Copy
Nieuwsbrief februari 2016

Beste <<First Name>>

NU DOORPAKKEN!

Als professionals in de openbare ruimte zijn we met zijn allen al enige tijd bezig met nieuw
gedachtegoed zoals de participatiemaatschappij, asset management en dergelijke.  Boeken en vakliteratuur staan er inmiddels mee vol geschreven. In de praktijk blijkt echter dat het aantal tastbare resultaten nog laag is en dat is best bijzonder.

Er liggen in dit gedachtegoed veel kansen om voor de gemeentelijke opgaven oplossingen te bieden. Hierbij valt te denken aan; langdurig uitvoerbaar beheer, ruimtelijke beleving en gebruik, grip houden op budgetten en ruimte geven aan participatie. In deze nieuwe inzichten en methodes zitten oplossingen naar een betaalbare en vooral beleefbare buitenruimte.
 
Doorpakken!
In de wetenschap dat buitendiensten kleiner zijn geworden, budgetten zijn gekrompen en het aantal SW-medewerkers krimpt moet er ingegrepen worden in het beheer van de buitenruimte. Willen we een duurzame chemievrije buitenruimte mooi, betaalbaar en leefbaar houden en willen we invulling kunnen geven aan (burger)initiatieven in de openbare ruimte. dan moeten we juist nu goed doorpakken!Beheer keert immers jaarlijks terug met de daarbij behorende kosten. De kansen tot kruisbestuiving en een win-win resultaat zijn legio. We moeten de ruimte geven aan de beheerders van de openbare ruimte. Ruimte in het beleid en bewustwording en draagvlak in de organisatie.

De vrijheid van beheerders om de openbare ruimte zo aan te passen dat deze chemie vrij en tegen geringe inspanning te onderhouden is. De vrijheid om hierin initiatieven van bewoners en zaken
zoals natuurbeleving, waterberging, biodiversiteit, eetbare groente en vruchten mee te nemen.
 
Loslaten!
Daarvoor moeten we het bestaande beheermodel van plan-do-check-act wel durven loslaten. Er moet ruimte komen voor een nieuw model: “ beleid is de uitvoering” .  Dit model biedt niet alleen ruimte en vrijheid de kwaliteit aan te passen naar behoefte maar speelt ook in op de wensen van de bewoners.
 
Inrichting en beheer zijn hierbij onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Een bepaalde inrichting geeft direct uiting aan een bepaald onderhoud.
 
Voor meer informatie over dit onderwerp en wat dit kan betekenen voor uw organisatie staan wij u natuurlijk graag te woord.


 
Ontmoet ons

Zet alvast de volgende datum in uw agenda en ontmoet ons:

Euregio Dag van de Openbare Ruimte
donderdag 2 juni 2016,
MECC, Maastricht

Onkruid
de uitdaging
Als iets in het oog springt aankomende zomer is het wel het onkruid. Niet alleen op de bestrating, maar ook in de vakbeplanting tiert het onkruid welig. De discussie over wel of niet meer chemisch kunnen bestrijden is nog steeds in volle gang.  En welke manier van onkruidbeheersing is nu het beste? Ieder heeft zo zijn eigen voors en tegens bij bepaalde maatregelen.

Om deze keuze zo goed mogelijk te maken moeten we terug naar een integraal beleid voor de kwaliteit van de openbare ruimte.

Integraal beheer                                                         
Door het beleid, de uitvoering en het budget op elkaar af te stemmen (zie afbeelding) komt er een gedragen resultaat. Is deze verhouding niet in evenwicht, dan zie je dat buiten ook meteen terug in de kwaliteit van het resultaat.

 De beeldkwaliteit
Om te voorkomen dat de totale beeldkwaliteit niet (verder) achteruit gaat dan gewenst, moet er naar de totale openbare ruimte gekeken worden. Dit begint bij de inrichting, welk ontwerp is er gekozen, welk materiaalgebruik is er toegepast en hoe is het gebruik ervan.       
                                                               
De inrichting is de basis voor de beheerkeuze (uitvoering) en welke kosten daar vervolgens aan vast hangen. Op locaties met veel obstakels en onoverzichtelijke hoeken en dergelijke worden de beheerskosten meteen verhoogd. Ook verouderde, holle beplanting verhoogt het onderhoud . Door te kiezen in differentiatie in gebieden hoeft niet alles op hetzelfde kwaliteitsniveau te liggen en kan er onderhoud gedaan worden met minder budget. Hier geldt dan ook weer dat alle factoren van de driehoek goed op elkaar afgestemd moeten worden.

Er moet een duidelijk  beleidskader zijn met goede contracten en/of resultaatomschrijvingen en goed toezicht en directievoering. Buitengewoon vertelt u hier graag meer over!
Oscar Mulder
Telefoon: 06 19 013 885
oscar@buitengewoonadviseurs.nl
Charlotte van der Hulst
Telefoon: 06 19 422 187
charlotte@buitengewoonadviseurs.nl
 
Copyright © 2016 Buitengewoon Adviseurs, All rights reserved.


Wilt u zich afmelden? Klik dan op de volgende link: afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp