Copy

logo IVN

nieuwsbrief IVN De Bilt e.o.
maart 2016 / #1 

foto credits: Roel Maas-Bakker 

 

Beste lezers van de Vleugelnoot


Het is alweer een tijd geleden dat u de laatste papieren uitgaven van ons contactblad de Vleugelnoot hebt mogen ontvangen. Op de ALV van vorig jaar is besloten om een nieuwe weg in te slaan wat betreft de communicatie richting leden en donateurs. We gaan daarbij meer gebruik maken van de website, sociale media en digitale nieuwsbrieven.
Nu begin maart, juist voor het begin van de lente, ontvang u hierbij de eerste nieuwsbrief. Via deze nieuwsbrief, die nog steeds de naam de Vleugelnoot draagt, houden we u op de hoogte van de activiteiten van IVN De Bilt e.o.
Het in elkaar zetten van een deze eerste nieuwsbrief bleek een complex proces met de nodige hobbels en keuzes. We zien deze eerste nieuwsbrief dan ook als een pilot. Graag horen we wat jullie van deze eerste opzet vinden. We nodigen iedereen dan ook uit om zaterdag 12 maart naar de Algemene Leden Vergadering te komen. De nieuwsbrief is een van de agendapunten!
En mocht u nieuws, een groen momentje, een mooie foto of een sprokkeltje hebben dat u wilt delen? Dat kan; graag zelf! Mail ons via
vleugelnoot@ivndebilt.nl

 

De redactie

Inhoud


Agenda / Activiteiten / Werkgroepen aan het werk / Sprokkels  / Colofon

Agenda

 

Overlevingsthema: Onderdak  

9 maart 2016, woensdag   

tijd: 14.30-16.30 uur / plaats: Paviljoen Beerschoten, De Bilt

aanmelden verplicht

 

Algemene Ledenvergadering IVN De Bilt 2016  Algemene Leden Vergadering

12 maart 2016, zaterdag
tijd: 14:00 / plaats: Paviljoen Beerschoten, De Bilt


Speuren naar Sporen    

20 maart 2016, zondag  

tijd: 11.00-13.00 uur / plaats: De Leyen en Beukenburg, Bilthoven

 

Dieren uit het bos schilderen op doek  

23 maart 2016, woensdag  

tijd: 14.30-16.30 uur / plaats: Paviljoen Beerschoten, De Bilt

aanmelden verplicht
 

Stinzen en voorjaarsbloeiers 

3 april 2016, zondag  

tijd: 11.00-13.00 uur / plaats: Landgoed Sandwijck, De Bilt

aanmelden verplicht
 

Dieren om ons heen: Ringslang 

6 april 2016, woensdag 

tijd:14.30-16.30 uur / plaats: Paviljoen Beerschoten, De Bilt

aanmelden verplicht
 

Vroeger vogelen

17 april 2016, zondag 

tijd: 6.00-8.00 uur / plaats: Landgoed Oostbroek, De Bilt

 

Wie heeft een stropdas, wie een blauw mutsje
en wie een lange staart?
 

20 april, woensdag 

tijd: 14.30-16.30 uur / plaats: Paviljoen Beerschoten, De Bilt

aanmelden verplicht
 

Verdwaald in ’t bos? Speurtocht 

4 mei, woensdag 

14.30-16.30 uur / Paviljoen Beerschoten, De Bilt

aanmelden verplicht


meer gedetailleerde informatie

Activiteiten

 

IVN cursus

Tuinreservaten

Stap voor stap je eigen omgeving diervriendelijk maken. Leer in theorie en praktijk hoe je eigen tuin, balkon, dakterras, plantsoen of buurttuin een groene oase wordt.

Doe mee met onze cursus!
Inmiddels hebben meer dan 4.000 tuineigenaren zich aangesloten bij het project Tuinreservaten via tuinreservaten.nl. Dit betekent dat minstens 1,2 miljoen vierkante meter tuin milieu- en diervriendelijker is. Doe mee en ontdek dat je tuin geen last maar een lust is voor zowel mens als dier.
 

Data en tijd:

6 lesavonden op dinsdag van 19:30-22:00 uur, 29 maart, 12 en 26 april, 10 mei en 24 mei en 7 juni.
2 excursies op zaterdagmorgen 23 april en 14 mei.
 

