Copy
Nieuws van het WFD front, juli 2016
Werkgroep Florakartering Drenthe
Beste floristen,
Begin juli alweer, hoog zomer volgens de kalender, al lijkt het daar de afgelopen weken niet echt op. Van veel voorjaarsbloeiers is weinig meer te vinden, maar de zomerflora geeft nu volop kleur aan het landschap. 
Hopelijk lokt dat weer net zoveel deelnemers naar de komende excursies als de beide eerste, eind mei in de Vosbergen en begin juni in het gebied van het heringerichte Anreeper- en Deurzerdiep. Van deze excursies staan inmiddels enkele foto’s op www.wfdrenthe.nl. De gegevens die we toen verzamelden, zijn ook al verwerkt en voor een deel al te bekijken op www.verspreidingsatlas.nl.
Wie nog zin en tijd heeft deze zomer om (nog) een HNS-hok te doen, kan op het kaartje bij het stukje over de voortgang dit seizoen mogelijk nog wel een geschikt hok vinden. Op www.verspreidingsatlas.nl is te zien dat er in menig hok flink is gestreept: de gevonden soorten zijn ook al ingevoerd: klasse!
Graag brengen we ook de uitnodiging van de provincie Drenthe voor de studiedag Monitoring en biodiversiteit op 16 september van harte onder jullie aandacht. Want zeg nou zelf: wat zouden we weten over het wel en wee van de Drentse flora en fauna zonder de betrokken inzet van vrijwilligers?
 
Met vriendelijke groet,
Ben Hoentjen (benhoentjen@kpnmail.nl) (050-4061990)
Els Heijman (wfdrenthe@gmail.com) (06-10418115)
9 juli 2016 – Omgeving Wittelte 
We gaan op stap in het esdorpenlandschap rond Wittelte en het Oosterzand. Het Oosterzand is een voormalig stuifzand, dat in het begin van de vorige eeuw door aanplant met naaldhout werd vastgelegd. Plaatselijk zijn nog kleinschalige stukjes stuifzand aanwezig met karakteristieke soortenarme Buntgrasvegetaties.
Verzamelen: 10:00 uur in Café Brinkzicht, Hoofdstraat 43, 7981 AD Diever. www.brinkzichtdiever.nl Tel. 0521-851268.
13 augustus 2016 – Geeserstroom en Kerkhorsten
We bezoeken het gebied rond de Geeserstroom, een beekdallandschap ten oosten van de boswachterij Gees, dat ten zuiden van Meppen aansluit bij de Kerkhorsten. In 2005 heeft Staatsbosbeheer het gebied heringericht en sindsdien meandert de Geeserstroom weer zoals toen. Verzamelen: 10.00 uur in, Koffie- en IJssalon Talenti, Dorpsstraat 25, 7863 PA Gees. www.talenti.nl Tel. 0524-581199.
Eerste successen geboekt bij herstel Zwartblauwe rapunzel

Is dat er nu wel één of toch niet?
Begin juni zijn vrijwilligers van de Werkgroep Florakartering Drenthe (WFD) langs de Drentse Aa op zoek gegaan naar kiemplanten van de bedreigde Zwartblauwe rapunzel. FLORON, WFD, Staatsbosbeheer en de Provincie Drenthe werken samen aan het herstel van deze bijzonder fraaie plant. Onderdeel van het herstelplan is het versterken van enkele kleine populaties met zaden van lokale herkomst. Deze groeiplaatsen liggen zo ver verwijderd van andere populaties dat bestuivers, vooral hommels, niet voor uitwisseling van stuifmeel kunnen zorgen. Het uitzaaien van zaden uit vitale populaties in het Drentse Aa gebied, herfst 2015, heeft in elk geval resultaat gehad: enkele honderden kiemplanten. Toch viel het niet mee om ze op te sporen en te tellen. We moesten diep door de knieën, maar dat doen we graag voor deze prachtige soort. En nu maar hopen dat er enkele tot bloeiende planten uitgroeien!
(zie ook de uitzending van 2 juli op Roeg!)

Bijzondere vondsten

Op www.wfdrenthe.nl zijn in de rubriek Bijzondere vondsten de afgelopen weken weer enkele voor Drenthe bijzondere vondsten geplaatst. In dit geval betreft het vooral plantensoorten die of nooit eerder in Drenthe gevonden zijn bijvoorbeeld Bochtig look in Assen dan wel tot nu toe weinig zijn gemeld, terwijl ze elders in Nederland al veel meer voorkomen, zoals Glanzige ooievaarsbek.
Volgers van waarneming.nl weten natuurlijk dat daar dagelijks zeldzame tot zeer zeldzame soorten worden gemeld, vooral uit de floristische parels onder de Drentse natuurgebieden, zoals het Eexterveld of de Havelterberg. Vaak zijn het, soms reeds lang, bekende groeiplaatsen van zulke fijnproevers van de Drentse flora, zoals Draadgentiaan of Bochtige klaver.
Het lijkt ons op dit moment niet zo zinvol zulke waarnemingen ook over te nemen onder de Bijzondere vondsten op www.wfdrenthe.nl, tenzij het nieuwe vindplaatsen betreft. Wie toch graag ook van deze vondsten op de hoogte wil blijven raden we aan regelmatig op waarneming.nl te kijken, waar je ook als je zelf geen gebruiker bent (‘een account hebt’) toch heel makkelijk snel kunt zien wat er zoal aan zeldzaamheden dan wel bijzondere soorten in een bepaalde periode is gezien. Onder het kopje Geografie, kun je naar Drenthe gaan, kies Planten en je krijgt een mooie lijst van recente zeldzaamheden (of klik hier)
En op onze eigen www.verspreidingsatlas.nl kun je ook volgen wat er zoal gevonden wordt, in en buiten Drenthe.
Kortom, mogelijkheden genoeg om ‘bij‘ te blijven.

foto: Willemien Troelstra

Floron kamp in Uffelte en omgeving

Het Floron kamp in Uffelte was een groot succes. Meer dan 30 floristen hebben begin juni de omgeving van Zuid-west Drenthe uitgekamd. De avond excursie onder leiding van Maarten Perdeck was letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt. Op de Havelterberg waren mooie soorten als Knollathyrus, Heidekartelblad, Gevlekte orchis en Valkruid  te bewonderen. Verdere inventarisaties van o.a. Holtingerzand, de Meppeler hooilanden en het stedelijk gebied in Steenwijk en Meppel leverden ook vele mooi waarnemingen op. Naast bekenden als Veenbies, Bruine snavelbies, Dwergviltkruid en Grondster, waren vooral de grote groeiplaatsen met Hengel, Liggend walstro en plaatselijk Echte guldenroede opvallend. Er zijn ook enkele plekken met Liggende vleugeltjesbloem, Heidekartelblad, Ruige veldbies en Fijne ooievaarsbek gevonden. In de stedelijke omgeving leuke soorten als Tongvaren, Bleke basterdwederik, Kransgras, Middelste duivenkervel en Liggende klaver.
Er wordt gewerkt aan een verslag, dat in de loop van juli vanaf de Floron website te downloaden is.

Het Nieuwe strepen: nog maar zeven km-hokken niet één keer geselecteerd.

Dankzij de hulp tijdens het Floron kamp in Uffelte zijn we in Drenthe op weg om voor 2016 een hoge score te halen voor het HNS-project. Van de 41 voor dit jaar geselecteerde km-hokken zijn of worden er inmiddels 23 (56%) dubbel gestreept (zie kaartje). Uit 11 hokken kun je nog kiezen om tegenstreper te worden. Dat juichen we meer toe dan als enige in een van de nog niet gereserveerde zeven km-hokken op pad te gaan. Maar als dat je beter uitkomt, bijvoorbeeld omdat de eenmaal gereserveerde hokken te ver weg liggen: ook prima!
Nog geen rechten op www.verspreidingsatlas.nl? Op www.wfdrenthe.nl staat een handreiking hoe je dat kan regelen. Zo gedaan.

 
Vooraankondiging studiedag monitoring en biodiversiteit provincie Drenthe
Van de provincie Drenthe ontvingen we onderstaande uitnodiging, die ook aan de Drentse vrijwilligers die een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis over het wel en wee van de Drentse flora en fauna is gericht:
 
De provincie Drenthe nodigt u uit voor de bijeenkomst Biodiversiteit en monitoring in Drenthe op vrijdag 16 september 2016.
Aanleiding voor deze bijeenkomst zijn de resultaten van de monitoring van de biodiversiteit in het buitengebied over de afgelopen 25 jaar.

Op deze dag willen wij graag verzamelaars, vrijwilligers en afnemers van gegevens bijeen brengen. Wij bieden u een excursie, een plenaire bijeenkomst en enkele deelbijeenkomsten. Als u naar huis gaat, heeft u nieuwe inzichten over monitoring en nieuwe contacten opgedaan die u verder kunnen helpen bij het realiseren van uw doelen.
Op een later moment ontvangt u van ons het definitieve programma met daarin de locatie en tijden. Enkele onderwerpen die de revue zullen passeren zijn: ‘Het succes van monitoring’, ‘’Wat gebeurt er met uw gegevens?’’ en “De toekomst van monitoring’’. 

Het definitieve programma is tzt op de www.WFDrenthe.nl site te vinden.
District Drenthe (D5)
De WFD nieuwsbrief verschijnt zo'n 6x per jaar en houdt je op de hoogte van excursies, projecten en bijzondere floristische waarnemingen.
Wil je deze nieuwsbrief doorsturen naar belangstellenden: graag!
Voor meer info over excursies en activiteiten kijk op www.WFDrenthe.nl
Aan/afmelden: WFDrenthe@gmail.com

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Werkgroep Florakartering Drenthe · Achterhaven 7 · Schipborg, AE 9469 pt · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp