Copy
Newsletter of the Germans Trias Health Research Institute
Contact us on / Contactar en comunicacio@igtp.cat

 
Benvolguts investigadors,

Us informem que s’ha publicat la convocatòria de l’Instituto de Salud Carlos III, amb totes les seves modalitats.

El proper dijous 7 d’abril a les 15h. a la Sala Polivalent de l’edifici de recerca, us farem un breu resum de la convocatòria amb les seves novetats i punts d’interès a tenir en compte i comunicarem el calendari.

Atentament,
Dr. Manel Puig
Director
 
Training and Seminars #CanRutiCampus
Wednesday 6 April 9.30-10.30
Presentation of the new Fluidigm Single Cell Platform
Francesc Solé, Laura Palomo, IJC

This session is open to all researchers at Campus Can Ruti who would like to know about this new service.

More information
dilluns 11 d'abril a les 15.30
Bernabé Zea
CEO de ZBM Business Connect. Socio fundador de ZBM Patents & Trademarks
La travesía desde la gestación de la invención hasta la comercialización de la tecnología: identificación, protección y transferencia
Sala Polivalent IGTP
Host: Nuria Martí, Innovation and Technology Transfer Office, IGTP
More information
dilluns 18 d'abril a les 15.30
Gilles Mirambeau
NUCARCHIV, AIDS Research group, IDIBAPS, Barcelona and Master BMC, UMPC Sorbonne Universités, Paris
RNP granules and quinary interactions: a mesoscopic vision to understand how RNA, protease and Gag transactions dynamically drive RNP condensation within the HIV-1 core

Sala Polivalent IGTP
Host: Julià Blanco, IrsiCaixa
More information
Job Postings

Informació sobre els vacants a l'IGTP es troba a secció de "Job Offers" a la nostra web.
Aquesta setmana només tenim ofertes externes penjades.
 

PROJECTS: National Projects
Contractes predoctorals PFIS
Convocant: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Objecte: Finançament de contractes predoctorals de formació en ciències i tecnologies de la salut mitjançant la realització de la tesi doctoral.
Requisits:
El candidat ha d’estar matriculat a un programa de doctorat iniciat al curs 2015-2016, o estar matriculat o admès a un programa de doctorat per començar al curs 2016-17.
El tutor serà un IP dels projectes AES 2014-2015 sense finançament a la partida de personal.
Dotació: 20.600 € bruts anuals.
Durada: 4 anys
Per a més informació aquí
Termini IGTP:  a confirmar
Termini agència: del 12 abril al 11 maig de 2016

Contractes predoctorals i-PFIS: doctorats IIS-empresa en ciències i tecnologies de la salut
Convocant: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Objecte: Finançament de contractes predoctorals de formació en ciències i tecnologies de la salut mitjançant la realització de la tesi doctoral. Part de la formació s’ha de realitzar en una empresa del sector de les ciències i tecnologies de la salut. Es realitzarà una estança obligatòria, entre 12 i 24 mesos a partir del 3er any, en una empresa del sector de les ciències de la salut.
Amb aquesta actuació es pretén:
 • Promoure l'inici de la carrera professional mitjançant la incorporació de joves investigadors al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.
 • Promoure la col•laboració publico-privada mitjançant el desenvolupament de part dels programes formatius en centres de treball d'entitats empresarials que complementin les activitats del programa de doctorat en el camp de les ciències i tecnologies de la salut.
 • Incentivar la incorporació de doctors a les entitats empresarials que col•laboren amb els IIS acreditats.
 • Dotació: 20.600 € bruts anuals.
Durada: 4 anys
Per a més informació aquí
Termini IGTP:  a confirmar
Termini agència: del 12 abril al 11 maig de 2016

Contractes Rio Hortega
Convocant: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Objecte: Contractació de professionals que hagin superat la Formació Sanitària Especialitzada (FSE), per  desenvolupar d'un pla de formació en un centre de recerca,  inclòs el personal d’INFERMERIA.
Requisits: Haver finalitzat els estudis durant els 5 anys anteriors (2011-16).
Objectius:
 • Promoure la capacitació en investigació dels professionals sanitaris que hagin acabat el període de FSE regulat per a Metges, Farmacèutics, Químics, Biòlegs, Bioquímics, psicòlegs clínics, Radiofísics Hospitalaris i personal d'Infermeria
 • Promoure la incorporació de joves investigadors al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació
 • Afavorir la recerca orientada al pacient i a la població, fonamentalment en les especialitats clíniques amb una menor massa crítica d'investigadors en l'àmbit del SNS, mitjançant activitats de transferència
Dotació: 20.600 € bruts anuals.
Durada: 2 anys
Per a més informació aquí
Termini IGTP:  a confirmar
Termini agència: del 7 abril al 5 maig de 2016

Contractes Miquel Servet Tipus 1
Convocant: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Objecte: Contractació de doctors d'acreditada trajectòria investigadora, complementades amb el finançament d'un projecte de recerca. Dirigit a investigadors que hagin obtingut el títol de doctor entre l'1 de gener de 2001 i el 31 de desembre de 2011 o hagin completat el programa de formació en investigació Río Hortega i s’hagin doctorat.
La contractació es complementa amb el finançament d'un projecte d'investigació de 3 anys de durada, amb un pressupost màxim de 121.500€
Dotació: 40.500 € bruts anuals.
Durada: 5 anys
Per a més informació aquí
Termini IGTP:  a confirmar
Termini agència: del 5 abril al 4 maig de 2016

Contractes Miquel Servet Tipus 2
Convocant: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Objecte: Contractació d'investigadors doctors que acreditin durant el programa Miquel Servet 1, una trajectòria investigadora destacada. Només podran presentar-se els Investigadors que finalitzin el programa Miquel Servet 1, durant el 2017.
Dotació:  entre 40.500€ o 45.000€ segons els resultats de l'avaluació
Durada: 3 anys
Per a més informació aquí
Termini IGTP:  a confirmar
Termini agència: del 5 al 27 d’abril de 2016

Contractes Sara Borrell
Convocant: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Objecte: Contractes postdoctorals d'investigadors amb l’objectiu de perfeccionar la seva formació en ciències i tecnologies de la salut. El grup receptor i el centre han de ser diferents al del grup on el candidat va realitzat la seva Tesi Doctoral. El doctorat ha de ser posterior a l’1 de gener de 2012.
Dotació: 26.866€ bruts anuals
Durada: 3 anys
Per a més informació aquí
Termini IGTP:  a confirmar
Termini agència: del 5 al 27 d’abril de 2016

Contractes Joan Rodes
Convocant: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Objecte: Contractació de personal facultatiu amb experiència en recerca en salut, en els centres assistencials del SNS que formen part dels IIS acreditats, per desenvolupar la seva tasca investigadora al servei assistencial on s’integri, combinant l’activitat assistencial amb la de recerca.
Els candidats han d'haver completat el programa de formació en investigació Río Hortega amb anterioritat a la finalització de la data de presentació de sol•licituds, i treballaran en un projecte de recerca vigent del propi del servei.
Dotació: 45.000€ bruts anuals
Durada: 3 anys
Per a més informació aquí
Termini IGTP:  a confirmar
Termini agència: del 3 al 26 de maig de 2016

Contractes per la intensificació de l'activitat investigadora en el SNS
Convocant: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Objecte: Contractació de facultatius especialistes o diplomats d‘infermeria (DUI), que alliberin al candidat del 30% de la seva jornada assistencial per poder dedicar-se a la recerca.
Dirigit a professionals amb activitat assistencial, amb un projecte d‘investigació AES, MINECO, 7PM o Horizon 2020 actiu al 2016 i 2017.
Dotació: 18.000€ per al personal facultatiu i 9.000€ per al personal d'infermeria
Durada: 1 any
Per a més informació aquí
Termini IGTP:  a confirmar
Termini agència: del 7 d’abril al 5 de maig de 2016

