Copy
Butlletí 36 - Febrer 2019
APLICACIÓ DE NITROGEN EN COBERTORA AL CEREAL D’HIVERN
Per la fertilització en cobertora dels cereals d’hivern es poden aplicar dejeccions ramaderes líquides o fertilitzants nitrogenats minerals. En el cas dels purins és important aplicar-los abans de l’inici d’encanyat del cereal, aplicar dosis baixes i amb una distribució uniforme i conèixer el contingut en nutrients dels purins que s’apliquen. Els fertilitzants minerals es poden aplicar quan el cultiu ja ha iniciat l’encanyat. Més informació. 
RECOMANACIONS PER FERTILITZAR EL BLAT DE MORO ABANS DE LA SEMBRA 
En la fertilització de fons és quan es poden aplicar dejeccions ramaderes en aquest cultiu; la dosi a aplicar dependrà de les previsions de producció i del tipus de dejecció. Quan s’apliquen dejeccions ramaderes, no cal aportar P i K mineral. Si es fertilitza amb adob mineral, la dosi de N a aportar en fons ha de ser inferior als 60-70 kg N/ha. Més informació. 
ELS ADOBS ESPECIALS CONTRIBUEIXEN A MILLORAR L'EFICIÈNCIA DE LA FERTILITZACIÓ NITROGENADA
Entre els adobs especials es poden destacar els estabilitzats (associats amb inhibidors de la ureasa i la nitrificació) i els d’alliberament lent o controlat (recoberts/encapsulats). Permeten millorar l’eficiència dels nutrients aportats al cultiu (en particular del nitrogen, al disminuir les pèrdues per rentat i volatilització) i els posen a disposició de la planta en estadis més tardans (fet que pot ajudar a incrementar el contingut en proteïna en el cultiu dels cereals). El cost d’alguns d’ells, superior als adobs convencionals, pot condicionar el seu ús en determinats conreus o parcel·les. Més informació. 
EL MOMENT ÒPTIM PER APLICAR NITROGEN MINERAL A SORTIDA D'HIVERN EN PASTURES S'ENDARREREIX PER LES BAIXES TEMPERATURES
Algunes pastures requereixen l’aplicació de nutrients, entre els quals en destaca el nitrogen. Un dels moments més adequats per aplicar nitrogen en forma mineral és a sortida d’hivern. El moment òptim per fer aquesta aplicació és quan s’han acumulat 200 graus-dia a partir del dia 1 de gener. Més informació. 
CONTINGUT EN FUMONISINES i TOLERÀNCIA VARIETAL EN BLAT DE MORO 
La tolerància varietal és una de les principals eines de què disposen els productors per intentar reduir el contingut en micotoxines al gra de blat de moro. Les varietats que els darrers 4 anys d’assaigs a Catalunya han mostrat un contingut en fumonisines més baix (per sota de 2.000 ppb) han estat IXABEL, P1921Y, P1921 i P1570Y. Només la varietat KEFIEROS ha mostrat un contingut en fumonisines mitjà superior als 4.000 ppb.  Més informació.  
En aquesta ponència realitzada durant la jornada RECOMEX de 2018, Clémence Aliaga (ARVALIS - Institut du végétal) ens parla d'eines per al control mecànic de les males herbes. 
COMPORTAMENT DELS NOUS HÍBRIDS DE BLAT DE MORO PER A GRA A CATALUNYA
Les varietats que han presentat un índex productiu més elevat els darrers 4 anys tan a la zona del litoral de Girona com als regadius de Lleida han estat P1570Y, P1524, PR33Y72, IXABEL i P1921. Amb 3 anys d’assaig les varietats més productives al litoral de Girona han estat DKC6729 YG*, P1921Y*, P1570, 69YG*, 68.K i NYSTAR YG*; mentre que als regadius de Lleida han estat P1921Y*, 69YG*, LG30.690 YG*, KEFIEROS, P1570, CHARLESTON, 68.K i DKC6729YG*. Més informació.  
INFLUÈNCIA DE LA FERTILITZACIÓ SOBRE LES MALES HERBES
Conèixer bé les relacions que s’estableixen entre les males herbes i la fertilització és una eina més a tenir en compte en la combinació dels diferents mètodes de control  encaminats a aconseguir una gestió integrada de les males herbes. Realitzar una fertilització raonada i adaptada  al cultiu (quan i quant sigui necessari) és la millor estratègia per afavorir l’absorció dels nutrients per part del cultiu en detriment de les males herbes, la qual cosa fa que s’aprofiti millor l’adob a la vegada que ajuda al control de les males herbes. Més informació.
OBLIGACIONS DELS AGRICULTORS EN L’ÚS SOSTENIBLE DE FITOSANITARIS 
L’any 2012 es va publicar el Real Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel que s’estableix un marc d’actuació per aconseguir l’ús sostenible dels Productes Fitosanitaris. Des de llavors, tots els agricultors han d’aplicar la Gestió Integrada de Plagues en tots els conreus i garantir que es fa un ús sostenible dels productes fitosanitaris. Quines obligacions té un agricultor en el quadern d'explotació, la gestió integrada de plagues o l'emmagatzematge de productes fitosanitaris ? Més informació. 
INFLUÈNCIA DE LA TEMPERATURA DEL SÒL EN LA GERMINACIÓ DE LA LLAVOR DE BLAT DE MORO
La temperatura mínima òptima del sòl per a la germinació del blat de moro és de 12ºC. Aquesta temperatura s’assoleix a la meitat dels anys el dia 27 de març a la Tallada d’Empordà (Baix Empordà) i el 30 de març a El Poal (Pla d’Urgell). Més informació.  
RESULTATS DELS ASSAIGS D’AVALUACIÓ DE NOUS HÍBRIDS DE BLAT DE MORO 
Des de primers d’any es troben a disposició del sector els resultats dels dos assaigs d’avaluació de nous híbrids de blat de moro que l’IRTA ha portat a terme a Catalunya durant la campanya 2018. Els assaigs s’han dut a terme a les dues principals zones productores catalanes, com són les comarques de regadiu de Lleida i del litoral gironí. Els resultats ofereixen dades de producció, humitat del gra i comportament plurianual de les varietats en ambdues zones. Més informació.  
20 de Febrer - Vall de Bianya
JORNADA TÈCNICA SOBRE EL MANEIG I LA FERTILITZACIÓ DE PASTURES 
El desenvolupament i les característiques de les pastures depenen de condicions ambientals, com la climatologia o el sòl on estan implantades, però també depenen de quin maneig s’hi aplica o de com es fertilitzen. Així doncs, tant el maneig com la fertilització són les principals eines de què disposem per mantenir-les en un bon estat, tant des del punt de vista productiu i de qualitat del farratge, com també des del punt de vista ecològic. Més informació.  
26 de Febrer - Ventalló
APLICACIONS EFICIENTS DE DEJECCIONS LÍQUIDES EN COBERTORA DELS CULTIUS
En els Plans per a la millora de la fertilització agrària a Catalunya, s’han iniciat activitats concentrades en diverses conques hidrogràfiques. Les activitats se centren en promoure un canvi en el maneig de la fertilització per incorporar la utilització d’aquelles tècniques i tecnologia que milloren l’eficiència en la utilització dels fertilitzants, especialment els orgànics, i en la transferència als agricultors. Més informació.  
20 de Març - Castelló d'Empúries
JORNADA TÈCNICA SOBRE EL REG SOLAR EN BLAT DE MORO
L’augment del rendiment de les plaques solars, el seu abaratiment, la sincronització del perfil de consum d’energia amb el perfil de producció d’energia i l’abaratiment dels variadors de freqüència son aspectes decisius que contribueixen a fer del bombeig solar una alternativa per a la modernització dels regadius a partir d’aigua freàtica. Més informació.  
RECORDA que en aquest moment també et poden interessar articles publicats en butlletins anteriors ! 
NETEJA DEL POLVORITZADOR: UN ASPECTE CLAU 
La neteja del polvoritzador és un aspecte clau no només per al bon manteniment de l’equip sinó també per evitar la contaminació del medi ambient, així com de les persones. Aquest fet juntament amb un manteniment regular i un emmagatzematge correcte (sota cobert) prolongarà la seva vida útil i incrementarà la fiabilitat de les operacions de polvorització. Més informació.  
S’ACOSTA EL MOMENT D'APLICAR NITROGEN MINERAL EN EL CEREAL D'HIVERN
En aquest moment pot ser necessari subministrar nitrogen al cultiu per l’imminent període d’elevat creixement de la planta. Cal aplicar el N entre el final del fillolament i l’inci de l’encanyat, preveient que es produeixen pluges abans de dues setmanes i ajustant les dosis segons la fertilització realitzada abans de la sembra i les produccions esperables al final del cultiu. Més informació.  
QUINS FACTORS S'HAN MOSTRAT DETERMINANTS PER PRODUIR BLAT DE QUALITAT ? 
La producció de cereals d’hivern de qualitat depèn principalment de tres factors principals: varietat, climatologia i fertilització. En aquest darrer factor de la fertilització, seleccionar les parcel·les segons el seu historial i fraccionar l’aplicació de nitrogen en cobertora, són dos punts claus per obtenir bons resultats de rendiment i qualitat. Més informació.  
Website
Email
YouTube
SUBSCRIU-TE AL BUTLLETÍ
Conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, li comuniquem que la seva adreça de correu electrònic forma part del nostre fitxer automatitzat amb l'objectiu de poder mantenir el contacte amb vostè. Si desitja oposar-se, accedir, cancel·lar o rectificar les seves dades, posi's en contacte a l'email butlleti.extensius@irta.cat Per a esborrar-se faci clic en l'opció que pot trobar en aquest mateix butlletí. La informació transmesa tant en aquest missatge com en els annexos que pogués incloure, va dirigida únicament a la persona o entitat que es mostra com destinatari i pot contenir dades confidencials o privilegiades.Tota revisió, retransmissió, disseminació o altre ús o acció no autoritzada de la informació que conté per part de persones o entitats distintes al destinatari està legalment prohibida.
CANCELAR SUBSCRIPCIÓ


This email was sent to <<Adreça electrònica>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Fundació Mas Badia · Mas Badia · La Tallada d'Empordà, 17134 · Spain

Email Marketing Powered by Mailchimp