Copy
Extra nieuwsbrief ICSadviseurs - april 2016
Onleesbaar? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser

EXTRA NIEUWSBRIEF


Onderwijshuisvesting hoog op de politieke agenda

Het antwoord van ICSadviseurs!

 
Renovatie is een actueel thema. Dat was het al maar de laatste weken haalt het, om diverse redenen, weer volop het nieuws. En dankzij recent onderzoek van de Algemene Rekenkamer staat het ook weer hoog op de politieke agenda. Bij u ook?
Nederland heeft te maken met een omvangrijke voorraad onderwijsgebouwen die aangepakt moet worden.

Gemeenten en schoolbesturen hebben daarbij de mogelijkheid zelf de beste oplossing voor hun huisvestingsvraagstuk te kiezen. Dat kan nieuwbouw zijn maar ook renovatie kan een uitstekend middel zijn om de levensduur van goede gebouwen duurzaam te verlengen. Gebouwen die op de goede plek staan en weer volwaardig kunnen worden ingezet voor de gemeenschap. 

ICSadviseurs kan zich goed vinden in de uitkomsten van het Rekenkameronderzoek en het pleidooi van PO-Raad, VO-Raad en VNG.
Er is absoluut een vliegwiel nodig om de omvangrijke voorraad te onderhouden en te vernieuwbouwen of te renoveren! 
Lees verder.
In deze nieuwsbrief vindt  u een overzicht van de actuele stand van zaken, een opiniestuk, een voorbeeld waaruit blijkt dat renovatie ook nu al onderdeel van een gemeentelijke verordening kan zijn en een aantal artikelen en een video uit de praktijk.
 
Vragen rond uw huisvestingopgave? Bel of mail ICSadviseurs en we komen langs.
ICS is al meer dan 60 jaar een betrouwbare partner voor gemeenten en schoolbesturen!
Tweede Kamer debatteert over onderwijshuisvesting
 
Staatssecretaris Sander Dekker van OCW debatteerde met de Tweede Kamer over onderwijshuisvesting. In dit overleg kwamen veel voor gemeenten relevante onderwerpen aan bod, waaronder renovatie. Alle partijen menen dat er een oplossing moet komen voor de onduidelijkheid rondom renovatie. De Kamer vindt wel dat het allemaal veel te lang duurt en wil dat de staatssecretaris zelf met een voorstel komt om renovatie wettelijk te regelen. Dekker wil het voorstel afwachten waar de VNG en PO-raad mee komen in het derde kwartaal van 2016. Lees verder.
 
Wat kan ICSadviseurs betekenen?

ICSadviseurs is al jaren een belangrijke partij in het begeleiden van gemeenten en schoolbesturen de ontwikkeling en implementatie van integrale huisvestingplannen (IHP en SHP). Hoe vullen we de aanbevelingen van de Rekenkamer in in onze processen en producten? Lees verder.
Sibo Arbeek bij Bouwmeesters van BNR over de gezonde leeromgeving 

Partner van ICSadviseurs en hoofdredacteur van Schooldomein Sibo Arbeek mocht, mede namens het Platform Onderhuisvesting (POH), reageren op het actuele thema over de gezonde leeromgeving. Het gesprek ging over het vaak slechte binnenklimaat van scholen. Lees verder
Renovatie is maatwerk!
Het is natuurlijk al mogelijk om renovatie ‘gewoon’ in een Integraal Huisvestingsplan (IHP) op te nemen. ICSadviseurs doet dat al voor een aantal gemeenten. In het OOGO-overleg wordt vervolgens bepaald hoe uitvoering wordt gegeven aan een jaarschijf binnen het IHP. Dan gaat het over nieuwbouw, maar ook over renovatie. Lees verder.
OnderwijsLokaal de regio in: Samen
Werk maken van onderwijshuisvesting

Het afwegingskader – met de werknaam OnderwijsLokaal – helpt gemeenten en schoolbesturen die met elkaar in gesprek gaan over hun rolverdeling ten aanzien van onderwijshuisvesting. Tijdens bijeenkomsten in de regio kunt u de komende maanden kennismaken met OnderwijsLokaal. Lees verder
Column: Renovatie bij wet geregeld?
‘Renovatie, goedkoper, maar niemand is verantwoordelijk’. Deze zin las ik in een pleidooi van de PO-Raad en de VNG. Renovatie van schoolgebouwen zou in de wet geregeld moeten worden. Dat is de inmiddels ook de algemene opvatting van Tweede Kamerleden in de commissie Onderwijs. Lees verder.
Informatie en inspiratie uit het magazine Schooldomein
 
Hieronder vier artikelen uit het magazine Schooldomein. Het eerste over het afwegingskader 'OnderwijsLokaal' (zie ook hierboven). Verder een verslag van de inspirerende expertmeeting 'Renoveren voor toekomstgericht leren'. En ten slotte twee fraaie praktijkvoorbeelden van renovatie.
 
Afwegingskader vertrekpunt voor nieuwe vormen van samenwerking
Op diverse plaatsen werken schoolbesturen en gemeente samen op het gebied van onderwijshuisvesting. De roep om een andere invulling van de taken en verantwoordelijkheden in onderwijshuisvesting van gemeente en schoolbestuur, klinkt harder dan ooit. Lees verder
Geslaagde expertmeeting renoveren voor toekomstgericht leren!
In de prachtig gerenoveerde basisschool CBS De Nieuwe Haven in Rotterdam werd woensdag 27 januari, aan de hand van scherpe stellingen, gediscussieerd over de waardecreatie door duurzaam te renoveren in relatie tot toekomstgericht leren. Lees verder
Slimme keuzen door financiële kaders
Door slim te rekenen, te regelen en te ontwerpen werden het voormalig gemeentehuis en een welzijnsgebouw getransformeerd tot twee multifunctionele accommodaties. Gemeentesecretaris Peter van den Brink, architect Peter van Aarsen en Igor Grevers van ICSadviseurs vertellen over een succesvolle samenwerking. Lees verder.
Sweelinck College: mooi voorbeeld van hergebruik
Op een steenworp afstand van het Museumplein in Amsterdam ligt een schitterend monumentaal pand uit het begin van de 20e eeuw. Het Sweelinck College is de trotse bewoner. Eind 2012 kwam het naastgelegen pand leeg te staan. Een unieke kans om, in combinatie met renovatie, uitbreiding letterlijk naast het huidige schoolgebouw te realiseren. Lees verder.
Nieuw leven voor Brede School De Regenboog in Tiel

Hieronder een mooie video van ruim 5 minuten over de renovatie van een schoolgebouw uit de jaren '50. ICSadviseurs is bij de renovatie van deze school én de twee andere locaties van Brede School Tiel intensief betrokken geweest. In dit project-cv leest u meer hierover.
Nieuw leven voor wijkschool - Brede School De Regenboog (Tiel)
DEEL DEZE NIEUWSBRIEF VIA
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail
ICSadviseurs
088 235 04 27
info@icsadviseurs.nl
Zekeringstraat 46,
Postbus 59112, 1040 KC  Amsterdam

Burg. Drijbersingel 25, 
Postbus 652, 8000 AR  Zwolle

Venturelab-s, Klokgebouw 126
5617 AB  Eindhoven
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer of op een ander adres ontvangen?
Hier kunt u een ander e-mailadres opgeven of afmelden voor de nieuwbrief.