Copy
Butlletí 33 - Novembre 2018
DESHERBATGE MECÀNIC: UNA ALTERNATIVA PEL CONTROL DE LES MALES HERBES 
La necessitat de tècniques alternatives als herbicides en l’agricultura i l’increment dels conreus ecològics fa augmentar l’interès en el desherbatge mecànic. Aquestes estratègies de control no substitueixen directament les estratègies de control químic ja que la seva efectivitat sol ser més moderada i cal un seguit de mesures preventives que afavoreixin un control satisfactori de males herbes: el disseny de la rotació, les condicions de sembra o les labors que es poden realitzar entre conreus, per exemple.  És quan s’apliquen les mesures preventives de manera adient que té sentit introduir el desherbatge mecànic com a mitjà alternatiu a la lluita química. Més informació. 
AVANÇAMENT DELS RESULTATS PRODUCTIUS DE LES VARIETATS DE BLAT DE MORO 
Durant la campanya 2018 s’han realitzat assaigs d’avaluació de varietats de blat de moro a la Tallada d’Empordà (litoral de Girona) i el Poal (regadiu de Lleida). Les varietats que amb 4 anys d’assaigs han mostrat uns resultats productius més bons a les dues zones han estat P1570Y, P1524, PR33Y72, IXABEL i P1921. Més informació.  
AUGMENTA LA PRESENCIA DE MICOTOXINES SI ES RETARDA LA DATA DE COLLITA
Es presenten els primers resultats sobre la qualitat del blat de moro, en relació a les micotoxines de la collita d’enguany a Girona. Es disposa d’un total de 125 mostres totes de les comarques del Baix i Alt Empordà. En general s’observa que el número de camions on el blat de moro presenta continguts de micotoxines mitjà o alt tendeix a incrementar-se a mesura que es retarda la data de collita. Més informació.  
COM I QUAN APLICAR HERBICIDES AMB LA MATÈRIA ACTIVA PROSULFOCARB
Cada cop més, es tornen a utilitzar herbicides amb la matèria activa prosulfocarb, pel seu bon control de margall (Lolium sp.) resistents. En algunes zones d’Europa i Espanya s’estan posant normatives per evitar alguns problemes originats per aquesta matèria activa, ja que pot provocar problemes en altres cultius, degut a la deriva de l’aplicació. Què hem de saber? Més informació.
FULLS INFORMATIUS DELS PLANS PER A LA MILLORA DE LA FERTILITZACIÓ AGRÀRIA
Recentment s’han publicat diversos Fulls Informatius en el marc dels Plans per la millora de la fertilització agrària a Catalunya. En aquests documents s’hi inclou informació d’interès pels agricultors i tècnics de cada zona en el maneig de la fertilització dels cultius. Hi ha uns fulls (Comarques gironines, Vallès i Osona) dedicats a la fertilització del cereal d’hivern abans de sembrar, la  prohibició de l’aplicació de purins amb ventall i la valoració econòmica d’algunes dejeccions ramaderes. Hi ha uns altres fulls (Terres de ponent, Catalunya central i Baix Ebre i Montsià) on s’hi desenvolupa amb detall la valoració econòmica d’alguns productes orgànics. Finalment, també hi ha dos fulls (Terres de ponent i Catalunya central) on s’hi detallen aspectes de la fertilització de fons del cereal d’hivern i recomanacions orientatives per a l’adobatge  de fons en N, P i K. 
AJUTS PER L’ADQUISICIÓ DE CONDUCTÍMETRES, REGULADORS DE CABAL I EQUIPS SIMILARS PER UNA MILLOR APLICACIÓ DE PURINS  
El nou projecte de decret sobre la gestió de les dejeccions ramaderes preveu l’eliminació progressiva dels equips de ventall en les aplicacions de purins. Però, a més, l’obligatorietat, també progressiva, d’instal·lar equips que permetin estimar el contingut en nutrients dels purins. Es preveu que en breu es convocaran ajuts (bases reguladores) per l’adquisició d’equips de mesurament de la concentració de nutrients (conductímetres, NIR) i d’equips electrònics de dosificació de l’aplicació de purins (cabalímetres, electrovàlvules) a partir de lectures automàtiques de la concentració de nutrients, amb l’objectiu de millorar la gestió agrària i mediambiental dels purins generats.  Més informació.  
RECORDA que en aquest moment també et poden interessar articles publicats en butlletins anteriors ! 
Novembre 2017
CONTROL INTEGRAT DE MALES HERBES 
Històricament, el control de les males herbes que afecten als cereals d'hivern únicament amb herbicides ha permès una simplificació dels sistemes de conreu.  Ara bé, la dependència d'aquests com a únic mètode de control també està associada a efectes no desitjats en el medi ambient i a la generació de resistències. D'aquí la necessitat d'implementar estratègies de maneig integrat.  Més informació.  
Website
Email
YouTube
SUBSCRIU-TE AL BUTLLETÍ
Conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, li comuniquem que la seva adreça de correu electrònic forma part del nostre fitxer automatitzat amb l'objectiu de poder mantenir el contacte amb vostè. Si desitja oposar-se, accedir, cancel·lar o rectificar les seves dades, posi's en contacte a l'email butlleti.extensius@irta.cat Per a esborrar-se faci clic en l'opció que pot trobar en aquest mateix butlletí. La informació transmesa tant en aquest missatge com en els annexos que pogués incloure, va dirigida únicament a la persona o entitat que es mostra com destinatari i pot contenir dades confidencials o privilegiades.Tota revisió, retransmissió, disseminació o altre ús o acció no autoritzada de la informació que conté per part de persones o entitats distintes al destinatari està legalment prohibida.
CANCELAR SUBSCRIPCIÓ


This email was sent to <<Adreça electrònica>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Fundació Mas Badia · Mas Badia · La Tallada d'Empordà, 17134 · Spain

Email Marketing Powered by Mailchimp