Copy

onze nieuwsbrief (nr.1/jg.5) Daniël & Uci & Ethan

       optie : lees in je webbrowser
Gelukkig nieuwjaar <<First Name>> , 
wij
Wij bidden u een gelukkig en vooral geestelijk gezegend nieuw jaar toe. In deze 5e jaargang willen wij u opnieuw met regelmaat berichten over Gods reilen en zeilen , wat betreft onze bediening hier in 'kinderhuis' New Hope. Hopelijk heeft u nog steeds interesse om ons 2-maandelijkse verslag te lezen.

Wij zijn de Heer dankbaar voor ieder van jullie , en willen via onze nieuwsbrieven het werk en het leven hier open en eerlijk rapporteren , zodoende ook u persoonlijk te blijven betrekken bij Gods werk in deze ministry , tot zegen van de Dayak-kids die hier voltijds wonen èn tot eer en glorie van hun hemelse Vader!
De Here Jezus heeft ons het pad des levens doen kennen.
Overvloed van vreugde is in Zijn nabijheid , een lieflijke plek is aan Zijn zijde , voor eeuwig.  
(Psalm 16:11)
Ook namens alle 115 jongeren van New Hope wensen wij jullie een gelukkig en gezegend 2017 toe! Regelmatig bidden zij met hun allen tijdens het ochtendgebed voor hun 'sponsors'. Zij zegenen iedereen die betrokken is bij New Hope ,
in Jezus' Naam !
Zij beseffen heel goed dat zonder jullie 'deelname' hun leven er wel eens heel erg anders zou kunnen uitzien. Dat besef is nu weer veel reëeler na zo'n verlofperiode in hun eigen familiale (vaak armoedige/geestelijk duistere) omgeving. Hun getuigenissen spreken boekdelen , en motiveren en bevestigen ook onze aanwezigheid op dit 'zendingsveld'. 

Wij nodigen u daarom dus graag voortdurend uit om iets te willen betekenen voor deze kids hier. Via sponsoring , via betrokkenheid in uw gebedstijden , via uw persoonlijk bezoek , of iets dergelijks. Laat u leiden door de Heer om te weten hoe of wat. 

U mag ons altijd berichten ivm. kindsponsorschap (30 €/maand/kind) , of omtrent één of andere benefiet, of een nieuw eigen geïnitieerd sponsor-project.
Heeft u vragen  , aarzel niet en contacteer ons gerust.
Wij bidden voor Gods leiding over uw initiatieven en bidden jullie Zijn wijselijke en liefdevolle zegen toe.
Onze werkvloer :
* Het nieuwe toilet-gebouw is volledig klaar. Het is een strakke en kleurrijke ruimte die binnen deze ministry zeker in het oog springt. De meisjes zijn blij met deze hygiënische 'metamorfose'. Het is een goed verluchte , makkelijk proper te houden ruimte , en was een leuk project om aan te werken. 
* Iedere zaterdagnamiddag hebben alle kids 1 vol uur gemeenschapswerk. Iedereen helpt mee met allerhande klussen. Eén van deze taken de afgelopen weken was het 150-meter lange houten hekwerk opnieuw verven. Er werd wat afgesmodderd uiteraard met zoveel verfkwasten op een rij , maar de job is dan uiteindelijk toch gelukt.
geraamte
toiletruimte
8 wc's
hekwerk verven
