Copy
Bijeenkomst wethoudersgroep GezondIn

Beste wethouder,


Allereerst nog alle goeds voor 2020 toegewenst. Wij hopen dat het weer een mooi en gezond jaar wordt!

Op 7 februari staat de volgende bijeenkomst van onze wethoudersgroep gepland. Deze vindt plaats bij Pharos te Utrecht, en duurt van 10:00 tot 13:00 uur.

Zoals op de vorige bijeenkomst is besproken, is er behoefte om verder in te gaan op de koppeling tussen het ruimtelijk domein en gezondheidsverschillen. Annelies Acda, adviseur van GezondIn, gaat in op de Omgevingswet en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Wat betekenen deze onderwerpen voor gemeenten, en wat kunnen zij opleveren?

Ook gaf u aan graag meer te horen over het stimuleringsprogramma 'Lokale Coalities Kansrijke Start'. Edith Smulders zal u hierover vertellen. Dit en andere landelijke ontwikkelingen staan op de agenda voor zeven februari. De volledige agenda ontvangt u binnenkort. 

Mogelijk weet u al dat Victor Everhardt eind vorig jaar in Amsterdam is aangetreden als wethouder. Eelco Eerenberg volgt hem op. Hij is op 7 februari aanwezig bij ons overleg.

Graag delen wij ook nog enkele interessante en inspirerende highlights van GezondIn over de afgelopen periode met u. Deze vindt u onder dit bericht. 

Wij zien u graag op 7 februari aanstaande.

Met vriendelijke groet,

Patricia Heijdenrijk 
Directeur Pharos

Terugblik studiedag "Al Doende Leren"


Op 13 november organiseerden we onze landelijke studiedag met het thema "Al Doende Leren". We willen alle aanwezigen hartelijk bedanken voor de leerzame dag, en voor het invullen van de evaluatie. De foto's en presentaties van deze dag vind je hier terug

Gezond in... Oss


De gemeente Oss maakt in de wijken Ruwaard en Schadewijk met de middelen van Gezond in de Stad (GIDS) vele projecten mogelijk die gezondheidsachterstanden verkleinen. Met goede resultaten. Bij één van deze projecten, Sociaal Vitaal, gaven 50 deelnemers aan dat hun welbevinden gestegen is. Gemiddeld hebben we het
over een stijging van 3,5 naar 8,3. Hoe? We vertellen het je in deze nieuwe publicatie over de GIDS-aanpak in Oss. 

Instrumenten monitoring
en evaluatie  


Als je lokaal werkt aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden wil je graag weten wat het resultaat is van je aanpak. Dat begint met het stellen van heldere, concrete, en haalbare doelen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom ontwikkelden we samen met Platform31 vier instrumenten die jou, je collega's en partners kunnen helpen bij het opstellen van gezamenlijke doelen. In dit artikel vind je ook een terugblik op onze inspiratiebijeenkomst op 17 juni.
Twitter
Website
Copyright © 2020 GezondIn - Pharos, All rights reserved.


Ik wil me afmelden voor deze nieuwsflits. 
Email Marketing Powered by Mailchimp