Mobilitat de professionals sanitaris i investigadors del SNS (M-BAE)
Convocant: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Objecte: : finançament d'estades dels professionals sanitaris i investigadors del SNS, per a l'aprenentatge o perfeccionament de tècniques, tecnologies o procediments en recerca, desenvolupament i innovació tecnològica del camp de la biomedicina, en institucions nacionals o estrangeres de prestigi
Dotació: 2.500€/mes per a centres espanyols i 3.500€/mes per a centres estrangers.
Durada: entre 2 i 6 mesos per començar al 2016 o primer semestre de 2017.
Per a més informació aquí
Termini IGTP:  a confirmar
Termini agència: del 5 al 27 d’abril de 2016

Mobilitat de personal investigador contractat en el marc de la AES (M-AES)
Convocant: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Objecte: Ajuts per a finançar estances al personal investigador contractat en el marc de la AES, per a millorar la seva formació i competència en investigació en institucions estrangeres. Personal amb contractes vigents de les convocatòries PFIS, i-PFIS, Sara Borrell, Rio Hortega, Miquel Servet tipus 1,Miquel Servet tipus 2, i Joan Rodes.
Dotació: 2.000€/mes
Durada: variable segons modalitat, però per començar al 2016 o primer semestre de 2017.
Per a més informació aquí                                               
Termini IGTP:  a confirmar
Termini agència: del 5 al 27 d’abril de 2016

Centres d’Investigació Biomèdica en Red (CIBER)
Incorporació de noves àrees i nous grups al consorci
Convocant: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Objecte: ampliar l'estructura de la R+D+I creant noves àrees temàtiques per tal d’establir programes d’investigació conjunts, i reforçar els CIBER existents incorporant nous grups.
Requisits:  Grups d’investigadors agrupats a l’entorn d’un  IP que treballen en un tema comú. Haver treballat junts en projectes finançats nacionals o internacionals, en els últims 5 anys. Haver publicat junts articles de qualitat i/o desenvolupat patents.
Àrees:
 • Bioenginyeria, biomaterials i nanomedicina (2 grups)
 • Epidemiologia i Salut pública  (1 grup)
 • Fragilitat i envelliment (20 grups)
 • Malalties cardiovasculars (40 grups)
 • Càncer (50 grups)
Dotació: segons l’avaluació del Comitè avaluador.
Durada: per avaluació continua
Per a més informació aquí
Termini IGTP:  a confirmar
Termini agència: del 12 d’abril al 12 de maig de 2016

Xarxes temàtiques d’investigació cooperativa en salut (RETICS)
Convocant: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Objecte: potenciar la coordinació i fomentar la col·laboració entorn un projecte científic de grups que tenen com a objectiu comú la recerca traslacional i la seva transferència cap a la prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació de les malalties més rellevants de la població.
Àrees:
 • Activitats preventives i promoció de la salut en Atenció primària
 • Malalties infeccioses
 • Malalties oculars
 • Malalties renals
 • Malalties tropicals
 • Malalties vasculars cerebrals (ictus)
 • Esclerosis múltiple
 • Inflamació i malalties reumàtiques
 • Reaccions adverses a al·lèrgens i fàrmacs
 • Salud matern-infantil i del desenvolupament
 •  Serveis de salut orientats a malalties cròniques
 •  SIDA
 • Teràpia cel·lular
 • Trastorns addictius
Dotació: segons avaluació
Durada: 5 anys
Per a més informació aquí                                                                                     
Termini IGTP:  a confirmar
Termini agència: del 5 d’abril al 5 de maig de 2016

Projectes integrats d’excel·lència als Instituts Acreditats
Convocant: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Objecte: Projectes amb objectius ambiciosos, amb enfocament i mètodes novedosos de qualitat contrastada, en l’àrea de la medicina predictiva i personalitzada. S’han de vincular empreses interessades en els resultats del projecte.
 • Modalitat Individual: projectes integrats per un mateix IIS. Entre 4 i 8 grups de recerca d’un mateix centre d’investigació de diferents àrees de coneixement i que no hagin col•laborat abans
 • Modalitat Coordinat: projectes integrats en coordinació entre varis IIS o centres Severo Ochoa. Dos o més subprojectes de diferents centres d’investigació, amb un mínim de 4 grups participants. Un dels Ips actuarà com a coordinador i responsable del projecte
Compatibilitats: Aquesta modalitat és compatible amb la resta de projectes.
Dotació: aprox 1.000.000€
Durada: 3 anys
Per a més informació aquí
Termini IGTP:  a confirmar
Termini agència: del 6 d’abril al 4 de maig de 2016

Projectes d'investigació en salut (FIS)
Convocant: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Objecte: : finançar aquells projectes, de qualitat contrastada, que tinguin com a objectius principals la transferència i aplicació del coneixement cientificotècnic a la millora en la prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties i en les activitats de promoció de la salut pública i els serveis de salut.
Tipus:
 • Projectes individuals: presentats per una entitat sol•licitant i a executar per un equip d'investigació liderat per un o per dos investigadors principals (CO-IP)
 • Projectes coordinats: constituïts per dos o més subprojectes
 • Projectes multicèntrics: realitzats d'acord a un protocol únic, en més d'un centre
NOVETAT: es podrà sol·licitar finançament per a la intensificació de l’IP (30%) durant el 2on i 3er any. Aquesta opció serà incompatible amb sol·licitar la partida de personal del projecte.
Durada: 3 anys
Per a més informació aquí
Termini IGTP:  a confirmar
Termini agència: del 5 al 28 d’abril de 2016

Projectes de desenvolupament tecnològic en salut (DTS)
Convocant: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Objecte: Projectes basats en experiències preliminars contrastades i amb l’objectiu d’impulsar-los en la seva fase de desenvolupament.
Tipus:
 • Projectes individuals: presentats per una entitat sol•licitant i a executar per un equip d'investigació liderat per un o per dos investigadors principals (CO-IP).
 • Projectes coordinats: constituïts per dos o més subprojectes.
 • Tipologies:
 • Projectes basats en uns resultats o experiències preliminars ja contrastades i que mostrin potencial de transferència al SNS.
 • Projectes per desenvolupar tecnologies innovadores en salut, inclosos productes sanitaris, serveis, eines de diagnòstic, software mèdic i/o de gestió o noves teràpies.
 • Projectes que requereixin validació clínica i/o tecnològica d'una tecnologia sanitària desenvolupada  (conjunt de dispositius i procediments mèdics o quirúrgics utilitzats en atenció sanitària, incloent als seus sistemes organitzatius i de suport)
Durada: 2 anys
Per a més informació aquí
Termini IGTP:  a confirmar
Termini agència: del 5 d’abril al 5 de maig de 2016

Accions complementàries 2016
Convocant: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Objecte: La finalitat d’aquesta convocatòria és finançar la participació d’equips d'investigació espanyols en projectes col·laboratius que hagin estat avaluats positivament en les següents convocatòries europees: AAL, JPI-MYBL, EDCTP, TRANSCAN, EuroNanoMed, E-Rare, Infect-ERA, ERA-Net LAC, ERA-CVD, NEURON, JPND, JPI HDHL i JPI AMR (veure annex 2 del BOE)
Durada: 3 anys
Per a més informació aquí
Termini IGTP:  a confirmar
Termini agència: del 21 de juny al 21 de juliol de 2016

PROJECTS: International Projects

Jacobs Foundation: Call for Applications Fellowship Program 2017-2019
Documents:
 • the candidate’s curriculum vitae including a list of the candidate’s scientific publications;
 • A two-page statement by the candidate describing his or her significant scientific work and immediate research plans, and how these relate to the mission of the Jacobs Foundation in the field of child and youth development in order to promote the scientific advancement
 • A confidential recommendation letter from a department head or other senior researcher supporting the candidate and describing his or her qualification
Deadline 15-April 2016
More information at: jacobsfoundation.org

Meniere´s Society
The Objects and Powers of the Ménière’s Society are  to promote scientific research into the causes of and alleviation and cure of Ménière’s disease
Types of projects funded:
 • Bursaries, travel or training grants (e.g. to attend a conference) up to a value of £1,000
 •  Small research grants (e.g. to purchase equipment or small investigatory projects) up to a value of £12,000
 • Research grants over £12,000
 • Large research grants in excess of £40,000
Deadline: Applications should reach the Ménière’s Society  four weeks before the  Trustees meet  in March; June; September and December in order to be discussed at that meeting.
More information at: Menieres.org

The company of Biologists: Scientific Meeting Grants
Applications are invited from the organisers of a range of charitable activities, including – but not limited to meetings -workshops and conferences in the fields covered by our journal
Deadlines for applications: 13 April 2016 , 22 June 2016 , 14 September 2016

Travel fellowships
The Company of Biologists’ journals – Development, Journal of Cell Science, Journal of Experimental Biology and Disease Models & Mechanisms – offer Travelling Fellowships of up to £2,500 to graduate students and post-doctoral researchers wishing to make collaborative visits to other laboratories.
Deadlines for applications:  31 July 2016 and 30 November 2016
More information at : www.biologists.com/grants/
INNOVATION - News from the Innovation and Transfer Office
Oficina Espanyola de Patents i Marques “Ajudes per la sol·licitud de Patents y models d’utilitat.”
Des de l’oficina Espanyola de Patents i Marques, es convoquen les ajudes pel foment de sol·licituds de Patents i models d’utilitat espanyols i en el exterior, destinades al sector privat.
 
Data de termini: 31 d’Abril
Enllaç a més información aquí.
 
Biomedica 2016 European Life Science Summit
Convenció Europea de Tecnologia Medica i Biociències, aquest any  enfocada a bioprocessing, diagnòstic, Medical devices.
Data de termini: 16 de Maig de 2016
Data d’esdeveniment: 30-31 May de 2016
Enllaç a més informació aquí
 
Programa Caixa Impulse 2016
La Fundació LaCaixa, conjuntament amb Caixa Capital Risc i col·laboradors internacionals, convocant la segona edició del Caixa Impulse, programa ideat per donar suport a la valorització i transferència del coneixent en l’àmbit sanitari.
 
Data de termini: 1 d’Abril al 15 Juliol de 2016
 
Si us plau, els grups interessats en participar-hi, poseu-vos en contacte amb la oficina d’Innovació i Transferència si necessiteu el seu recolzament

 
Premis
Other Activities
21-23 April 2016
Spring SIOPEL Meeting Barcelona
Advances in Clinical and Basic Research in Pediatric Liver Cancer
Conference Website


 
12-13 de mayo 2016
Curso de investigación traslacional y neoplasias digestivas
Organizado por el IGTP y el ICO
Conference Website
Inscripciones aqui
 
Felicitem l'ICO que celebra 20 anys amb un simposi per a experts i públic el 21 i 22 d'abril a l’Auditori Millenium Teatre, davant l’ICO L’Hospitalet.
Més informació aquí

Veure Newsletters anteriors aquí
See previous Newsletters here
Termini agència   Link Beques, premis, ajuts Núm. NL
4/8/2016 (14.00) ESP 12 Edició del Premio Ciencias de la Salud Fundación Caja Rural de Granada NL 341
4/11/2016 INT JTC Call 2016 Understanding Welfare Models NL 340
4/13/2016 INT H2020 Health, demographics and well being NL 341
4/14/2016 ESP Ajuts per pràctiques de laboratori a l’estiu 2016 de l'Asociacion Española Contra el Cáncer (AECC) NL 340
4/15/2016 ESP Projectes de prevenció d'obesitat infantil de l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP), amb el patrocini dels Laboratoris Ordesa NL 342
4/15/2016 ESP Becas Post-Residencia 2016 de la Fundación J.L. Castaño NL 342
4/15/2016 ESP 28a Beca DODOT de recerca pediàtrica de l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP) NL 342
4/19/2016 pre-proposal ESP ERA-HDHL Cofund “Biomarkers for Nutrition and Health” 344
4/20/2016 ESP Proyectos de I+D MINECO. (Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia) 344
4/20/2016 ESP Proyectos de I+D+I (Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad) 344
4/21/2016 INT Convocatoria CYTED 2016 – Redes Temáticas y Proyectos en temas estratégicos 344
4/21/2016 ESP Ayudas Fundación BBVA - Big Data 344
4/21/2016 ESP Ayudas Fundación BBVA - Biomedicina 344
4/25/2016 ESP Beques Daniel Bravo per fer estades d’investigació biomèdica a l’estranger 343
4/25/2016 ESP Premio Medicina y Solidaridad DKV NL 341
4/26/2016 ESP ICREA Senior Call 2016 344
4/26/2016 INT Multiple Myeloma Research Foundation Research Fellow Awards NL 341
4/28/2016 ESP Ayudas Fundación BBVA a Equipos de Investigación Científica 343
4/28/2016 INT The H2020 MSCA RISE Programme for 2016-2017 NL 335
4/28/2016 ESP H2020: Call to address Zika research gaps 244
4/29/2016 ESP Premis de la Societat Catalana de Biologia 343
4/30/2016 ESP Premi Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica 344
4/30/2016 ESP Premi Banc Sabadell a la Investigació Biomèdica 344
4/30/2016 ESP Beca BIOIBÉRICA per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Reumatologia NL 342
5/8/2016 INT EPIGENETIC Inheritance AND TRANSGENERATIONAL EFFECTS OF ALCOHOL (R01) NL 201
5/12/2016 INT European Society for Medical Oncology Fellowships NL 341
5/18/2016 INT The Michael J. Fox Foundation for Parkinson Research NL 342
5/27/2016 INT European Health Forum Gastein Award 2016 344
6/2/2016 INT 3rd Health Programme call for proposals 2016 344
6/30/2016 ESP Programa de beques postdoctorals any 2016. Fundació privada Olga Torres 344
7/01/2016 INT EFSD/JDRF/Lilly European Programme in Type 1 Diabetes 344
7/11/2016 INT Imaging and Biomarkers for Early Detection of Aggressive Cancer / National Institutes of Health (NIH 344
8/16/2016 INT Cancer Etiology and Early Detection Research / National Institutes of Health (NIH) 344
date in January INT Pre-announcement EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research (JPND) Call NL 338
date end of February INT Pre-announcement of the Active and Assisted Living Programme Call Challenge 2016 NL 338
2016-2017 INT Horizon2020 Work Programmes for 2016-2017 LIST OF CALLS NL 335
Ongoing INT Open IMI2 Calls NL 342
Various 01/15/2016 -09 /15/2016   Friederich´s Ataxia Research Alliance NL 342
Aquest newsletter és a títol informatiu.  Si us plau comproveu tota la infomació a les webs corresponents.

l'IGTP no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu newsletter o lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllanços.Share
Tweet
Forward


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Health Research Institute Germans Trias · Ctra. de Can Ruti, Cami de les Escoles s/n · Campus Can Ruti · Badalona, Barcelona 08916 · Spain

Email Marketing Powered by MailChimp