Copy
Butlletí 34 - Desembre 2018
LES PLUGES DE NOVEMBRE RETARDEN LA SEMBRA DE CEREALS I PROTEAGINOSES
El novembre d’enguany s’ha caracteritzat per unes precipitacions superiors a les normals a les principals zones cerealícoles, fet que ha dificultat i impedit la sembra dels cereals d’hivern i les proteaginoses en moltes d’elles. La problemàtica ha estat especialment important a les zones més fredes, on es realitzen majoritàriament sembres primerenques (finals d’octubre o al novembre). Si les sembres s’han de retardar i realitzar al desembre es pot haver de replantejar les varietats, adequar la densitat de sembra, vigilar la selectivitat dels herbicides, etc. Més informació. 
ROTACIONS DE DOS CULTIUS EN UN ANY, MÉS EXTRACCIONS DE NUTRIENTS ? 
Quan es fan dos cultius en un any s’extreuen més nutrients, però no el doble, que quan es fa un únic cultiu. Si es disposa d’aigua suficient –per pluja o reg- el cultiu d’estiu és el que és més important des d’un punt de vista productiu i d’extraccions. L’eficiència del nitrogen de les dejeccions és màxima quan s’apliquen a dosis agronòmiques (la que aporta fins un 40-50 % del N que el cultiu necessitarà). En vols saber més detalls ? Més informació. 
EFICÀCIA I SELECTIVITAT DE LA RASCLA DE PUES FLEXIBLES EN EL CONTROL DE MALES HERBES 
La rascla de pues o de varetes flexibles, ofereix la possibilitat de controlar males herbes dicotiledònies sense usar herbicides i amb unes eficàcies que de mitja ronden el 80% si la rascla s’utilitza correctament. També sorgeixen dubtes sobre la seva selectivitat en cereal d’hivern, ja que sovint es produeix el trencament de fulles del cereal i fins i tot l’arrencament de plantes, que porten a pensar en una disminució del rendiment.  Més informació. 
EL CONTROL DE MALES HERBES EN POSTEMERGÈNCIA
L'aplicació d'herbicides en postemergència ha estat tradicionalment la tècnica més emprada per al control de males herbes en cereals d'hivern. Per a la seva correcta apliacació cal tenir en compte diversos aspectes com l'estadi fenològic del cultiu, no repetir el mateix herbicida de l'any anterior, el nivell d'infestació, l'avaluació de les eficàcies obtingudes i per últim, les condicions d'aplicació. Vols saber-ne més?  Més informació.
APRÈN A IDENTIFICAR ALGUNES MALES HERBES DE FULLA AMPLA EN PLÀNTULA
Aquest article pretén donar unes pautes senzilles per a l’identificació de les principals males herbes de fulla ampla que afecten als cereals d’hivern i a les rotacions amb pèsol y colza per tal de disposar d’elements que ens ajudin a prendre la correcta decisió a l’hora de decidir un tractament o plantejar una rotació. En el moment d’observar els cotiledons d’una mala herba de fulla  haurem de tenir en compte, per exemple,  la presència o no de pecíol, la seva forma en general i detalls com la forma de l’àpex o punta dels cotiledons i també de la seva base.  Més informació.
MAPES DE RENDIMENT, UN PRIMER PAS CAP A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL
Els mapes de rendiment es basen en la recollida de dades georeferenciades de producció i altres paràmetres com la humitat en el moment de la collita. Són de gran utilitat per interpretar resultats, analitzar-los i prendre decisions d’una manera més exacta i dirigida. Aquesta tecnologia és un dels molts exemples en el marc actual de la transformació digital de les explotacions. I ha arribat per quedar-se. Més informació.  
RECORDA que en aquest moment també et poden interessar articles publicats en butlletins anteriors ! 
Octubre 2018
VARIETATS D'ORDI DE CICLE CURT 
Es presenten els resultats productius de les varietats d’ordi de cicle curt a les zones del regadiu de Lleida i del Girona litoral. Les varietats que han estat dins dels grups amb majors rendiments a les dues zones han estat SCRABBLE, SIGNORA, RGT PLANET, LAUREATE i SYDNEY. Més informació.  
Gener 2017
COM IDENTIFICAR MALES HERBES DE LA FAMÍLIA DE LES GRAMÍNIES EN ELS PRIMERS ESTADIS VEGETATIUS
Entre les males herbes més problemàtiques destaquen algunes gramínies: el margall (Lolium rigidum), l’escaldaboques (Bromus sp.), la cugula (Avena sterilis, Avena fatua, etc.), la cua de guineu (Alopecurus myosuroides), etc. Per a poder-les identificar és important observar algun dels següents caràcters: l’aspecte de la llavor després de la germinació, el tipus de prefoliació i la morfologia de la fulla.  Més informació 
Desembre 2017
MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DELS TRACTAMENTS FITOSANITÀRIS AMB BARRA
L’èxit dels tractaments de productes fitosanitaris ve determinat no només pel producte fitosanitari en si, sinó també per les condicions meteorològiques del moment d’aplicació i de la tècnica d’aplicació utilitzada. En aquest últim, s’inclou el tipus d’equip que s’utilitza, la mida de gota i el volum d’aplicació. D’aquí rau la importància d’un correcte calibratge de l’equip; les millors condicions i productes poden malbaratar-se per un mal ajust del polvoritzador.  Més informació 
Desembre 2017
L’ÚS DE MULLANTS I OLIS COM ADJUVANTS EN TRACTAMENTS FITOSANITARIS EN CEREAL D'HIVERN
Els adjuvants són substàncies que milloren l’acció de determinades matèries actives. Afavoreixen el contacte de la gota amb la fulla, la fixació i la penetració del producte fitosanitari. La seva eficiència depèn de la morfologia de la part de la planta que absorbeix el producte fitosanitari i de la formulació i el mode d’actuació dels productes. Són especialment importants per a potenciar el control de males herbes amb alguns herbicides. Alguns productes comercials els incorporen en la seva formulació. Més informació 
Website
Email
YouTube
SUBSCRIU-TE AL BUTLLETÍ
Conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, li comuniquem que la seva adreça de correu electrònic forma part del nostre fitxer automatitzat amb l'objectiu de poder mantenir el contacte amb vostè. Si desitja oposar-se, accedir, cancel·lar o rectificar les seves dades, posi's en contacte a l'email butlleti.extensius@irta.cat Per a esborrar-se faci clic en l'opció que pot trobar en aquest mateix butlletí. La informació transmesa tant en aquest missatge com en els annexos que pogués incloure, va dirigida únicament a la persona o entitat que es mostra com destinatari i pot contenir dades confidencials o privilegiades.Tota revisió, retransmissió, disseminació o altre ús o acció no autoritzada de la informació que conté per part de persones o entitats distintes al destinatari està legalment prohibida.
CANCELAR SUBSCRIPCIÓ


This email was sent to <<Adreça electrònica>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Fundació Mas Badia · Mas Badia · La Tallada d'Empordà, 17134 · Spain

Email Marketing Powered by Mailchimp