oraz wielu innych umiejętności, których opanowanie przydatne jest w prezentowaniu swoich idei i pomysłów - w tym także promowaniu założeń naszej organizacji - szerokiemu gronu odbiorców.

Szkolenie było równie krótkie, co intensywne. Obfitowało nie tylko w cenną wiedzę, lecz także w śmiechy, wzruszenia oraz momenty bliskości i zrozumienia tak charakterystyczne dla spotkań wolontariuszy.
 

"Krok naprzód" dla Austrii i Holadii

W kwietniu 2016 r. w Rydze miało miejsce 5-dniowie szkolenie pod nazwą „Step Further” (z j. angielskiego „krok naprzód”) przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za koordynację wolontariuszy w organizacji. Wzięło w nim udział wielu reprezentantów organizacji partnerskich YFU  w Europie i Ameryce Łacińskiej, w tym także dwie wolontariuszki YFU Polska.

Z różnych przyczyn nie wszystkie organizacje YFU były w stanie oddelegować swoich wolontariuszy. Aby mimo wszystko przybliżyć im wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia, niektórzy z uczestników obecnych w Rydze zapisali się do poprowadzenia serii mini-szkoleń, tzw. sharing events, obejmujących część materiału zrealizowanego przez trenerów EEE-YFU.

Pierwsze dwa z nich odbyły się dzięki zaproszeniu YFU Austria oraz YFU Holandia.

Wiedeń, Austria (12-13.11.2016)

Pierwszy „sharing event” miał miejsce w Wiedniu. Marta Bednarczyk i Riikka Pasanen z YFU Finlandia spotkały się z grupą zaangażowanych austriackich wolontariuszy, aby porozmawiać na szereg tematów związanych z wolontariatem. Szkolenie trwało 2 dni.

Pierwszy dzień obejmował zagadnienia związane z udziałem wolontariuszy w działalności organizacji, ich rolami oraz wydarzeniami przez nich organizowanymi. Uczestnicy cofnęli się myślami w czasie, aby przypomnieć sobie jak zaczęła się ich własna przygoda z wolontariatem. Rozmawiali o powodach, które motywują ludzi do dzielenia się swoim czasem i energią w ramach organizacji non-profit oraz o tym, co może wpływać negatywnie na ich zaangażowanie.

Jednym z zadań osób obecnych na szkoleniu było także przedstawienie obecnej struktury wolontariatu w YFU Austria oraz praca nad zmianami, które mogłyby zostać wprowadzone, aby poleszyć jej funkcjonowanie. Istotną kwestią, z punktu widzenia austriackiej organizacji, jest rozwój regionów. Obecnie wolontariusze YFU działają przede wszystkim w regionie stołecznym oraz w Insbrucku. Coraz większe zaangażowanie widoczne jest również ze strony specjalnego zespołu szkoleniowego „BRETT”, stworzonego z myślą o poprawie jakości organizowanych w ramach YFU Austria seminariów i warsztatów.

Podczas drugiego dnia szkolenia uczestnicy badali różnorakie potrzeby, które napędzają ludzkie zachowania i poznali niektóre z popularnych teorii dot. motywacji. Rozmawiali także o przywództwie i zarządzaniu grupami, analizując typy osobowości i ról w zespole. Pod koniec spotkania, uczestnicy pracowali nad stworzeniem wspólnego planu działań, który pomoże im wykorzystać świeżo zdobytą wiedzę w praktyce.

Atmosfera podczas weekendowego szkolenia była pełna entuzjazmu, motywacji i nowych pomysłów. Austriaccy wolontariusze pokazali, że prawdziwie zależy im na rozwoju YFU w ich kraju. Trzymamy kciuki!

YFU w Gimnazjum nr 23

2 grudnia odbedą się warsztaty Coloured Glasses dla młodzeży uczęszczającej do Gimnazjum nr 23 w Poznaniu. Zajęcia poprowadzą Maksymilian Dzieciątkowski i Marta Bednarczyk.

Jeżeli chcesz, aby warsztaty "Colored Glasses" odbyły się również w Twojej szkole, napisz do nas!
Zaproś YFU do swojej szkoły

Vinkeveen, Holandia (19.11.2016)

Drugi „sharing event” odbył się w biurze YFU Holandia w Vinkeveen. Tym razem było to spotkanie jednodniowe, a przybyli na nie przede wszystkim członkowie zarządu oraz starsi stażem wolontariusze organizacji. Temat szkolenia był ten sam, jednak ze względu na różne potrzeby organizacji, nacisk położony został na inne kwestie. Trenerkami były Marta Bednarczyk oraz Judith Alms z YFU Niemcy.

Początkiem szkolenia była dyskusja na temat istoty wolontariatu – czy powinniśmy postrzegać go jako działalność czysto altruistyczną, czy też należałoby przyznać, że każda działalność dobrowolna kierowana jest egoistyczną potrzebą? Rozważania te miały na celu sprowokowanie odmiennego spojrzenia na działalność wolontariuszy oraz uświadomienie uczestnikom powodów, dla których decydują się oni na zaangażowanie w YFU.

Kolejnym elementem spotkania była analiza czynników motywujących różne grupy wiekowe do działalności wolontariackiej oraz rozpoznanie elementów, które mogą motywować lub zniechęcać do dalszej aktywności. Uczestnicy szkolenia wcielili się chwilowo w role różnych typów wolontariuszy, aby od drugiej strony zastanowić się jak skutecznie zaangażować każdego z nich.

Istotna część dnia poświęcona została również na zebranie możliwie jak największej liczby pomysłów na to, w jaki sposób nagradzać i doceniać aktywnych wolontariuszy. Szczególny nacisk położony został właśnie na tę kwestię, jako że uznanie ze strony organizacji jest niezwykle ważne, kiedy mówimy o nieodpłatnej pracy.

Ostatnim elementem szkolenia było stworzenie jednolitej struktury ścieżek kariery dla wolontariuszy YFU Holandia. Chodzi tutaj o wizualne przedstawienie możliwośći rozwoju w ramach organizacji.

Zaangażuj się w YFU!

Pojawiły się kolejne oferty dla zaangażowanych wolontariuszy YFU.

Część z nich dotyczy ról koordynujących w ramach tegorocznego Young Europeans' Seminar, a część wiąże się z możliwością wyjazdu na praktyki to partnerskich państw YFU. Oto one: Więcej informacji na temat wolontariatu i praktyk oraz warunków ich realizacji możecie znaleźć na stronie EEE-YFU lub kontaktując się z nami.
Copyright © 2016 YFU Polska, All rights reserved.


Chcesz zmienić sposób w jaki otrzymujesz od nas informacje?
Możesz zaktualizować swoje preferencje lub wypisać się z listy odbiorców.

Email Marketing Powered by Mailchimp