Locatie:

Hof van Barlo, Groenekanseweg 257, 3737 AL Groenekan (vrij parkeren op eigen terrein).
Website: Hof van Barlo

Dinsdagavond 10 mei vindt de cursus plaats op Tuinenpark De Pioniers, Kögllaan 30, 3371 PZ Utrecht.
Website: ATV De Pioniers

Kosten:

€ 110,- * per persoon. IVN- of KNNV-leden betalen € 85,-,
dat is inclusief cursusmap, handboek Diervriendelijk Tuinieren, praktijkproefjes en koffie & thee.

(* = Er wordt een deel van de onkosten betaald. De rest wordt betaald door de leden en donateurs van IVN De Bilt. Waarvoor dank!).

Aanmelding of meer informatie: 

Graag vóór 15 maart aanmelden bij: tuinreservaten@ivndebilt.nl
Wacht niet te lang met aanmelden: het maximum aantal deelnemers is 15, bij minder dan 10 gaat de cursus helaas niet door. Heb je nog vragen? Stel ze gerust bij hetzelfde e-mailadres of bel cursusdocente Marion van Lier 06 - 19219158.

meer informatie
 


Lezingen

Ringslang lezing 31 maart

De lezing vindt plaats in het verenigingsgebouw van Tuinenpark De Pioniers, Kögllaan 30, Utrecht Noordoost (www.atvdepioniers.nl). Iedereen is welkom vanaf 19.45 uur; het programma begint om 20.00 uur. Toegang en koffie/thee gratis.
Opgave voor dinsdag 29 maart bij activiteiten@utrecht.knnv.nl of 030 - 2154406.


meer informatie
 

Oostbroek-lezingen

De samenwerkende Utrechtse natuur- en milieu organisaties organiseren voor hun vrijwilligers  interessante, boeiende lezingen.
  • 19 april: Utrechtse Molens
  • 31 mei: Vleermuizen
  • 28 juni: Kasteel Loenersloot
  • 30 augustus: Bodemdaling en beheer in Utrecht
meer informatie
 


Kinder Natuur Activiteiten 

Op 13 januari zijn we het nieuwe seizoen Scharrelkids (KinderNatuurActiviteiten) met het thema ‘Brrr … het is winter’ van start gegaan. De winter liet dit keer wel nog even op zich wachten. Het was wel fris en behoorlijk nat in het bos maar van sneeuw was helaas nog geen sprake. Nu ik dit stukje schrijf ligt er eindelijk een dun laagje sneeuw in de achtertuin…

Dat mocht echter de pret niet drukken. Acht enthousiaste kinderen waren geboeid bij een korte inleiding in de vorm van een PowerPoint presentatie over het onderwerp. Sinds kort hebben we de beschikking over een laptop en beamer in paviljoen Beerschoten. Zo hebben we bijvoorbeeld de kinderen het verschil tussen winterslaap en winterrust bijgebracht en welke dieren uit onze directe omgeving dat doen. Maar ook wat lieveheersbeestjes en andere insecten doen in de winter, dat kikkers en padden dan ademen via de huid en spitsmuizen en konijnen de hele winter actief blijven.

Hierna zijn we lekker lang naar buiten gegaan en hebben we met behulp van deze stoere jongens en meisjes hele dikke boomstammen omgerold om te kijken wat er daaronder allemaal beweegt en leeft. Uiteraard veel pissebedden maar ook duizendpoten en pieren. Verder hebben we een spechtensmidse ontdekt en vonden we verse dropjes van een ree. De ree hebben we helaas niet gezien.

Eenmaal weer op de zolder verdieping van het warme paviljoen Beerschoten hebben de kinderen nog een pindaketting voor vogels gemaakt. Al met al weer een geslaagde middag.

Christ-Jan Nederlof

Dit kwartaal staan nog de onderstaande activiteiten gepland, zie agenda.
Utrechts landschap organiseert in samenwerking met IVN De Bilt leuke en leerzame middagen voor kinderen van 6 t/m 10 jaar. We geven kinderen informatie over het betreffende onderwerp en gaan daarna het bos in. Bij terugkomst krijgen de kinderen wat te drinken met wat lekkers en kunnen ze nog wat knutselen en napraten. 

€ 3,50 per kind / € 2,50 met U-pas of beschermerspas 

Om de woensdagmiddag van 14:30 tot 16:30 bij infocentrum Beerschoten,
De Holle Bilt 6, De Bilt. 

Opgeven kan alleen per e-mail tot de zondag vóór de activiteit bij:
KinderNatuurActiviteiten@gmail.com

Werkgroepen aan het werk


Werkgroep natuurwandelingen

De kleine dingen, en de vrijwilligers die het doen. We hebben in onze omgeving veel aan prachtige natuurterreinen die voor een groot deel worden beheerd door de gemeente en natuurorganisaties zoals Utrechts Landschap (UL) en Staatsbosbeheer (SBB). Daarnaast kennen we een grote schakering aan kleine terreinen, zoals de particuliere landgoederen langs de Lustwarande, die van grote natuur(wetenschappelijke) waarde zijn. Veel van het feitelijke onderhoud van al die terreinen wordt uitgevoerd door vrijwilligers. De werkgroep Sandwijck, de Vrienden van het van Boetzelaerpark, van Amelisweerd, van de Biltse Duinen, van Eijckensteijn, en de Stichting Park Bloeyendael zijn daar voorbeelden van. Betrokkenheid van mensen voor de natuur direct in de nabijheid is de kracht. De kracht,waar al die gebieden het van moeten hebben als het gaat om onderhoud en vanuit die betrokkenheid en om invloed uit te oefenen op natuurbeleid en beheer. IVN-De Bilt werkt vaak en intensief samen met deze andere vrijwilligersorganisaties.
In het blad van de Stichting Bloeyendael is een rubriek opgenomen van IVN-er De Bilt, Jaap Milius, waarin hij in gaat op de schoonheid van dit kleine stukje stadsnatuur dat zijn charme heeft weten te behouden door de inspanning van de stichting en haar vrijwilligers.

Lees meer

 

Uitgaven van IVN, tot stand gebracht in samenwerking met vrijwilligersorgansaties

 

Natuurpaden

Al eerder hebben we een natuurpad uitgezet en beschreven in een gids.

Natuurpad : De Leyen-Beukenburg

Natuurpad: De Biltse Duinen

 

Bomengidsen

Als resultaat van de bomenwandelingen die we afgelopen jaren begeleidden hebben we nu ook een bomengids voor het van Boetzelaerpark en eentje voor het Park Bloeyendael uitgegeven. Deze gidsen zijn in nauwe samenwerking tot stand gekomen met de Vrienden van het van Boetzelaerpark en de Stichting Bloeyendael.
Een pdf bestand van de bomengidsen zijn hier te downloaden.
Bomengids: Boetzelaerpark
Bomengids: Park Bloeyendael

foto credits: Rony De Voogdt - Natuurpunt Zemst 

 

Sprokkels

 

En nu weer even het broedblok waar ik al vaker over geschreven heb. Nesthulp voor insecten. Voornamelijk solitair levende bijtjes. Ze steken niet, ze boeien wel, volgens de folder Nesthulp. Tijdens de hete dagen in juli was het enorm druk met tronkenbijtjes, het achterlijf vol met donkergeel stuifmeel, want ze verzamelen stuifmeel tussen de stevige buikharen. Net zelf uit de gangetjes gekomen die hun moeder een jaar geleden had dichtgemetseld nadat ze in elk kamertje stuifmeel en nectar bij een gelegd eitje had gedaan, doen de jonggeboren vrouwtjes, na bevrucht te zijn door mannetjes die hun opwachting maakten bij het uitkomen, nu weer hetzelfde. En wel in de oude gangetjes waar ze uitkwamen en waar ze een opening in hebben gemaakt waar ze net door konden. De tronkenbij is een van de weinigen die geen schone gangetjes zoekt. Ze gaat met de kop naar voren het gangetje in om nectar neer te leggen en muurtjes te bouwen. Ze komt weer naar buiten, draait zich om en gaat achterstevoren weer de gang in om veel stuifmeel af te kloppen. Is de voorraad groot genoeg, dan wordt er een eitje bij gelegd en het volgende kamertje gedicht. Enzovoort. Uiteindelijk wordt het gangetje afgesloten met hars en zandkorrels. Er werd in alle hitte en zonneschijn in een enorm tempo gewerkt, deze topdrukte duurde een dag of vier, daarna werd het snel minder. In hun korte leventje kwijten ze zich goed van hun taak: kansen scheppen voor nieuwe tronkenbijtjes. Ze verzamelen stuifmeel van vnl. Composieten.

Marijke Schets

 

Colofon

 

Redactie

Job Vacature, hoofredacteur
Roel Maas Bakker
Bas van Nooten
Judith Stoker
Richard Tukker

 

Layout

Karin Minnigh, www.theflyingfish.nl

 

Redactieadres:
vleugelnoot@ivndebilt.nl

Copyright © 2016 IVN De Bilt, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp