Copy
Butlletí 38 - Abril 2019
UNA ULLADA TECNOLÒGICA AL CULTIU PER GESTIONAR LA FERTILITZACIÓ 
La tecnologia pot representar una ajuda important a l’hora de prendre decisions sobre el maneig del cultiu. La fertilització nitrogenada en cobertora es pot decidir utilitzant sensors òptics que avaluen indirectament l’estat nutricional del cultiu en estadis avançats. Hi ha una àmplia gamma de sensors, des dels d’utilització manual fins els instal·lats en satèl·lits. Més informació. 
CAL UTILITZAR EFICIENTMENT LES DEJECCIONS RAMADERES 
Per un ús eficient de les dejeccions ramaderes s’ha de planificar la fertilització, utilitzant eines adequades i aplicar-les en el moment més adequat. En aquest sentit, el passat 3 d’abril de 2019, es va celebrar a Malla la primera Jornada professional de la fertilització i el maneig de dejeccions ramaderes (PRO-FEM). Més informació. 
APLICACIÓ DE DEJECCIONS LÍQUIDES EN COBERTORA DELS CULTIUS EXTENSIUS
Aplicar dejeccions líquides en cobertora permet augmentar l’eficiència en la utilització dels nutrients – principalment el nitrogen – que aporten. S’ha editat una guia on es fa referència als punts clau per l’aplicació de dejeccions líquides en aquest moment: la dosificació, el moment òptim d’aplicació, les raons agronòmiques i els equips i maquinària que cal utilitzar. Més informació. 
LA QUINOA COM ALTERNATIVA ALS CULTIUS TRADICIONALS D’ESTIU
La quinoa és un dels anomenats cultius alternatius que es troba actualment d’actualitat per les seves propietats alimentícies i nutricionals. La planta és  una mena de blet, d’aspecte força semblant al blets que coneixem a Catalunya com a males herbes en cultius de regadiu. Es tracta d'un cultiu que no és especialment exigent en aigua de reg, actualment no presenta problemes importants de tipus fitopatològic però pel qual no existeix cap producte herbicida autoritzat a Espanya. En vols conèixer tots els detalls? Més informació. 
CONTROL DE MALES HERBES DEL BLAT DE MORO EN POSTEMERGÈNCIA
La presència de males herbes  en els camps de blat de moro un cop aquest ha emergit poden ser la causa de pèrdues de rendiment i per tant també de pèrdues econòmiques. Malgrat la dificultat  de predir les possibles pèrdues derivades de la presència de males herbes al camp, s’accepta que la presència de males herbes a partir de les 4 fulles del blat de moro pot causar una disminució significativa del rendiment potencial del cultiu. Per aquest motiu es recomana, en els casos que sigui possible, controlar-les abans d’aquest estadi del blat de moroMés informació.
HERBICIDES EN EL CULTIU DE LA SOJA
Les males herbes tenen una incidència molt important en els cultius d'estiu, com ara la soja, factors com el reg, l’adobat o l’època de conreu contribueixen a augmentar la seva presència i els seus efectes.  La pràctica més freqüent per al seu  control és la utilització d’herbicides de síntesi. En un cultiu com la soja, també hem de tenir en compte que es tracta d'un conreu poc competitiu, per això, és més important que en altres el aconseguir mantenir el camp net de males herbes. Més informació.
CONTROL DE MALES HERBES EN SORGO 
El sorgo és un cultiu que en estadis primerencs és sensible a la competència de les males herbes i  per tant es recomana cultivar bé i sembrar en camps nets de males herbes i fer-ho de manera que s’obtingui una germinació ràpida i homogènia del cultiu, amb la finalitat que aquest vagi més avançat que les males herbes que puguin germinar. És important el moment de sembra,la varietat i l’adobat. De quines opcions es disposa per al control de males herbes en aquest cultiu ? Més informació.
15 de Maig - Vilobí d'Onyar 
XVIII JORNADA INTERCOMARCAL DE CONREUS EXTENSIUS
Aquesta jornada pretén transferir al sector productor els resultats de la recerca que es realitza en conreus extensius a Catalunya. A la jornada es podrà veure el nou material vegetal de cereal d’hivern (blat i  ordi). També s’abordarà les estratègies de control de rovell groc. Aquest any es posarà especial èmfasis en les innovacions en agricultura de precisió del sector com ara el desherbatge mecànic guiat amb RTK, les aplicacions variables de fertilitzant o els mapes de producció, per exemple.  Més informació.  
RECORDA que en aquest moment també et poden interessar articles publicats en butlletins anteriors ! 
ADOBAR EL BLAT DE MORO EN COBERTORA
El blat de moro necessita aplicacions de N mineral en cobertora (quan el cultiu té un creixement elevat i, per tant, unes necessitats de N també elevades) per optimitzar la producció. Es recomana fraccionar la dosis a aplicar en diverses aportacions, quan sigui possible. Cal triar en cada moment el tipus de fertilitzant adequat. Més informació. 
ÚS DE SENSORS PER A LA GESTIÓ DEL REG EN CULTIUS EXTENSIUS
En els darrers anys l’evolució de la tecnologia ha permès disposar de dades d’humitat del sòl en continu i a temps real. Aquestes eines, conjuntament amb l’experiència del regant, permeten prendre millors decisions en matèria de reg a les parcel·les comercials amb l’objectiu de millorar l’eficiència de reg i optimitzar els costos de producció. Més informació 
Website
Email
YouTube
SUBSCRIU-TE AL BUTLLETÍ
Conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, li comuniquem que la seva adreça de correu electrònic forma part del nostre fitxer automatitzat amb l'objectiu de poder mantenir el contacte amb vostè. Si desitja oposar-se, accedir, cancel·lar o rectificar les seves dades, posi's en contacte a l'email butlleti.extensius@irta.cat Per a esborrar-se faci clic en l'opció que pot trobar en aquest mateix butlletí. La informació transmesa tant en aquest missatge com en els annexos que pogués incloure, va dirigida únicament a la persona o entitat que es mostra com destinatari i pot contenir dades confidencials o privilegiades.Tota revisió, retransmissió, disseminació o altre ús o acció no autoritzada de la informació que conté per part de persones o entitats distintes al destinatari està legalment prohibida.
CANCELAR SUBSCRIPCIÓ


This email was sent to <<Adreça electrònica>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Fundació Mas Badia · Mas Badia · La Tallada d'Empordà, 17134 · Spain

Email Marketing Powered by Mailchimp