Copy
Nieuwsbrief maart 2017

Beste <<First Name>>

Van openbare ruimte naar publieke ruimte 

Beheer van de buitenruimte vraagt om een nieuwe balans. Tot voor kort bepaalde de overheid wat er gebeurde in de openbare ruimte. De huidige tijd vraagt om co-productie tussen overheid, instellingen, bedrijven en burgers die zich samen inzetten voor de publieke ruimte. 

Dit impliceert niet dat overheden hun verantwoordelijkheden over de schutting gooien, de insteek is juist deze te delen met belanghebbende partijen. Partijen die zich, als aanvulling op de publieke investeringen, bekommeren over de kwaliteit om zo een toekomstbestendige buitenruimte te creëren. 

Deze werkwijze vraagt om duidelijke kaders, (strategische) structuren en voor de langere termijn goed nadenken over de uitgave van gemeenschapsgeld. Belangrijke hulpmiddelen hierbij zijn de toepassing van risicoanalyses en toetsing aan life cycle kosten. Met een goede basis ligt er dan een uitdaging tot het vinden van een nieuwe balans. 

De openbare ruimte transformeert naar een publieke ruimte waar meer geïnnoveerd wordt en nieuwe ontwikkelingen vanuit de markt worden toegepast. Daarbij is ruimte voor burgers om aan te geven wat voor hen belangrijk is. Zo kunnen we de beste resultaten bereiken voor wat betreft de tevredenheid over de openbare ruimte.

De kunst is niet alles gelijk te willen uitwerken en formaliseren, maar juist ruimte te bieden om dingen te laten ontstaan. Hiervoor zal je als overheid wel kenbaar moeten maken dat er mogelijkheden zijn tot co-productie.

Daar zal energie in gestoken moeten worden om partijen op de mogelijkheden te wijzen, te activeren, stimuleren en vervolgens te faciliteren. Een burger, bedrijf of instelling zal wellicht een idee hebben maar om dit te realiseren (en vooral te weten hoe) is begeleiding nodig in de breedst denkbare vorm. De een heeft voorbeelden nodig. De ander een ruimte, materialen of materieel. Weer een ander expertise of ondersteuning vanuit een vakgebied, enzovoort. 

 

Het beheer van de publieke ruimte vraagt ook om een duurzame inrichting en duidelijkheid hoe het onderhoud duurzamer uitgevoerd kan worden. Tevens vraagt het om sociale duurzaamheid, gerichte keuzes en gedifferentieerde onderhoudsniveaus. Hierbij is niet alleen de techniek bepalend, ook gebruikerswensen gaan vergaande invloed krijgen op de uitvoering van het beheer en onderhoud.

Co-productie kan ook inhouden dat samen met het bedrijfsleven een samenwerkingsvorm/bedrijfsvorm wordt opgericht waarmee mensen vanuit de kaartenbak gedetacheerd kunnen worden naar het bedrijfsleven. Hier zijn diverse constructies van operationeel tussen gemeenten en bedrijfsleven, waar ervaring mee wordt opgedaan.

Co-productie kan ook financiële voordelen opleveren doordat het bedrijfsleven een deel van het onderhoud overneemt, sponsort of meebetaalt. Een voorbeeld hiervan is park Sonsbeek in Arnhem. Bedrijven en evenementen verbinden graag hun naam aan het park en hebben het park ook nodig voor de entourage of activiteit. Hierdoor ontstaat een bereidheid tot extra inspanning / betaling, deze inkomsten worden vervolgens gebruikt voor het onderhoud van het park. Door deze extra activiteiten ontstaat er tevens meer gebruik en reuring. Hetgeen weer invloed heeft op hoe we zo’n plek beleven en waarderen. Een win-win situatie.

Het beheer kan niet meer zonder co-productie. Een efficiënte en kostenbewuste uitvoering van onderhoud is vooral doen wat de burgers en bezoekers belangrijk vinden. Het beheer van de openbare ruimte doe je niet meer alleen als overheid. Samen zijn we verantwoordelijk voor de inzet van het gemeenschapsgeld dat wordt ingezet voor het beheer van de publieke ruimte. 

Onze ervaring is dat klein beginnen het beste werkt. Vanuit de voorbeelden die dan ontstaan raken anderen enthousiast en ontstaat er spin-off. Wat hierbij echt noodzakelijk is, zijn mensen in het veld met voldoende sensitiviteit en kennis om co-productie te krijgen en te laten groeien. 

Zo ontstaat er een nieuwe balans, waarbij we overgaan van het beheer van de openbare ruimte naar beheer van onze publieke ruimte.

Inzet kaartbak bij beheer

In een Drents dorp is er voor gekozen om de belevingswaarde en biodiversiteit in de kern te verhogen. 

Op de rotonde wordt een mix van biologische bloembollen geplant.

Vanwege de beperkte ruimte en beoogde natuurlijke uitstraling is gekozen voor aanplant van de bloembollen in handkracht.


De oplossing is gevonden in samenwerking met een groep mensen uit de gemeentelijke Kaartenbak (Wmo). Deze groep heeft met veel enthousiasme de rotonde in handkracht vol geplant. Het resultaat wordt binnenkort zichtbaar. In de verdere ontwikkeling van de kern worden straks bomen aangeplant. Deze bomen zijn specifiek uitgekozen als voedselbron / drachtplant voor bijen, hommels en andere insecten.

Tijdelijke ondersteuning nodig?

Zoekt u, verwachte of onverwachte, tijdelijke ondersteuning?
Voor dergelijke gevallen biedt Buitengewoon een oplossing voor de disciplines groenbeheer, groenbeleid, uitvoeringsbegeleiding of management buitendienst. Door onze vakkennis, kwaliteit en motivatie maken wij het verschil. Naast de tijdelijke ondersteuning willen we uw organisatie een stap vooruit brengen.
Zoekt u ondersteuning? Stel hier uw vraag.

Oscar Mulder
Charlotte van der Hulst
Oscar Mulder
Telefoon: 06 19 013 885
oscar@buitengewoonadviseurs.nl
Charlotte van der Hulst
Telefoon: 06 19 422 187
charlotte@buitengewoonadviseurs.nl
 
Copyright © 2017 Buitengewoon Adviseurs, All rights reserved.


Wilt u zich afmelden? Klik dan op de volgende link: afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp