Copy
Ons verzoek aan u:
zijn onze wederzijdse gegevens nog up-to-date?
View this email in your browser
Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Twee Marken
heeft een nieuw bestuur
Geachte partner, relatie,
 
Graag brengen wij u op de hoogte van de bestuurswisseling die op 15 januari 2016 heeft plaatsgevonden. Het bestuur van de Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Twee Marken in Maarn bestaat sindsdien uit de volgende leden:
  • Tijn Dries
  • Lex Halsema
  • Bertjan Sneller
  • Hermannus Stegeman
Wij zijn met veel enthousiasme gestart om de Stichting nieuw leven in te blazen. Daarbij vinden wij een goede en constructieve samenwerking met u van groot belang.
 
De onderstaande drie punten brengen wij daarbij graag extra onder uw aandacht:
  • Onze website heeft inmiddels een bescheiden facelift gekregen: www.detweemarken.nl.  Om direct op de hoogte te blijven kunt u zich daar inschrijven op onze nieuwsbrief!
  • Naast deze digitale communicatievorm kunnen we ons voorstellen dat u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek of contact anderszins, daarvoor verzoeken wij u ons een mail te sturen via bestuur@detweemarken.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, in de meeste gevallen binnen 24 uur.
  • Als laatste zouden wij erg graag over de meest actuele contactgegevens beschikken. Ook daarvoor verzoeken wij u vriendelijk (indien van toepassing) een mail te sturen naar bestuur@detweemarken.nl, met daarin gegevens als telefoonnummer(s), contactpersonen, adres-updates en wellicht sociale netwerken.
Wij kijken zeer uit naar een intensieve, nauwere samenwerking om samen de dorpshuisfunctie tot volle wasdom te brengen.
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
 
Bertjan Sneller
 
Trompplein 5
3951 CR Maarn
www.detweemarken.nl
S.S.C.C. De Twee Marken
Dorpshuis voor Maarn-Maarsbergen

Trompplein 5
3951CR  Maarn
www.detweemarken.nl

Via deze link kunt u zich ook opgeven voor onze nieuwsbrief: Zo blijft u direct op de hoogte! 
Copyright © 2016 Dorpshuis De Twee Marken, All rights reserved.


Wilt u wijzigen via welk mailadres uw onze niuewsbrieven ontvangt?
Klik hier voor update  of voor opzeggen: unsubscribe
Email Marketing Powered by Mailchimp