Copy
Har du problemer med at se denne mail - klik her
Nyt fra CFU 
Computional thinking | Cybersikkerhed

Klædt på til den teknologiske udvikling

Computional thinking - kildekritik i den digitale tidsalder - læse e-romaner: Bliv klar til det digitale gymnasium. 

Velkommen til gratis inspirationseftermiddag for gymnasielærere og -bibliotekarer d. 31/10. Her hører du om, hvordan kildekritik ikke er, hvad det har været, - og om hvordan nettet er styret af algoritmer. Desuden arbejder du hands on med, hvordan du kan bruge mitCFU.dk.
 
Læs mere
 
Cybersikkerhed

Undervisningsforløb og aktiviteter om cybersikkerhed finder du nu på emu.dk. 

Lad fx eleverne kortlægge deres egen digitale kompetencer og lave handlingsplan ud fra, hvor de er. 

Forløbene er typisk tilpasset læreplanerne i dansk og samfundsfag - og til klassens time.

Læs mere
 
Virtuel undervisning

E-læring

Book et kursus med henblik på at styrke læring, dialog, feedback og samarbejde mellem lærere og elever/kursister.

Kurset sætter fokus på elevtyper, læsestrategier, teknologiudnyttelse, produkter, formativ evaluering, blended learning og didaktisk design. Formatet er oplæg og workshop.

Læs mere
 

Center for Undervisningsmidler


Vi er tre gymnasiekonsulenter, der står klar med råd og dåd:
Lars Due Arnov
Hanne Heimbürger
Anne Boie Johannesson

Brugerservice: 4189 9110