Copy

logo IVN

nieuwsbrief IVN De Bilt e.o.
december 2016 / #12

foto credits: Wim Westland 

 

Beste lezers van de Vleugelnoot

 

Hierbij ontvangt u onze tweede nieuwsbrief van dit jaar. De vorige nieuwsbrief verscheen in maart. In de tussenliggende periode viel er buiten veel te beleven in de natuur. Er werden tal van leuke activiteiten georganiseerd door onze actieve leden. In deze nieuwsbrief zijn een aantal verslagjes te vinden van deze activiteiten. Ook is er het eerste nieuws vanuit de zojuist gestarte natuurgidsen opleiding (NGO). En er is een eerste aankondiging van de algemene leden vergadering (ALV) die op zaterdag 18 maart 2017 zal plaatsvinden. Noteer de datum alvast in uw agenda. Zo aan het einde van het jaar blikt onze voorzitter alvast vooruit richting 2018; een jubileumjaar van onze vereniging. Voor het komende jaar hoopt de redactie dat u groene momentjes, mooie foto’s, sprokkeltjes of andere berichten met ons blijft delen. Misschien komt uw foto dan ook op de voorkant van onze nieuwsbrief terecht, zoals de fraaie winterfoto van Sandwijck in deze editie. Of misschien wordt u bericht op Facebook massaal bekeken. Het bericht van de inventarisatie werkgroep over de jonge vosjes op Beukenburg werd meer dan duizend keer bekeken op onze facebook pagina. 

De redactie

Inhoud


Agenda / Van de voorzitter / Activiteiten / Werkgroepen aan het werk / Sprokkels  / Colofon

Agenda

 

Reeën en herten   

18 januari 2017, woensdag
tijd: 14:30-16.30 uur / plaats: Paviljoen Beerschoten, De Bilt

aanmelden verplicht


Landschap schilderen    

1 februari 2017, woensdag  

tijd: 14.30-16.30 uur / plaats: Paviljoen Beerschoten, De Bilt

aanmelden verplicht 


Dieren om ons heen: de Vos  

15 februari 2017, woensdag

tijd: 14.30-16.30 uur / plaats: Paviljoen Beerschoten, De Bilt

aanmelden verplicht
 

Handen uit de mouwen: opruimen in het bos  

1 maart 2017, woensdag  

tijd: 11.00-13.00 uur / plaats: Landgoed Sandwijck, De Bilt

aanmelden verplicht
 

Huttenbouwen   

15 maart 2017, woensdag 

tijd:14.30-16.30 uur / plaats: Paviljoen Beerschoten, De Bilt

aanmelden verplicht
 

Algemene Ledenvergadering IVN De Bilt 2017   

18 maart 2017, zaterdag 

tijd:14.00 / Nadere info volgt

 

Spinnen   

29 maart 2017, woensdag 

tijd:14.30-16.30 uur / plaats: Paviljoen Beerschoten, De Bilt

aanmelden verplicht


meer gedetailleerde informatie

Van de voorzitter

 

Op naar de 100 leden in 2018

Ik herinner me nog de vraag van de heer Mascini tijdens de Algemene Leden Vergadering: Hoe groot willen we zijn? Wat mij betreft sowieso groter dan nu! Binnen het bestuur hebben we dan ook veel energie gestoken in het opzetten van de natuurgidsenopleiding die onlangs van start is gegaan. Sinds de (ALV) van 12 maart hebben we al weer de nodige Kinder Natuur Activiteiten erop zitten, hebben we naar sporen gezocht in De Leijen/Beukenburg, een cursus Tuinreservaten verzorgd, hebben we mensen enthousiast gemaakt voor stinzenplanten en voorjaarsbloeiers (Sandwijck) en hebben we de vroege vogels horen fluiten op Oostbroek.
Zij die de slaap nog niet konden vatten bewonderden nachtvlinders op Tuinenpark De Pioniers en/of namen deel aan de avondwandeling in De Leijen/Beukenburg. Verder was er natuurlijk de continue zorg en aandacht voor het milieu in onze omgeving. De inventarisatiewerkgroep is uit haar ‘winterslaap’ ontwaakt en heeft onder andere een start gemaakt met het inventariseren van vleermuizen op landgoed Eyckenstein. Menig sloot werd ondersteboven gekeerd om alle waterdiertjes te kunnen bewonderen. Zo hebben we ook weer met succes deelgenomen aan de landelijke Slootjesdagen. Bij dit alles stuiten we ook op bijzondere (zeldzame) soorten. Een voorbeeld is de aangetroffen rups van de Helmkruidvlinder op Beerschoten. En wat dacht je van een oeverspin op hetzelfde Beerschoten. Wow…wat is onze natuur toch mooi!
Al met al verrichten we als relatief kleine afdeling veel activiteiten. Helaas blijft het een gegeven dat we ook nog vaak nee moeten verkopen. Verzoeken van scholen om te begeleiden bij natuuronderwijs of het verzorgen van een educatieve activiteit rondom het verhuizen van vleermuizen van het voormalig jongerencentrum Rataplan in Bilthoven zijn daar voorbeelden van. Uitbreiding van het aantal actieve leden is dan ook gewenst. Zou het niet mooi zijn als we tijdens ons 50-jarig jubileum in 2018 het 100ste lid kunnen verwelkomen? Dat lijkt me een mooi streven!
Christ-Jan Nederlof

Activiteiten


Kinder Natuur Activiteiten 

Herten en reeën.