* Ondertussen zijn oom Wolfgang en Jonathan (onze 20-jarige vrijwilliger/bezoeker uit Duitsland tot begin maart) al aan de renovatie van de klaslokalen begonnen. Alle triplex wandplaten zijn al losgemaakt , en straks na wat kleine aanpassingen , worden deze 5 ruimtes opnieuw bekleed met kwalitatief betere gipsplaten , die dan achteraf worden geverfd. Dit is één van de vele projecten op de planning voor dit nieuwe jaar. Redelijk grote projecten die veel tijd zullen kosten , aangezien we maar enkele werkhanden ter beschikking hebben. Maar we vertrouwen op de Heer Die het tempo èn het aantal ijverige handen hier bepaalt , èn zegent !
* Voor de geïnteresseerde "kandidaat-vrijwilligers" kan ik alvast enkele geplande projecten 'verklappen' , zoals bijvoorbeeld de renovatie en uitbreiding van de jongens- alsook de meisjes-douches , de vernieuwing van vele kapotte dakgoten en de daarop aangesloten regenwaterpijpen , de renovatie (of volledige nieuwbouw) van de jongens hun toiletblok , enz..... 
Van 1 naar 2 straks :
Wat onze bediening betreft vragen we gebed voor het reorganiseren van onze taken.
Nu dat Uci haar 7e maand ingaat , gaat ze haar wiskunde- en computerklas voor enkele maanden afstaan aan de andere leidsters. Haar groeigroepje op dinsdagavond neem ik graag over. Wel wil ze nog in de beurtrol meedraaien wat 'de preek op zondag'
èn het leiden van de aanbiddingsdienst betreft , zolang dat nog kan.
Ikzelf zal ook 'hier-en-daar' wat praktische werkuren gaan opofferen om meer thuis te kunnen meehelpen met Ethan en ons dochtertje straks , gedurende de eerste paar maanden. Doch ik probeer m'n lessen engels en godsdienst , de evangelisatie- en discipelschapsklas , alsook mijn groeigroepje op maandagavond te blijven onderwijzen. Dus zal ik moeten snoeien in de werkuren 'bouw'. Dat wordt een hele uitdaging aangezien onze werklijst , maar ik vraag God om wijsheid en leiding daarin.
Ook hebben wij samen besloten dat ik voorlopig op zaterdagavond niet meer ga evangeliseren met onze jongeren. Het team heeft daar begrip voor , en aanvaardt dat ook zij voorlopig op zaterdagavond zich op 'n andere manier zullen moeten gaan bezighouden. Wij blijven w
èl bidden dat God verder werkt onder de plaatselijke bevolking , en dat ook wij straks daar weer aan mee mogen werken.
Onze hoogtepunten de afgelopen weken :
* Het is een meisje - voor wie het nog niet wist ! God geeft ons een dochter :-) Volgens onze dokter zal zij eind maart/begin april geboren worden. Prijs God !!
* Rossi (zus van Uci) is in december gegradueerd als lerares engels. Samen met Uci haar ouders en haar twee andere zussen reisden wij naar de hoofdstad Pontianak en waren erbij tijdens de officiële uitreiking. Rossi zal nu voor minstens twee jaren ons leidersteam binnen deze ministry vervoegen , alvorens eventueel als lerares engels ergens in een school aan de slag te gaan.
Een persoonlijke sponsor heeft jarenlang de financiële verantwoordelijkheid voor deze universitaire opleiding op zich genomen. Dat is bijzonder!! Want zonder deze sponsor zou Rossi (alsook Uci eerder al) hier enkel van kunnen dromen. Wij danken de Heer voor Zijn leiding en zegen , en bidden Rossi's sponsor Gods rijkelijke en liefdevolle zegen toe!

Het universitair afstuderen is uiteraard slechts weinig van onze sponsorkinderen gegund. De 1500 € per jaar die daar voor nodig is , en dat voor minstens 4 opeenvolgende jaren , maakt de kans op verderstuderen zo goed als onbestaande. Bid met ons mee dat toch meer jongeren deze droom gerealiseerd kunnen zien worden , omdat hun God voorziet !
graduatie Rossi
* Met dankbaarheid en eerbied voor de liefde van de Here Jezus voor ieder van ons persoonlijk hebben we op 11/12 kerstfeest gevierd met alle kids hier in New Hope. Al erg vroeg in de kerstmaand , omdat enkele dagen later de kids al 'op verlof' vertrokken naar hun familie in hun dorp. Het was een gezellig en vreugdevol feest waarbij Jezus , het Licht dezer wereld (zoals in Jesaja 9 geprofeteerd reeds 750 jaren van tevoren) geëerd en aanbeden werd.
* Op kerstavond waren we uitgenodigd bij oom Wolfgang en tante Heidi  , om met het resterende leidersteam naar Westerse gewoonte samen deze bijzondere avond door te brengen. Lekker eten gevolgd door aanbidding en gebed. Naar Indonesische gewoonte is het zeer gebruikelijk om verschillende kerstdiensten bij te wonen. Zo vierden wij nogmaals de geboorte van onze Heiland op zondagochtend de 25e in de Betlehem-kerk hier in Sanggau , alsook de 28e in een klein kerkje in een van de dorpen samen met Uci haar zussen. Onze laatste kerstdienst was onlangs op 14 januari , samen met alle jeugd van Betlehem-kerk te Sanggau. Bij iedere dienst waren het enthousiasme en de atmosfeer bijzonder , alle harten in diep ontzag gericht op Gods Zoon!
11/12
25/12
* Op 2e kerstdag vertrokken wij (met z'n "4" op de motor) naar Uci haar dorp. We moesten uiteraard voorzichtig zijn en langzaam rijden , zodat de baby in de moederschoot op de hobbelige wegen niet te vaak hard geschud werd. De +5 uren rit heen (alsook terug op 3 januari) verliep erg vlot. Wij danken de Heer voor Zijn voortdurende bescherming , vooral in het Indonesische verkeer (waar verkeersregels nog uitgevonden moeten worden).
* We hebben een heel gezegende tijd genoten met alle familie tijdens deze kerst- en nieuwjaars-periode , met als extraatje Ethan zijn 1e verjaardagsfeest op 30/12. Meer dan 30 kids uit het dorp waren erg enthousiast om het feestje van deze "blanke Dayak" bij te wonen. Met drankjes , pudding , snoepjes , zang en muziek werd het een onvergetelijke verjaardag! Ook wij volwassenen vierden later op de dag dit feestje met vers gesneden varken , kip en hond (niet verschieten , niet boos zijn , dat is traditioneel bij de Dayaks).
de 3 biggetjes
de 5 pups
* Het verschil in beleving van leefwereld hier in de ministry of in het dorpje Kojub is uiteraard erg groot. Dat baarde ons wat zorgen net voor vertrek. Hoe gaat het daar deze 9 komende dagen gaan met Ethan ? Slapen op de grond , wassen op straat , buiten spelen 'in een jungle' , enkele uren op de motor enz...  Allemaal zorgen om niets bleek achteraf , want Ethan vond het allemaal erg boeiend en avontuurlijk. De papa en de mama hadden meer aanpassingsverschijnselen dan hem ;-)  Onze zoon geniet van de aandacht van alle kids , volwassenen , grootouders en overgrootouders die allemaal zeer nieuwsgierig zijn naar hem. Hij is blijkbaar echt een 'Vlaamse Dayak' in hart en ziel ! Moge de Heer hem opvoeden en sturen naar Zijn vooropgestelde plan.
kip-op-t-vuur-straks
wassen 'op straat'
* Veel werk hebben we niet kunnen doen deze verlofperiode in het ouderlijk huis in Kojub. Uci en haar 3 zussen hebben wat schilderwerk gedaan in de keuken. Wat gemoedelijke kleur uitstrijken op de grijze cementmuren doet esthetische wonderen. Daarnaast hebben we 20 m² vloertegels kunnen schenken (voor de badkamer en de voorkamer) alsook enkele zakken cement , en zèlfs een kleine slijptol. Dat alles voor slechts 150 € ! Uci haar papa heeft zijn handen vol de komende weken ;-) Wij zijn God dankbaar dat wij opnieuw een klein beetje konden helpen waar nodig !
De gebedsmotor :
  • bid dat Uci gezond blijft in aanloop naar de bevalling. Ze heeft nu veel meer rust nodig , maar met Ethan in de buurt is dat niet zo vanzelfsprekend die extra rust te kunnen genieten. Bid dat wij beiden onze verantwoordelijkheden zo op elkaar kunnen afstemmen dat het voor ons allen gunstig en gezond is.
  • bid voor Nining , één van onze tienermeisjes , en haar familie , want haar papa is onlangs overleden bij ziekte. 
  • bid voor onze evangelisatie-klas ; we zijn aan het begin van dit nieuwe jaar wat uitgedund. Zes jongeren hebben afgehaakt. We gaan verder met ons team van 10 jongeren , en bidden dat de Heer ons ook dit jaar vaak in gesprek wil leiden met hun die Jezus nog niet persoonlijk als Verlosser en Heiland kennen.
  • dank God voor het beddenproject van de zondagsschool van het Evangeliehuis in Houthalen. Hun actie loopt nog steeds , maar zij hebben nu al een aardig bedrag verzameld , waarmee wij straks enkele nieuwe bedden kunnen aankopen.
  • dank de Heer zonder ophouden !

Wij prediken niet onszelf , maar Christus Jezus als Here , en onszelf als uw dienaren om Jezus' wil.
.   (II Korintiers 4:5)

Dan komen jullie 'straks' op bezoek naar België ??
Sorry , wij willen niemand teleurstellen , vooral de grootouders niet , maar wij hebben België pas in de zomer van 2018 op onze planning staan ! Wij kunnen niet ieder jaar op bezoek komen , want dat vraagt erg veel voorbereiding. Alle paperassen , paspoorten alsook vooral alle extra onkosten maken dat onmogelijk. Om het goed te maken , nodigen wij jullie uit , om ons te komen bezoeken .................. (is geen grapje)
U kan onze bediening steunen via
IBAN : BE15 235 0186258 30
BIC : GEBABEBB
Vermeld uw naam a.u.b.
of sponsor ons via deze link
Copyright © 2017 Living Waters Village Borneo, Alle rechten voorbehouden.


Stuur onze nieuwsbrief naar een vriend(in)

Wil u graag wijzigen hoe u voortaan onze email ontvangt?
U kan uw profiel aanpassen of uzelf uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp