Copy
Newsletter of the Germans Trias Health Research Institute
Contact us on / Contactar en comunicacio@igtp.cat

 
Dear all,

This week our most important news is that our new web is now on-line.  You can see it at the same address http://www.germanstrias.org

Thank you to all of you who have been working hard to provide content and for your tremendous patience during the project.   This is the first phase, but the rest of the groups are already being prepared.

Please help Harvey to get the rest of the information on-line, you can contact her on comunicacio@igtp.cat

Yours sincerely.

Manel Puig Domingo
Director, IGTP
Training and Seminars #CanRutiCampus
Thursday 10 March 12.00
Justin Guinney
Director of Computational Oncology at Sage Bionetworks
Innovation in Open Science Research @ Sage Bionetworks
Sala Polivalent IGTP
Host Eduard Serra
More information
Divendres 18 de març 10:00-11:00
Reunió d'Investigadors IGTP amb Dr M Puig i Dr MA Peinado
Organitizació de seminaris científics IGTP
Sala Polivalent IGTP
Wednesday 6 April 9.30-10.30
Presentation of the new Fluidigm Single Cell Platform
Francesc Solé, Laura Palomo, IJC

This session is open to all researchers at Campus Can Ruti who would like to know about this new service.

More information
Job Postings

Informació sobre els vacants a l'IGTP es troba a secció de "Job Offers" a la nostra web.

Aquesta setmana destaquem:

2016/15 Gestor de contractes d'investigació i assaigs
2016/19 Investigador/a Podologia
2016/20 Investigador/a predoctoral a la Unitat de Tuberculosi Experimental
 

PROJECTS National Projects
Beca Dr. D. Pedro Albert
L’Instituto de Especialidades Neurológicas D. Pedro Albert (IENSA) ha creat la Beca Dr. D. Pedro Albert, destinada a la recerca clínica en qualsevol àrea de les neurociències. La beca s’adreça a llicenciats en Medicina o Psicologia i està dotada amb un mínim de 10.000 €
Per a més informació aquí
Termini IGTP: 23/03/2016   a  fundacioigtp@igtp.cat
Termini agència: 31/03/2016

XVII Convocatoria Premios Fundación Pfizer en Investigación 2016
El premis de la Fundación Pfizer estan destinats a investigadors que dediquen el seu esforç a la cerca de solucions innovadores a favor de la salut, mitjançant el desenvolupament científic, amb la finalitat d’aconseguir aplicacions beneficioses per al benestar, solucions per a les necessitats mèdiques més urgents, i la millor qualitat de vida de les persones, així com fomentar l’avenç del coneixement científic. Podran optar al premi tots els treballs de recerca biomèdica publicats el 2015 en revistes científiques que apareguin citades en el Science Citation Index (SCI). S’estableixen les següents categories:
 •  Investigació Bàsica
 • Investigació Clínica o de Salut Pública
La dotació dels premis serà de 10.000 euros per a cadascuna de les categories
Per a més informació aquí
Termini IGTP: 23/03/2016  a  fundacioigtp@igtp.cat
Termini agència:  31/03/2016

Convocatoria extraordinaria de ayudas para la financiación de proyectos de investigación vinculados a estudios estratégicos de la S.E.N.
Aquesta convocatòria, conjunta entre la Fundación Senefro y la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) pretén promoure i facilitar la recerca a Espanya en el camp de la Nefrologia, centrada específicament en els Estudis Estratègics de la S.E.N.
S’atorgaran 2 ajuts de 24.000 euros cadascun a projectes d’1 any de durada. Els sol·licitants hauran de ser membres de la S.E.N.
Per a més informació aquí
Termini IGTP:  23/03/2016  a  fundacioigtp@igtp.cat
Termini agència: 31/03/2016  

Ayudas a la investigación en nefrología 2016
Es convoquen sis ajuts que tenen com a base fonamental la promoció i l’estímul de la Investigació Aplicada al camp de la Nefrologia, ja emprin eines de recerca bàsica i/o clínica. Poden optar a aquests ajuts tant grups consolidats com emergents, així com projectes d’un sol grup, projectes coordinats, o fins i tot el cofinançament justificat de projectes ja aprovats per altres agències o societats. Els projectes poden tractar problemes de Nefrologia Clínica, Hipertensió Arterial, Tècniques de Depuració Extrarrenal o Trasplantament Renal. Dos dels ajuts, un de caràcter clínic i altre de caràcter bàsic, es destinaran preferentment a investigadors principals menors de 40 anys. En tots els casos els sol·licitants han de ser membres de la S.E.N.
Els ajuts tenen una durada prevista de 24 mesos i una dotació de 24.000 euros cadascun.
Per a més informació aquí
Termini IGTP:  23/03/2016  a  fundacioigtp@igtp.cat
Termini agència: 31/03/2016  

Premio para el fomento y ayuda a la investigación en diálisis Baxter GAMBRO
La Sociedad Español de Nefrología,  amb el patrocini de Baxter GAMBRO, convoca fons per a la promoció de la recerca clínica a Espanya, en el camp de la diàlisi. S’estableix un premi de 12.000 euros al millor projecte presentat durant l’any 2015 sobre el tema: “Beneficios clínicos para los pacientes de diàlisis”.

El sol·licitants hauran de ser llicenciats superiors, el treballs científic dels quals es desenvolupin en el camp de la diàlisi, i que al menys uns dels signants sigui membre de la S.E.N.. Els projectes han de tenir una naturalesa eminentment clínica,  han de desenvolupar-se a Espanya i no poden tenir una durada prevista superior a 3 anys.
Per a més informació aquí
Termini IGTP:   24/03/2016  a  fundacioigtp@igtp.cat
Termini agència: 31/03/2016  

Foro Premios Albert J. Jovell
Janssen, en col·laboració amb Cátedras en Red, creen el Foro Premios Albert Jovell, amb l’objectiu de potenciar totes aquelles activitats orientades a millorar els resultats en salut dels pacients a Espanya, desenvolupades dins del següents àmbits i/o categories: associacions de pacients, fundacions i ONG de l’àmbit de la salut, professionals socio-sanitaris a títol personal i a través de les societats científiques, col·legis oficials i centres assistencials., universitats, periodistes i persones amb una trajectòria professional basada en la sensibilització i millora dels resultats en salut dels pacients.
La dotació dels premis contempla el lliurament de guardons de reconeixement i dotacions entre 1.500 i 3.000 euros en funció de la modalitat.
       Per a més informació aquí
       Termini IGTP: 29/03/2016  a  fundacioigtp@igtp.cat
       Termini agència:  01/04/2016

Premio Alberto Rábano 2015
El Patronat de la Fundación Romanillos convoca un únic premi, dotat amb 7.000 euros, destinat a aquells doctors que hagin obtingut la qualificació “Sobresaliente cum laude” en la lectura de la seva tesi doctoral sobre neurociències bàsiques i clíniques, neurologia, neurocirurgia, neuropatologia, neurofisiologia i psiquiatria, en alguna universitat espanyola durant el 2015.
Per a més informació aquí
Termini IGTP: 29/03/2016  a  fundacioigtp@igtp.cat
Termini agència:  04/04/2016

Convocatoria CYTED 2016 – Redes Temáticas y Proyectos en temas estratégicos
CYTED (Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo) convoca ajuts per a Xarxes Temàtiques i Projectes en temes estratègics. L’objectiu és contribuir al desenvolupament sostenible de la regió mitjançant la col·laboració entre els organismes nacionals de ciència i tecnologia i de foment de la innovació, els grups de recerca d’universitats, els centres d’R+D i les empreses. Les propostes presentades tindran una duració màxima de 4 anys i disposaran d’un pressupost de 25.000 euros (1r any).Es valoraran positivament:
 • Les propostes amb una “estratègia de transferència de tecnologia/coneixement ben definida”, en les que hi hagi una participació d’usuaris/beneficiaris finals.
 • Les propostes en les quals hi hagi un “equilibri entre grups científicament consolidats i emergents”, així com les que presentin equilibri de gènere o contemplin activitats per “corregir la desigualtat social”
 • Les propostes que acreditin *cofinançament per algun/s dels grups participants, d’altres institucions o agències de foment de cooperació internacional i/o nacional.
 •  Les propostes que suposin la *creació de nous consorcis formats per grups no finançats per CYTED en les últimes dues anualitats.
Entre les diverses línies de recerca, en la línia de Salut, es considera el tema “Patologies infeccioses, cròniques, degeneratives i genètiques”. Per tal que la proposta presentada en Salut sigui avaluada, haurà de comptar amb la participació activa del sector productiu i incloure grups de recerca de països amb menor presència història en l’àrea de Salut (Bolívia, El Salvador, Guatemala, Hondures, Nicaragua, Panamà, Paraguai i República Dominicana)

Per a més informació aquí
Termini IGTP: 14/04/2016   a  fundacioigtp@igtp.cat
Termini agència: 21/04/2016

Beques Daniel Bravo per fer estades d’investigació biomèdica a l’estranger
Les beques Daniel Bravo tenen com a finalitat iniciar o enfortir la col·laboració entre grups de recerca biomèdica d’excel·lència a Catalunya amb grups de l’estranger. Podran optar a aquestes beques els joves investigadors que treballin a Catalunya i vulguin fer estades curtes, entre un i nou mesos, en centres de recerca nord-americans i europeus punters en l’àrea cardiovascular pediàtrica i en adults. La convocatòria s’obrirà el 15 de març. Cada beca té una dotació de 3.000 euros mensuals.
Per a més informació aquí
Termini IGTP: 18/04/2016   a  fundacioigtp@igtp.cat
Termini agència: 25/04/2016

Ayudas Fundación BBVA a Equipos de Investigación Científica
La Fundación BBVA destina ajuts a projectes de recerca en àrees d’alt interès social, abastant la recerca bàsica, clínica i traslacional. Les àrees objecte d’aquesta convocatòria són Biomedicina, Ecologia i Biologia de la Conservació, Economia i Societat Digital, Humanitats Digitals i Big Data. Específicament, per a l’àrea de Biomedicina, la convocatòria preveu el finançament de 6 ajuts per a un projecte d’una durada màxima de 3 anys i amb una dotació bruta màxima de 125.000 € per a cadascun i que involucrin cooperació d’investigadors bàsics i clínics en les següents àrees:
 • Oncologia
 • Cardiologia
 • Patologies neurodegeneratives
Per a més informació aquí
Termini IGTP: 21/04/2016   a  fundacioigtp@igtp.cat
Termini agència: 28/04/2016

Becas Fundación Alfonso Martín Escudero
La Fundación Alfonso Martín Escudero convoca 40 beques per realitzar treballs de recerca en una universitat o centre d’investigació a l’estranger, dins de les següents àrees:
 • Agricultura i ramaderia
 • Ciències del mar
 • Ciències de la salut
 • Tecnologia dels aliments
Els candidats hauran de tenir nacionalitat espanyola i estar en possessió del títol de doctor o llicenciat amb MIR. La
dotació de la beca consta d’ajuts per a trasllats i instal·lació per un import total de 3.100 euros, assegurança de
malalties i accidents i una assignació mensual d’entre 1.900 o 2.700 euros segons el país de destí. La duració de la beca
serà per un període mínim de 12 mesos i màxim de 24 mesos.
Per a més informació aquí
Termini IGTP: 22/04/2016   a  fundacioigtp@igtp.cat
Termini agència: 29/04/2016

Premis de la Societat Catalana de Biologia
La Societat Catalana de Biologia convoca aquests guardons amb la finalitat de premiar els agents —persones o institucions— que més han contribuït al desenvolupament i la difusió de les ciències biològiques dins del territori de parla catalana durant el darrer any.

Modalitats:
 • Premi SCB a la trajectòria professional: s’atorga a una persona que es considera que ha contribuït al progrés o a la difusió de les ciències biològiques en territori de parla catalana –independentment d’on s’hagi fet la contribució- al llarg de la seva trajectòria professional. Les candidatures han de ser proposades per institucions. El guardó consta d’una peça artística commemorativa i la distinció com a soci honorari de la SCB
 • Premi SCB a un article científic: s’atorga als autors del millor article publicat en qualsevol àmbit de les ciències biològiques que hagi estat realitzat majoritàriament des d’un territori de parla catalana – necessàriament el primer, o un dels primers, i un dels corresponding authors. El premi té una dotació econòmica de 2.000 €.
 • Premi SCB a la divulgació: s’atorga a persones o institucions que han publicat o difós una obra de divulgació de les ciències biològiques –tant en premsa escrita, com en format de llibre, ràdio, televisió o Internet- en llengua catalana i durant l’any natural anterior a la data de publicació de la convocatòria. El premi té una dotació de 1.000 €.
 • Premi SCB al jove investigador: s’atorga a la que es considera la millor tesi doctoral dins de l’àmbit de les ciències biològiques defensada en una universitat dels territoris de parla catalana. Només hi participen les tesis guardonades amb el premi extraordinari durant l’any natural anterior a la data de publicació de la convocatòria del premi, encara que hagin estat defensades amb anterioritat. El premi té una dotació econòmica de 500 €
Per a més informació aquí
Termini IGTP: 22/04/2016   a  fundacioigtp@igtp.cat
Termini agència: 29/04/2016


