Copy
Nieuwsbrief ICSinterim oktober 2016
Onleesbaar? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser
Heeft u moeilijk invulbare vacatures? Of tijdelijke versterking nodig? Of het nu gaat om een integraal huisvestingsplan (IHP) of uw maatschappelijk vastgoedportefeuille, om Europese aanbestedingen of simpelweg goede ondersteuning op uw afdeling: ICSinterim staat voor u klaar met de tijdelijke versterking van afdelingen, programma’s en projecten in onderwijshuisvesting, maatschappelijk vastgoed en gebiedsontwikkeling.

Om te laten zien wat dat in de praktijk betekent, presenteren we in deze nieuwsbrief een aantal recente voorbeelden. Daarvoor gingen we in gesprek met opdrachtgevers. Zij vertellen hoe ICSinterim hen, in een vaak moeilijke periode, heeft kunnen ontzorgen. Met medewerkers, specialisten en management. Met interimmers die het verschil maken. Meer weten? Bel mij voor een vrijblijvend adviesgesprek: 06-22569665.

Sherwin Neira
ICSinterim
Zoeken naar de juiste balans bij Fontys Hogescholen
 
Fontys Hogescholen was op zoek naar een geschikte kandidaat om tijdelijk de organisatie van diverse korte termijn huisvestingstrajecten op zich te nemen. Zo is bijvoorbeeld de dienst Onderwijs & Onderzoek door diverse organisatieveranderingen toe aan een hernieuwde werkomgeving. Samenwerking, ontmoeting en kennisdeling zijn in toenemende mate belangrijker geworden voor het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden en hierdoor sluit de huidige werkomgeving niet meer aan. Bas van Gompel, manager Huisvesting & Onderhoud is blij met de ondersteuning van interimmer Anne Bots: "Het is vaak een zoektocht naar de juiste balans tussen de wensen van de eindgebruikers en de mogelijkheden om deze wensen te realiseren. Anne heeft deze rol goed opgepakt en de opgaven met een goede dosis aan creativiteit maar ook realisme tot uitvoering gebracht. Naast de kennis en ervaring die Anne inbrengt, is zij ook nog eens een fijne collega.” Lees verder >>
Bij ICSinterim kunt u terecht voor tijdelijke
  • projectleiders
  • programmamanagers
  • beleidsmedewerkers
  • afdelingsmanagers
  • procesmanagers
  • projectmedewerkers
"De nauwe en effectieve samenwerking
met alle betrokkenen was niet alleen aangenaam, maar
heeft de succesvolle uitvoering van dit project echt mogelijk
gemaakt.”
Interim projectleiding huisvesting voor Bindelmeer College in Amsterdam
Toen de vaste projectleider van schoolbestuur Stichting ZAAM in Amsterdam met zwangerschapsverlof ging, had de vmbo-locatie Bindelmeer College een probleem. De school stond voor de complexe opgave om haar locatie te renoveren. ICSinterimmer Rens van Hoek schoot te hulp. Lees verder >>
Interim teamleider onderhoud Middin
Middin levert zorg en huisvesting, onder meer aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De teamleider onderhoud stuurt zes medewerkers aan die samen een complex van 120 wooneenheden onderhouden en waar nodig verbeteren. Toen die teamleider bij Middin vertrok, zorgde ICSinterim snel voor een ervaren interimmer. Lees verder >>
Integraal huisvestingsplan onderwijs voor gemeente Hilversum
De gemeente Hilversum had een vrij omvangrijk Integraal Huisvestingsplan dat een grote druk legde op de interne organisatie. Een aantal dossiers bleef daardoor liggen. Het is ideaal om op zo’n moment een professional te kunnen inzetten die de ins en outs kent en na een korte uitleg direct aan de slag kan. Lees verder >>
Programmamanagement ontwikkeling dorpshart Kaatsheuvel
Rondom het dorpsplein in Kaatsheuvel is ruimte gemaakt voor de vorming van een ‘Bruisend Dorpshart’. Onderdeel van het plan is de ontwikkeling van woningbouw, horeca en horeca-gerelateerde dienstverlening en een maatschappelijk multifunctioneel centrum. ICSinterim zorgde voor een ervaren programmamanager. Lees verder >>
Meer weten over wat ICSinterim u te bieden heeft?
Op onze website vertellen we u meer over het brede dienstenpakket van ICSinterim. Want we bieden niet alleen tijdelijke oplossingen; ook voor een vaste invulling van vacatures binnen ons werkveld helpen wij u graag. Bovendien zijn wij, dankzij intensieve samenwerking met ICSadviseurs en externe opleiders, in staat om eventuele hiaten in kennis- en kunde adequaat in te vullen. Wij verrassen u graag met een aantrekkelijk voorstel!
DEEL DEZE NIEUWSBRIEF VIA
Facebook
Twitter
LinkedIn
E-mail
ICSinterim
Postbus 59112
1040 KC  Amsterdam
06-22569665
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer of op een ander adres ontvangen?
Hier kunt u een ander e-mailadres opgeven of afmelden voor de nieuwbrief.