Copy
Nieuwsbrief #1
Stichting HerstelTalent zet zich in voor de verbetering van de positie van mensen die niet als vanzelfsprekend hun weg vinden in de maatschappij, met speciale aandacht voor mensen met (ernstige) psychische aandoeningen en/of chronische lichamelijke aandoeningen. Dit doen wij o.a. door het deskundig inzetten van onze ervaringskennis. Ons doel is om de kennis over ‘herstelprocessen die mensen met een psychische en/of lichamelijke kwetsbaarheid’ doormaken te verdiepen en te verbreden. De vraag wat onze ervaringskennis nu eigenlijk behelst en hoe je deze deskundig kan inzetten houdt ons doorlopend bezig. We streven ernaar om de rol van ervaringsdeskundigen in de (gezondheids)zorg, de maatschappij, de zorg voor chronisch zieken en het welzijnswerk te versterken. Daarnaast pleiten we voor het op grote schaal inzetten van de ‘Herstelvisie’ (nieuwe manier van kijken naar – psychische en/of lichamelijke – problemen in de zorg en welzijn) en verrichten we werkzaamheden die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Activiteiten Stichting HerstelTalent maart 2016

•    Gemeente Walcheren laat weten dat de gunning voor de ambulante ondersteuning in ons voordeel is uitgevallen. Het contract hiervoor is getekend.
•    De projectfolder voor het project 'Mijn Kracht Belicht' is klaar en de data voor de training staan vast. Bouchra en Irene gaan de groep begeleiden. De focus is nu op het verspreiden van de folder en het verkrijgen van deelnemers. We hebben in dit kader ook een heel prettig gesprek gehad bij de Islamitische Universiteit in Rotterdam die het project graag met onderzoek willen volgen. Dit zal ook gedaan worden door Catherine van Zelst van de User Research Centre in Maastricht. We doen dit onder andere om te kijken of er eventueel sprake is van een culturele bias bij bepaalde uitslagen.
•    Opdracht bij Dimence is uit het verkennend stadium.
•    De training 'Anders omgaan met Stemmenhoren' voor Emergis heeft inmiddels 2 bijeenkomsten gehad in maart en verloopt naar wens.
•    Op 8 maart 2016 heeft Stichting HerstelTalent bijgedragen aan een druk bezochte bijeenkomst van de commissie Dannenberg in Middelburg in het kader van het rapport over beschermd wonen. Andre en Irene spraken terwijl Judith de algehele administratieve en logistieke ondersteuning deed.
•    De begeleiding van Jos Houtzager (een ZZP-er - muzikant - met eigen ervaring) wordt gedaan door Judith en verloopt tot op heden naar wens. Komende maand zal een en ander worden geëvalueerd en eventueel worden vervolgd. 
•    Vrijwilliger Klazine heeft opnieuw een blog gepubliceerd op Psychosenet.
•    Drie de vrijwilligers hebben inmiddels een Verklaring Omtrent Gedrag overlegd.
•    Het door Marry Mos geschreven investeringsplan de regio Zeeland is door het LPGGz geaccepteerd. De offerte die we hebben geschreven is inmiddels ook geaccepteerd.
•    Op 30 maart hebben we door middel van het leveren van de dagvoorzitter (Irene) en een spelleider (Judith) een gezamenlijk Zeeuws initiatief van de clientenorganisaties VMDB, Anoiksis en Stichting HerstelTalent ondersteunt om aandacht te geven aan de World Bipolar Day.
•    Op 31 maart 2016 is er een gesprek geweest tussen de gemeente Middelburg en Stichting HerstelTalent (Klaartje en Irene). Het onderwerp van dit gesprek was het opzetten van een herstelacademie op Walcheren. We hebben ons laten vergezellen van Petra van Buuren van de Taskforce GGZ omdat zij veel problemen constateren in de wijze waarop het clientperspectief geborgd wordt in Zeeland. Het gesprek verliep positief. 
•    BuurtzorgT Walcheren heeft aangegeven in april met ons in gesprek te willen over een vaste samenwerking voor groepen. Binnenkort gaan we dan ook als teams met elkaar eten en kennismaken.
Andre Hoek over beschermd wonen bij de commissie Dannenberg in Middelburg.
Share
Tweet
Forward
Stichting HerstelTalent
Verlengde Dishoekseweg 2
4371 NK Koudekerke (Dishoek)

www.hersteltalent.nl
info@hersteltalent.nl
06-22889296
Schrijf je hier uit voor de nieuwsbrief
Wijzig uw gegevens
Alle rechten voorbehouden © 2016


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting HerstelTalent · Verlengde Dishoekseweg 2 · Koudekerke, Zeeland 4371 NK · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp