Copy
NIEUWSFLASH
voor PROFESSIONELE HULPVERLENERS
Onderzoek naar levenskwaliteit en welzijn bij ouders van een kind met autisme (leeftijd t.e.m. 18 jaar)
Academische studies tonen dat ouders van een kind (kinderen) met autisme een lagere levenskwaliteit en welzijn ervaren dan ouders van een kind (kinderen) zonder autisme. Tot op heden zijn er in Vlaanderen nauwelijks studies gebeurd rond dit thema. Bijgevolg zijn er voor Vlaanderen dan ook geen cijfers voorhanden die beleidsmakers en belanghebbenden toelaten om een accuraat beeld te vormen hierover. 

O.l.v. prof. Nicky Rogge voert de KU Leuven onderzoek naar de levenskwaliteit en het welzijn bij ouders van een kind (of kinderen) met autisme (leeftijd tot en met 18 jaar). Dit wordt ondersteund door de Wetenschappelijke werking van Sig. In de opgestelde online vragenlijst peilen we onder andere naar het functioneren en het gedrag van het kind (de kinderen) met autisme, de ervaringen en gevoelens van ouders met betrekking tot het autisme van hun kind(eren) en de aard van ondersteuning die ouders krijgen bij de opvoeding en/of opvang van hun kind(eren) met autisme.

De gegevens die we op basis van deze vragenlijst verzamelen kunnen helpen om adviezen te formuleren naar beleidsmakers en andere belanghebbenden zoals scholen, geestelijke gezondheidszorg, enz.

Medewerking gevraagd: roep ouders op om deze vragenlijst in te vullen

Vraag zo mogelijk aan beide ouders dat ze de vragenlijst afzonderlijk invullen. De link naar de online vragenlijst kan ook afzonderlijk doorgestuurd worden naar geïnteresseerde ouders: https://bit.ly/welzijn-ouders-kind-autisme 
 
> Naar de vragenlijst
Het invullen van de enquête neemt ca. 20 minuten in beslag. Belangrijk te vermelden is dat de antwoorden strikt vertrouwelijk en anoniem verwerkt zullen worden. Als dank voor uw deelname zullen wij per volledig ingevulde vragenlijst 1 euro storten aan organisaties die werken rond autisme. 

Sig doet een warme oproep om mee te werken aan dit onderzoek. Van harte dank bij voorbaat! Meer info? Contacteer nicky.rogge@kuleuven.be
Volg je ons al?
Fb-pagina Sig
Instagram
LinkedIn Sig

© 2022 Sig vzw - www.sig-net.be - Sig is partnerorganisatie van de InclusieAmbassade vzwThis email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sig vzw · Pachthofstraat 1 · Gijzegem 9308 · Belgium