 

PROJECTS: International Projects

Cystic Fibrosis Foundation Research Awards
Funding of up to $100,000 per year, plus eight percent (8%) indirect costs may be requested.Grants may be approved  for up to a 2 year period.
Research Grant applications should focus on basic science research. All other projects utilizing human subjects must submit a  Clinical Research Letter of Intent
Application Deadline 1st  Wednesday of April/September
More information at www.cff.org

BAYER Novel Targets for Drug Development
We are offering grants for researchers investigating novel drug targets in the fields of Oncology, Gynecology, Cardiology, Hematology and Ophtalmology to promote innovative therapeutic ideas from basic research into novel drugs.
We provide financial support to test your hypothesis, start or extend your present research activities.
Support grants (€ 5,000 - €10,000)*
For druggable targets that are at a very early stage of discovery.
Focus grants (€ 10,000 - €125,000)*
For more mature ideas, e.g. to address specific aspects of a target as a first step towards transferring it to the drug discovery process.
Submission: Abstract and brief description of therapeutic potential of the target
Deadline: 31st March 2016
More information at : grants4targets.bayer; e-mail:  international-projects@igtp.cat

Human Frontier Science Programme
Young investigator´s Grants and Program Grants
Research grants are provided for teams of scientists from different countries who wish to combine their expertise in innovative approaches to questions that could not be answered by individual laboratories. Emphasis is placed on novel collaborations that bring together scientists  from different disciplines focus on problems in the life sciences. The research teams must be international. The principal applicant must be from one of the eligible countries. However, other participating scientists and laboratories may be situated anywhere in the world.
Young Investigators' Grants are awarded to teams of researchers, all of whom are within the first five years after obtaining an independent laboratory. Program Grants are awarded to teams of independent researchers at any stage of their careers. Up to $450,000 per grant per year may be applied for.
Deadline: Letter of Intent: 31  March 2016
More information at: HFSP.ORG; e-mail: international-projects@igtp.cat

CURE (Citizens United for Research in Epilepsy)
Eligibility: These awards will be provided for senior postdoctoral fellows who have a minimum of 3 years postdoctoral experience, clinical fellows who are Neurology Residents in their Neurology training who are considering Epilepsy Fellowships, or newly appointed faculty within one year of having completed postdoctoral training.  Individuals from any country are eligible to apply;
Amount: Requests may be made for up to $100,000 for one year
Deadline: 16 March 2016
More info at: Cureepilepsy.org


Future call of the Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR): Research Networking Programmes
In April 2016, JPIAMR will launch a rapid-action call for leading scientists in the field to establish international research networks. Supported networks will provide outputs within a short timeframe (6-12 months)

Funds available: up to 50,000 € for each working group for a maximum of 1 year. Funding will cover the costs of meetings and travel required to deliver the Networks' objectives. It is expected the budget will allow for two small workshops.
Call opens: April 2016 and  closes: June 2016
More info at:  jpiamr.eu

Future call of the Ambient Assisted Living 2016
Pre-announcement of Call 2016 “Living well with dementia. The contribution of ICT to integrated solutions for enabling the wellbeing of people living with dementia and their communities”

 More info at: aal-europe.eu
 
INNOVATION - News from the Innovation and Transfer Office
IX Conferència Anual de las Plataformes d’Investigació Biomèdica
Conferència on es plantejaran els nous reptes en la investigación biomédica, relacionats amb assaigs clínics, investigació biomèdica.
Data de termini: 10 de Març, 15:00h
Data de l’esdeveniment: 15-16 de Març de 2016
Més informació aquí

Patent Articles: “Law, history and lessons in the CRISPR patent conflict”
Recomanem aqust article curt on es descriu el conflicte sorgit per les patents relacionades amb els sistema CRISPR d’edició de genoma, d’intensa actualitat.
Més informació aquí
         
Lessons Learned: Models organitzatius a les empreses Biotec
Jornades per compartir experiències i reflexions per a reforçar la competitivitat de les empreses biotecnològiques.
Data de l’esdeveniment: 31 de Març de 2016; 16.00-19:30h
Més informació aquí
 
Other Activities
21-23 April 2016
Spring SIOPEL Meeting Barcelona
Advances in Clinical and Basic Research in Pediatric Liver Cancer
Conference Website


 
Termini agència   Link Beques, premis, ajuts Núm. NL
3/8/2016 pre-proposal INT ERA-CVD Joint Transnational call 2016 NL 340
3/10/2016 ESP XIII Convocatoria anual de Ayudas de la Mutua Madrileña a la Investigación en Salud en España, La Fundación Mutua Madrileña NL 342
3/10/2016 ESP XIII Convocatoria anual de Ayudas de la Mutua Madrileña a la Investigación NL 341
3/10/2016 INT Brain Imaging Working Groups 2016 NL 340
3/14/2016 pre-proposal 6/30 full INT European Research Projects on External Insults to the Nervous System NL 340
3/15/2016 ESP Ajuda d'Investigació en Pediatria de la Asociación Española de Pediatria (AEP) NL 342
3/15/2016 ESP Premis Fundació Caser Dependència i Societat 2016 NL 342
3/17/2016 pre   Infect-ERA 4th Call (2016) NL 340
3/20/2016 ESP Convocatoria SEIMC de recerca en malalties infeccioses i microbiologia clínica de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica NL 342
3/21/2016 ESP Premios Rey Jaime I NL 342
3/21/2016 INT JPI-EC-AMR Cofund Call for Proposals NL 340
3/21/2016 INT Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance NL 342
3/21/2016 ESP Ajudes a la recerca biomèdica sobre diabetis i obesitat de la Fundació La Marató TV3 NL 342
3/31/2016 ESP 1ª beca Carmen Delgado / Miguel Pérez Mateo contra el cáncer de pàncreas de la Asociación Española de Pancreatología (AESPANC) y la Asociación Cáncer de NL 342
3/31/2016 ESP XVII Becas de la REAP para la investigación en Atención Primaria de la Red Española de Atención Primaria (REAP NL 342
3/31/2016   Convocatòria 2016 de Beques d'ajut per tesis doctorals de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia NL 340
3/31/2016 ESP Becas Fundación Ramón Areces para Estudios Postdoctorales NL 342
3/31/2016 ESP Convocatòria 2016 de Borses de Viatge per a estades a centres hospitalaris de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT) NL 340
4/8/2016 (14.00) ESP 12 Edició del Premio Ciencias de la Salud Fundación Caja Rural de Granada NL 341
4/11/2016 INT JTC Call 2016 Understanding Welfare Models NL 340
4/13/2016 INT H2020 Health, demographics and well being NL 341
4/14/2016 ESP Ajuts per pràctiques de laboratori a l’estiu 2016 de l'Asociacion Española Contra el Cáncer (AECC) NL 340
4/15/2016 ESP Projectes de prevenció d'obesitat infantil de l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP), amb el patrocini dels Laboratoris Ordesa NL 342
4/15/2016 ESP Becas Post-Residencia 2016 de la Fundación J.L. Castaño NL 342
4/15/2016 ESO 28a Beca DODOT de recerca pediàtrica de l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP) NL 342
4/25/2016 ESP Premio Medicina y Solidaridad DKV NL 341
4/26/2016 INT Multiple Myeloma Research Foundation Research Fellow Awards NL 341
4/28/2016 INT The H2020 MSCA RISE Programme for 2016-2017 NL 335
4/30/2016 ESP 11 Edició del Premi Banc de Sabadell a la Investigació Biomèdica NL 342
4/30/2016 ESP Beca BIOIBÉRICA per a projectes de recerca de la Societat Catalana de Reumatologia NL 342
5/8/2016 INT EPIGENETIC Inheritance AND TRANSGENERATIONAL EFFECTS OF ALCOHOL (R01) NL 201
5/12/2016 INT European Society for Medical Oncology Fellowships NL 341
5/18/2016 INT The Michael J. Fox Foundation for Parkinson Research NL 342
5/26/2016 INT http://germanstrias.us12.list-manage.com/track/click?u=7207aa43eccd9aff1a597cd44&id=f21760f9cf&e=c2b7437e92 NL 340
Ongoing INT Humobolt Fellowship; NL 336
date in January INT Pre-announcement EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research (JPND) Call NL 338
date end of February INT Pre-announcement of the Active and Assisted Living Programme Call Challenge 2016 NL 338
2016-2017 INT Horizon2020 Work Programmes for 2016-2017 LIST OF CALLS NL 335
Ongoing INT Open IMI2 Calls NL 342
Various 01/15/2016 -09 /15/2016   Friederich´s Ataxia Research Alliance NL 342
Aquest newsletter és a títol informatiu.  Si us plau comproveu tota la infomació a les webs corresponents.

l'IGTP no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu newsletter o lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllanços.Share
Tweet
Forward