Copy
Extra Nieuwsflits GezondIn
 Studiedag Impact op donderdag 3 december
Klik hier om je in te schrijven voor de nieuwsflits

Studiedag GezondIn gaat digitaal

GezondIn nodigt je van harte uit voor de jaarlijkse studiedag op donderdag 3 december. De studiedag gaat digitaal. Het thema is ‘Impact’. Mariëtte Hamer, (voorzitter SER en voorzitter Raad van Toezicht Pharos) is onze keynote speaker. Het belooft een interessante en interactieve dag te worden. In deze nieuwsflits vind je het hele programma en een toelichting op alle workshops en flitssessies. Je kunt je hier aanmelden.

Programma

09.45 – 10.00: Welkom door dagvoorzitter Simone van Trier
10.00 – 10.10: Actualiteiten
10.10 – 10.15: Pauze
10.15 – 11.30: Workshopronde
11.30 – 11.45: Pauze
11.45 – 12.30: Spreker Mariëtte Hamer (lunch)
12.30 – 13.00: Flitssessies
13.00 – 13.05: Pauze
13.05 – 13.25: Inspiratiefilmpjes
13.25 – 14.00: Panelgesprek
14.00 – 15.00: Napraten en netwerken

Workshops

eHealth: stap voor stap het nieuwe normaal!

eHealth speelt een steeds grotere rol, ook in de landelijke nota gezondheidsbeleid. Met eHealth kunnen we veel impact maken, ook voor mensen in kwetsbare situaties. Wil je weten hoe digitale innovaties domeinoverstijgende ondersteuning mogelijk maken? In de workshop gaan we in op de kansen die eHealth biedt en hoe eHealth kan worden ingezet bij de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden.  

Stoppen met roken voor iedereen

Roken heeft grote impact op gezondheid en gezondheidsachterstanden. Waarom werken interventies vaak niet voor mensen in een kwetsbare situatie? Welke rol en mogelijkheden heeft de gemeente om deze groep te ondersteunen bij het stoppen met roken? In deze workshop nemen we je mee langs een stukje theorie en enkele inspirerende lokale voorbeelden.

Corona en de impact op SEGV: denkrichtingen voor beleid

Het coronavirus heeft veel impact op ons dagelijks leven en onze gezondheid. De kans is reëel dat gezondheidsachterstanden toenemen. GezondIn voerde gesprekken met gemeenten en verdiepte met hen denkrichtingen voor extra focus op de aanpak SEGV. We delen deze denkrichtingen en presenteert Platform 31 resultaten van hun onderzoek naar de impact van corona op armoede en schuldenbeleid.

Landelijke nota gezondheidsbeleid

Het verkleinen van gezondheidsachterstanden (SEGV) is één van de speerpunten in de landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024. Maar hoe vertaal je dat naar een lokale aanpak? Wat zijn de aanknopingspunten met de andere vraagstukken, zoals gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving? In deze workshop nemen we je mee langs de gezondheidsvraagstukken in de nota. We verkennen de haakjes die de nota biedt voor het vergroten van de impact van jouw lokale aanpak.

Samen impact maken bij schulden

Er zijn veel mensen met geldproblemen. Schulden hebben een negatief effect op de gezondheid. Het is daarom belangrijk dat schuldenproblematiek tijdig wordt aangepakt. Mensen komen niet snel zelf bij schuldhulpverlening terecht, maar hebben wel contact met de huisarts. Door een goede samenwerking tussen huisartsen en het sociaal domein kun je sneller impact maken. In deze workshop delen we ervaringen  vanuit  huisartsenpraktijken en gemeenten. Zo krijg je zicht op wat jij in je eigen gemeente kunt doen

Impact gezondheidsachterstanden met lokale preventieakkoorden

Hoe kun je met lokale preventieakkoorden gezondheidsachterstanden terugdringen? Hoe zorg je dat je met interventies juist (ook) mensen in een kwetsbare situatie bereikt? We praten met enkele gemeenten over de impact van het lokale preventieakkoord op het gezondheidsbeleid én  het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Ook kijken we hoe je een lokaal akkoord vertaalt van papier naar praktijk.

Workshop Impact tonen (Monitoring en Evaluatie)

Wil je weten of je met je aanpak of project op de goede weg zit? Lerend monitoren helpt je daarbij. Monitoren en evalueren (M&E) staat vaak in het licht van verantwoorden. Wil je impact maken, dan kun je beter inzetten op monitoren voor leren. Je kunt dan zien of je aanpak werkt en eventuele problemen sneller aanpakken. We lichten in deze workshop twee inspirerende actuele voorbeelden van verschillende methoden van lerend monitoren vanuit gemeenten toe. 
Omgevingswet: in 3 stappen in gesprek (slimme voorbereiding)
Elke gemeente moet een omgevingsvisie opstellen. Een goede kans om met verbinding aan de slag te gaan. We hebben in vijftien gemeenten omgevingsvisies geanalyseerd waarin gezondheid een plek had. Deze analyse en interviews met vijf gemeenten geven een goed beeld van wat mogelijk is. Hoe breik je de meeste impact? We gaan hier dieper op in met een gemeente en elkaar. We geven handvatten hoe je hier mee aan de slag kunt.

Gezondheid en Inburgering 

Gemeenten zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe wet Inburgering (juli 2021). Deze wet biedt volop kansen om gezondheid en welzijn van statushouders mee te nemen. Met een samenhangende aanpak kun je écht impact maken. We nemen je mee in de Veranderopgave Inburgering en geven je handvatten om gezondheid te borgen in de aanpak van je collega! 

Flitssessies

Participatie en gezondheid

Veel mensen in de bijstand hebben gezondheidsproblemen. Meedoen, in de vorm van (vrijwilligers)werk, heeft een positieve impact op hun gezondheid. Met aandacht en persoonlijke begeleiding maak je het verschil. Aan de hand van verhalen van mensen die de stap naar participatie hebben gemaakt, wordt duidelijk wat de elementen zijn van een succesvolle aanpak. We staan ook stil bij recente literatuur die ingaat op het belang van participatie in tijden van corona. 

Hoe houd je oudere migranten met dementie vitaal?

Hoe kun je impact maken op de vitaliteit en gezondheid van oudere migranten met dementie? In deze flitssessie ervaar je hoe het is om als oudere migrant (ziek te zijn en) op zoek te gaan naar zorg en ondersteuning in de gemeente. We gaan in op de rol van mantelzorgers en afstemming tussen zorg, welzijn en informele zorg.

Chronische stress en gezondheidsachterstanden

Mensen met problemen op meerdere leefgebieden hebben vaak langdurig een verhoogd stressniveau. Chronische stress heeft grote impact op gezondheid, leefstijl en dagelijks functioneren. Het leidt tot ziekten, psychische klachten en het denkvermogen gaat achteruit. We geven inzicht hoe stress werkt en wat je als gemeente of professional kunt doen om dit te verminderen.

Impact met GIDS; vijf jaar door de ogen van collega’s

In dit interactieve gesprek springen we van 2020 naar 2014 en weer terug. GIDS-contactpersonen van het eerste uur gaan met ons in gesprek over de impact die GIDS gemaakt heeft in hun gemeente en in hun eigen werk. Welke lessen hebben ze geleerd in de afgelopen zes jaar? Wat kunnen wij daarvan leren?  

Impact maken met inkoop- en subsidiebeleid

Follow the money. Wist je dat je met het gemeentelijke inkoop- en subsidiebeleid ook impact kunt maken op het terugdringen van gezondheidsachterstanden? Gezond en inclusief opdrachtgeverschap! We presenteren een gespreksinstrument en criteria die in gemeentelijk beleid kunnen worden opgenomen of in gesprek met aanbieders kunnen worden gebruikt. Zo kom je tot zorg en ondersteuning die beter aansluit bij de behoefte van mensen in een kwetsbare situatie. Ook is het een manier om het terugdringen van gezondheidsachterstanden te borgen bij zorg- en welzijnsaanbieders.

Gelijke kansen op gezondheid voor iedereen: resultaten Joint Action

Met aandacht voor gelijke kansen op gezondheid (health equity) kun je veel impact maken voor mensen in een  kwetsbare situatie in jouw gemeente. Maar hoe krijg je dit thema op de agenda? En aan welke knoppen moet je draaien om kansengelijkheid in het beleid opgenomen te krijgen? In deze flitssessie delen we de lessen uit de Joint Action Health Equity Europe.

Kinderen aan het woord over hun leefomgeving

Gemeente Sluiskil wil een leuke en veilige plek zijn voor opgroeiende kinderen. En wie kan beter vertellen wat hiervoor nodig is dan kinderen zelf? Hun verbeterpunten, dromen en perspectieven zijn in kaart gebracht met behulp van de ‘Leefplekmeter’. De Leefplekmeter helpt om de leefomgeving te beoordelen. In deze sessie delen we de aanpak en de inzichten in Sluiskil. Voor iedereen die wil weten hoe je impact maakt op de leefomgeving.

En verder...

Praten we je bij over actuele ontwikkelingen, hebben we weer een paar prachtige inspriratiegemeenten op beeld gezet en gaat ons panel in gesprek over de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden en hoe we daar nu en in de toekomst impact mee willen maken. Natuurlijk is er ook ruimte om te ontmoeten en netwerken. Kortom, zorg dat je er donderdag 3 december bij bent. We zien je graag!
Team GezondIn
Tot ziens op de Studiedag GezondIn: Impact. Meld je hier snel aan!
Twitter
Website
Copyright © 2020 GezondIn - Pharos, All rights reserved.


Ik wil me afmelden voor deze nieuwsflits. 
Email Marketing Powered by Mailchimp