Altijd al meer willen weten van herten en reeën? Dan is dit je kans. Kom naar Beerschoten en laat je vertellen over deze prachtige dieren. Kijk in de natuur (misschien vinden we sporen) en "knutsel" een hert, ree of eland. Bij terugkomst krijgen jullie wat lekkers met limonade.

 

Landschap schilderen

Op doekjes gaan we werken. We gaan dieren schilderen die in het bos voorkomen en natuurlijk hoor je ook het een en ander over de dieren in het bos. We gaan ook het bos in en misschien zien we er een paar als we heel stil zijn. Iedereen is welkom (je hoeft niet goed te kunnen schilderen of tekenen). 

 

De Vos

Een vos zullen we niet zo snel te zien krijgen. Ze zijn er echter wel! In en rondom Beerschoten is er voor de vos genoeg voedsel (muizen en konijnen) en is de grond hoog en droog genoeg om er een hol of burcht in te graven. Zaterdag 15 februari gaan we op zoek naar sporen van de vos, ervaren we of we net zo goed kunnen ruiken en sluipen als de vos en knutselen we een kop van een vos met verzamelde blaadjes. 

 

Handen uit de mouwen

Weet jij wat een boswachter allemaal doet?
Woensdag 1 maart kan je de boswachter helpen in het bos. Kom je ook?
 

Huttenbouwen

Huttenbouwen, wie vindt dat niet prachtig. Maar hoe bouw je nu een hut waar je in kunt overleven als het regent en ook nog koud is? Deze middag leer je alles over het bouwen van een hut met natuurlijke materialen die je kunt vinden in het bos. Maar we richten ons ook op wat nu een geschikte plek is om de hut te bouwen. En hoe krijg je een hut waterdicht als je geen zeil hebt om te gebruiken?
We zijn deze middag lekker de hele tijd buiten actief bezig.


Spinnen

We gaan het hebben over spinnen en hun gewoonten. Kunnen wij ook een web weven? We beginnen binnen om informatie uit te wisselen over de spin. Daarna gaan we naar buiten en bij terugkomst krijgen jullie wat lekkers met limonade en gaan we knutselen.

Werkgroepen aan het werk

 

Broeihoop ringslangen

In het voorjaar waren een aantal van onze (bestuurs-)leden actief in Tuinpark De Pioniers.
Op 26 maart hielpen ze bij het vernieuwen van de broeihoop voor ringslangen. Elk jaar is het weer spannend hoeveel uitgekomen ringslangeieren er gevonden gaan worden tijdens het afgraven. Dit jaar stond de teller op 53 aan het einde van de dag! Op aanwijzingen van onze ringslangvriend werd er daarna met takken, paardenmest en bladeren een nieuwe broeihoop opgebouwd. De paardenmest die daarvoor werd gebruikt was afkomstig van stadsboerderij “het lachende paard”. In de broeihoop van de Pioniers worden nu al een aantal jaren achter elkaar eieren gevonden. De broeihoop heeft zich dus bewezen als een aantrekkelijke en geschikte ei-afzetplek voor ringslangen. Samen met andere broeihopen in de omgeving is de broeihoop dan ook van essentieel belang voor de ringslangpopulatie in het gebied ten oosten van Utrecht. De achterliggende jaren is er zelfs een lichte toename in deze populatie waargenomen!

Roel Maas-Bakker

Landelijke IVN Slootjesdagen

Ook deden we dit jaar mee aan de landelijke IVN-Slootjes dagen. Zondagochtend 12 juni stonden we met onze schepnetjes, zoekkaarten en ons standje in het Noorderpark. Meer dan 30 kinderen en hun ouders verwonderden zich over wat ze met netjes uit de sloot wisten te scheppen: Larven van watertorren, bootsmannetjes, slakken, modderkruipers, rivierkreeften, stekelbaarsjes, kleine modderkruipers en nog veel meer! In het standje werd de vangst nader bestudeerd en met zoekkaarten op naam gebracht. De activiteit heeft zodoende weer een flink aantal nieuwe slootjes-experts opgeleverd!

Roel Maas-Bakker

Nieuwe Natuurgidsenopleiding van start

Meer dan dertig deelnemers zijn in het weekend van 5 en 6 november op camping Bospark Biltse Duinen van start gegaan met de bijna twee jaar durende opleiding tot natuurgids. Georganiseerd in samenwerking met IVN Eemland. Voor IVN De Bilt zijn 14 potentiële natuurgidsen van start gegaan. Tijdens deze tweejarige opleiding leren de natuurgidsen in spe de prachtige natuur kennen die onze regio rijk is. Daarnaast leren ze kritisch door een 'duurzame groene bril' te kijken naar het milieu- en groenbeleid van de gemeente en provincie. Verder oefenen zij zich in het organiseren en begeleiden van publiekswandelingen, natuurexcursies voor de jeugd en het ondersteunen van scholen bij lessen in en over de natuur.

Het weekend stond grotendeels in het teken van kennis maken met elkaar en een eerste verkenning op het 'werk' van een natuurgids. In de directe omgeving (de Biltse Duinen) werd het natuurpad verkend en konden ze in groepjes van twee de eerste oefening doen in het houden van korte praatjes, de zogeheten 5 minuten praatjes (zie foto).

Op de foto rechts: Onze twee kandidaat natuurgidsen Jan en Mirjam wisten de rest van het groepje te boeien met het thema 'dood hout leeft'.
Christ-Jan Nederlof

Vlinders van de Nacht

Al Zaterdag 4 juni was IVN De Bilt neergestreken in Tuinenpark De Pioniers. De Beleeftuin in dit park was onze locatie voor de nationale Nachtvlindernacht 2016.  Om 21.00 uur werd gestart met een rondleiding door het Tuinenpark. Bij het aantreden van de nacht rond 22.00 uur startte de nachtvlinderactiviteit. De nachtvlinders werden gelokt met een speciale felle lamp en groot witscherm. De 35 belangstellenden moesten even geduld betrachten, maar vanaf kwart over 11 kwamen de nachtvlinders plotseling massaal op het verlichte scherm af. Een paar man liep rond met een netje. De Witte Tijger werd met gejuich gevangen, evenals de ‘Lieveling’ en de ‘Huisvrouw’ uiteindelijk werden door onze eigen vlinderexpert Rob Timmer 30 verschillende soorten nachtvlinders onderscheiden. Ze zijn allemaal op www.waarneming.nl ingevoerd.

Na aanleiding van de Nachtvlindernacht werden we ook gevraagd om op 21 september aanwezig te zijn op het Mottenbal 2016. Dit was een bijzondere kunstmanifestatie in een klein paviljoen op het Westplein midden in de stad Utrecht.  Het Mottenbal is een kunstproject van Engelse kunstenaar Marcus Coates en www.publicworksutrecht.nl.  In het paviljoen werden o.a. verhalen verteld, muziek gespeeld en poëzie voorgedragen met als centraal thema Nachtvlinders. Buiten in het parkje voor het paviljoen zat Rob met de felle lamp en een groot wit scherm.  De oogst was dit keer maar 5 verschillende soorten, maar voor midden in de stad viel dat reuze mee. Bijzondere vangst was de Turkse Uil, het was voor het eerst dat Rob deze in levenden lijve tegen kwam. 
Richard Tukker 

foto credits: Frank Terstappen

 

Sprokkels

 

Fijn, zo‛n winterklare tuin
Het is echt genieten van een winterklaar-gemaakte tuin in de goede zin des woords. Niet alle bladeren weggeblazen, de dode planten niet afgeknipt. Het snoeiwerk uitgesteld tot de vogels de bessen op hebben.
De vinken, soms vergezeld van enkele kepen, scharrelen in groepen tussen het blad op zoek naar zaden. De houtduiven, merels en koperwieken eten wel erg slordig van de bessen van hulst en cotoneaster, de bessen die op de grond vallen, hoeven ze niet meer. Ondertussen doen ze allemaal, ook de duiven, echte gymnastiekoefeningen om bij de laatste bessen op de uiteinden van hangende takjes te komen. Het winterkoninkje zoekt insecten op de plaatsen waar de zon soms op de bladeren en het dode plantmateriaal valt, op zoek naar wakker geworden insecten. En dan de reacties van vogels en de eekhoorn als ze merken dat de vijver bevroren is. Dat is schrikken. De merels jagen de koperwieken weg, de roodborst doet hetzelfde met de heggenmus. Dat laatste is nieuw voor me. En als je ‘s morgens niet op tijd voert, zitten ze op de pergola bij de keuken te wachten. En niet te vergeten de vogels die af en toe langs komen: grote bonte specht, de boomklever en boomkruiper, allemaal naar voedsel zoekend in de kiertjes van de schors van bomen of tussen de bladeren van de klimop. Of de specht die samen met de kauwtjes pindanetjes en vetbollen molesteert. Kauwtjes die de hangende silo’s met strooivoer snel leegmaken, er met meerderen tegelijk aan hangend. Wat ze niet zouden kunnen volgens de verkopers van zo’n hangende doorzichtige voersilo.

Marijke Schets (2008)

 

Colofon

 

Redactie

Job Vacature, hoofredacteur
Roel Maas Bakker
Bas van Nooten
Judith Stoker
Richard Tukker

 

Layout

Karin Minnigh, www.theflyingfish.nl

 

Redactieadres:
vleugelnoot@ivndebilt.nl

Copyright © 2016 IVN De Bilt, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp