Copy
Hvis du ikke kan læse dette nyhedsbrev - klik her
Nyt fra UCC

Vellykket Nabohood-projekt har fået vokseværk

Når ’Nabohood Mind’ går i luften til september, bliver der skruet ekstra op for samarbejdet mellem lærer- og pædagogstuderende og lokale aktører omkring Carlsberg Byen. UCC-projektet har fået tilskud på 150.000 kr. fra Fonden for Entreprenørskab og skal både give de studerende stærke innovative kompetencer og udvikle lokalområdet til gavn for borgerne.

Læs artiklen
Facebook Twitter Linkedin
 
Modtageklasser: 10 råd

Vi har samlet ti gode råd til dig, der arbejder med modtageklasser.

 
Citat

Eleverne er intuitive, når de bruger digitale medier, men de kan ikke finde ud af at lave halvanden linjeafstand i Word."

- Skolelærer Bob Bohlbro på Folkemødet 2016.

 
Rødovre er på vej mod endnu bedre hjemmepleje
news

Over 100 sygeplejersker og SOSU-assistenter fra Rødovre er på uddannelse på UCC for at styrke kommunens behandling og pleje af borgere. Det er et stort projekt, som medarbejderne er glade for.

Læs artiklen
Facebook Twitter Linkedin
 
It-støtte giver ordblinde elever bedre muligheder for at deltage i uddannelse
news

Projektet ’It-rygsæk til tiden’ viser, at mange ordblinde elever og lærere er positive over for it-støtte. Der er dog behov for større anerkendelse af ordblindhed og for, at der tages mere hensyn til brug af it i undervisningen.

Læs artiklen
Facebook Twitter Linkedin
 

Inspiration

Læsedage 2016-2017
Kom til fire spændende eftermiddage med fokus på læsning og skrivning. Dagene byder på oplæg, diskussion og mulighed for videndeling.

Læs mere
 
Se flere arrangementer

Diplommoduler

Tag en diplomuddannelse
Tilmeld dig et diplommodul med start i efteråret og få nye værktøjer og ny viden, som du kan bruge i dit job.
 

Læs mere
 
Se også kurser
 
Ny kunst på Campus Carlsberg formidler uddannelseshistorie
news

Et nyt kunstværk på Campus Carlsberg fortæller et stykke pædagogisk uddannelseshistorie om UCC’s uddannelser, der flytter sammen. Billedkunstner Lasse Møller fortolker UCC’s eksisterende kunst.

Læs artiklen
Facebook Twitter Linkedin
 
Konference: Pædagoger styrker folkeskolen

UCC, BUPL Nordsjælland og BUPL Storkøbenhavn afholdt en stor konference om pædagogernes rolle i skolen. 230 skolepædagoger deltog for at udveksle viden, diskutere og lytte til oplæg.

Rasmus Kontakt

Ditte Maria Børglum Tofteng
Tlf. 41898488
dito@ucc.dk

Læs artiklen
Facebook Twitter Linkedin
 

KOnference: Multikulturelle skoler

Nyankomne børn og unge i uddannelse
Antallet af nyankomne børn og unge i skolen er fortsat stærkt stigende. Konferencen sætter fokus på den pædagogiske og didaktiske opgave, der knytter sig til at få nyankomne bør og unge sprogligt og fagligt klædt på til at gennemføre modtageundervisningen og komme videre i uddannelsessystemet.

Læs mere om konferencen

 
Ny udgivelse
UCC Magasin

Fra viden til velfærd

Hvordan oplever de nyuddannede sygeplejersker mødet med arbejdslivet? Hvad betyder det for børns trivsel, når der bruges digitale teknologier i børnehaven? Og hvordan kan skoleledelsen hjælpe med at skabe ro i klasserne? Se publikationen om UCC's forskning.

Læs udgivelsen
Facebook Twitter Linkedin
 
UCC Magasin

Det handler om at fodre din søhest

Børn med alle sensoriske antenner ude mærker verden meget intenst og mistrives ofte. Nu er der hjælp at hente i en ny seriøs, men også humoristisk bog. Bogen fortæller, hvad der sker i kroppen, i hjernen og i nervesystemet, når man er det, forfatterne kalder, et antennebarn.

Mere om udgivelsen
Facebook Twitter Linkedin
 
UCC Magasin

Ledelse og læringsudbytte

Få indblik i den internationale forskning i skoleledelse og bliv klædt på til at kunne navigere i de vilkår, der gør sig gældende i en dansk skoleleders hverdag.

Tag til morgenmøde med forfatteren - se info herunder.

Mere om udgivelsen
Facebook Twitter Linkedin
 

Gratis morgenmøde

SPOT ON - Ledelse og læringsudbytte
Lonni Hall, forfatter til bogen "Ledelse og læringsudbytte", er taler på SPOT ON den 29. september. Hun præsenterer international forskning om skoleledelse og kobler forskningen til en dansk skoleledelsespraksis.

Læs mere
 
Se flere arrangementer

Kurser

Efterår 2016
Styrk din faglighed med et kursus fra UCC. Du kan vælge mellem korte og lange kurser i skolens fag - og i alt det uden om fagene, som er vigtigt for elevernes læring, trivsel og udvikling.

 

Læs mere
 
Se alle kurser