Copy
Nieuws van het WFD front, januari 2017
Werkgroep Florakartering Drenthe

Bloeiende hazelaar
(foto Guido Lek)
Beste floristen,
Een nieuw jaar ligt voor ons. Na de succesvolle Eindejaarsplantenjacht van Floron waarbij op verschillende locaties in heel Nederland bijna 250 verschillende soorten planten in bloei werden aangetroffen, is het even tijd voor een pauze.
Maar niet lang, want eind volgende maand staat de eerste activiteit al weer gepland, de jaarlijkse WFD-dag.
Mede namens het WFD-bestuur wensen we iedereen een voorspoedig en gezond 2017 toe en weer veel mooie flora-uren in het veld met bijzondere vondsten.
WFD-medewerkersdag 25 februari 2017 
Om alvast te noteren: op zaterdag 25 februari zal de 14e WFD-medewerkersdag plaats vinden, ook dit jaar weer in De Meent in Zuidlaren. Omdat de WFD dit jaar 35 jaar bestaat staat ook weer de uitreiking van de Drentse flora-prijs op het programma. Binnenkort verschijnt het definitieve programma en de uitnodiging op onze website (www.WFDrenthe.nl), samen met onze digitale Nieuwsbrief.
Maar je kunt je nu al opgeven via WFDrenthe@gmail.com
Excursie Data 2017  
De data liggen vast, het te bezoeken gebied kan nog wijzigen in afwachting van toestemming van de beherende instantie.
Ben je beginnend of volleerd florist: iedereen is welkom, opgeven is niet nodig, behalve bij de eerste excursie van 25 maart.

25 maart 2017 - Zijn er nog Wilde narcissen in Drentse Aa gebied?
Op deze vroege voorjaarsexcursie doorkruisen we op de fiets een deel van het stroomdal van de Drentse Aa speurend naar Wilde narcissen in boerentuinen of boomgaarden. Om een zo groot mogelijk gebied systematisch te kunnen bekijken wordt het een fietsexcursie. Iedereen wordt verzocht zelf voor een fiets te zorgen. Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 20 personen. Graag voor 18 maart opgeven via mail naar WFDrenthe@gmail.com (met telefoonnummer) zodat we bij erg slecht weer op de vrijdagavond ervoor de excursie nog kunnen annuleren. Meer informatie over deze excursie is straks te vinden in de Nieuwsbrief.

Wilde narcis in boerentuin  (foto Ben Hoentjen)
 
13 mei 2017 - Bonnerklap/Torenveen (Drents Landschap)
Torenveen ligt in het dal van de Hunze, dat zich, voor wat betreft het Drentse deel, uit strekt over een lengte van 35 km langs de voet van de Hondsrug. Op veel plekken langs de beek zijn de laatste decennia natuurontwikkelingsprojecten uitgevoerd. Stapsgewijs raakt de beek hierdoor weer ingebed in een natter en natuurrijker, voor mens en dier, aantrekkelijk landschap.
We gaan op zoek naar pioniers als Borstelbies en Naaldwaterbies, maar ook soorten als Grote boterbloem, Rossig fonteinkruid en Watergentiaan proberen we te vinden.
 
10 juni 2017 - Takkenhoogte, Wildenberg, Rabbinge (Drents Landschap)
We bezoeken enkele natuurreservaten langs de Reest.  Het Reestdal bestaat uit een kleinschalig cultuurlandschap van hooilanden, essen en bossen. Takkenhoogte is van oorsprong grotendeels agrarisch gebied, waarvan in de jaren ’80 van de vorige eeuw de voedselrijke bovengrond is afgegraven. Inmiddels heeft het zich ontwikkeld tot een bijzonder afwisselend terrein, met heide met natte laagten en een stuk bos dat  aansluit op het gebied Wildenberg en Rabbinge langs de Reest.  
Kenmerkend hier zijn de fraaie hooilanden en grote zeggenmoerassen. En we hopen de voor het Reestdal kenmerkende moerasplanten als Moeraskartelblad, Noordse zegge, Draadrus en Grote pimpernel aan te treffen.
 
8 juli 2017 - De Onlanden (Natuurmonumenten)
Op de grens van Drenthe en Groningen, tussen het Eelderdiep en het Peizerdiep ligt een nat laagveengebied.
Het landschap bestaat uit bosjes, houtwallen, ruige graslanden en sloten waar je Waterviolier en allerlei zegges kunt tegenkomen. Het gebied is volop in ontwikkeling met nu al ruige hooilanden, moerasbos en veel ruimte voor overtollig water.
 
12 aug Katteveen 2017 - Saksveld, nabij Boswachterij Odoorn (SBB)
Saksveld is een nat gebied met verschillende poelen. In de omgeving ook heideterreintjes en veenputten, gelegen tussen grote akkercomplexen.
9 september 2017 – Stadsflora in Assen
De flora van stedelijk Nederland blijkt verrassend soortenrijk te zijn. Vooral de stadsrandgebieden zijn relatief soortenrijk. Doorgaans neemt de variatie richting de binnenstad af, maar tegelijkertijd neemt het aantal soorten, dat als typisch stedelijk kan worden aangemerkt, toe. We gaan op zoek naar de stadsvegetatie op verschillende industrieterreinen in Assen.

Wie weet, vinden we wel weer Dreps, zoals afgelopen zomer in Meppel (foto Joop Verburg)

Het Nieuwe Strepen 2017

Vanaf 7 januari 2017 kun je op Verspreidingsatlas nakijken welke km-hokken er dit jaar in Drenthe beschikbaar zijn om te inventariseren. Er is volop keuze uit 32 heel gevarieerde hokken (zie kaartje) , maar zorg dat je er op tijd bij bent, reserveer je hok op www.verspreidingsatlas.nl
Ondertussen is het bestuur van de WFD hard bezig om Nieuwsbrief nr 51 het licht te doen zien.
We verwachten deze eind januari te versturen.
Met vriendelijke groet,
Ben Hoentjen (benhoentjen@kpnmail.nl) (050-4061990)
Els Heijman (wfdrenthe@gmail.com) (06-10418115
District Drenthe (D5)
De WFD nieuwsbrief verschijnt zo'n 6x per jaar en houdt je op de hoogte van excursies, projecten en bijzondere floristische waarnemingen.
Wil je deze nieuwsbrief doorsturen naar belangstellenden: graag!
Voor meer info over excursies en activiteiten kijk op www.WFDrenthe.nl
Aan/afmelden: WFDrenthe@gmail.com

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Werkgroep Florakartering Drenthe · Achterhaven 7 · Schipborg, AE 9469 pt · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp