Copy
Nieuwsbrief #1
Stichting HerstelTalent zet zich in voor de verbetering van de positie van mensen die niet als vanzelfsprekend hun weg vinden in de maatschappij, met speciale aandacht voor mensen met (ernstige) psychische aandoeningen en/of chronische lichamelijke aandoeningen. Dit doen wij o.a. door het deskundig inzetten van onze ervaringskennis. Ons doel is om de kennis over ‘herstelprocessen die mensen met een psychische en/of lichamelijke kwetsbaarheid’ doormaken te verdiepen en te verbreden. De vraag wat onze ervaringskennis nu eigenlijk behelst en hoe je deze deskundig kan inzetten houdt ons doorlopend bezig. We streven ernaar om de rol van ervaringsdeskundigen in de (gezondheids)zorg, de maatschappij, de zorg voor chronisch zieken en het welzijnswerk te versterken. Daarnaast pleiten we voor het op grote schaal inzetten van de ‘Herstelvisie’ (nieuwe manier van kijken naar – psychische en/of lichamelijke – problemen in de zorg en welzijn) en verrichten we werkzaamheden die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Activiteiten Stichting HerstelTalent februari 2016

•    Briefpapier, enveloppen, naamkaartjes voor deelnemers aan cursussen en naamkaartjes voor medewerkers bij cursussen, bijeenkomsten of evenementen zijn gereed.
•   Projectplannen voor de projecten van Samen Sterk Zonder Stigma zijn goed gekeurd. De planning voor de uitvoering is gemaakt. In de klankbordgroep van het project 'Zelfregulatie en Identiteit' nemen Dienke Boertien, Catherine van Zelst, Frans Dieleman en Jaap van der Stel plaats. 
•    N.a.v. het bezoek van Movisie, LPGgZ en de Taskforce afgelopen 12 januari (zie nieuwbrief januari) is er een brief uitgegaan met een aantal aanbevelingen voor de wethouder van Middelburg en de Samenwerkende gemeente Walcheren.
•    Judith en Irene geven op 8 februari samen les op de Hogeschool Zeeland aan aankomende hulpverleners over het maken van een eigen herstelverhaal. In maart zal de tweede les plaatsvinden aan de hand van het eigen verhaal van de studenten.
•    Op 16 februari heeft team HerstelTalent onder leiding van Judith het spel 'Een steekje los' gespeeld bij Resto van Harte in Middelburg, Het was een geslaagde avond.
•    Op 19 februari heeft Soteria opnames gemaakt voor hun website van Stichting HerstelTalent.
•    Er is met Dimence een overeenkomst gesloten om 3 maanden 1 x per 2 weken te adviseren over Herstel Ondersteunende Zorg. 
•    De offerte voor een training omgaan met stemmenhoren bij Emergis (gericht op hulpverleners) is geaccepteerd. De eerste bijeenkomst zal plaatsvinden op 17 maart 2016.
•    Masterclass over het Maastrichts interview voor stemmenhoorders door Irene in samen werking met Petra.
•    Blog van Klazine verschijnt op Psychosenet.
•    Samen met collega's van Psynovit actief met het schrijven van een hbo-opleiding voor mensen met ervaring met een chronische aandoening.
•    Drie vrijwilligersovereenkomsten geaccepteerd en getekend (Judith, Bouchra en Klazine). 
•    LPGGz heeft bij monde van Marry Mos een investeringsplan geschreven voor de regio Zeeland. HerstelTalent zal concrete ondersteuning gaan krijgen bij de poging om een zelfregiecentrum op te zetten. 
Blog Klazine Tuinier op Psychosenet
Share
Tweet
Forward
Stichting HerstelTalent
Verlengde Dishoekseweg 2
4371 NK Koudekerke (Dishoek)

www.hersteltalent.nl
info@hersteltalent.nl
06-22889296
Schrijf je hier uit voor de nieuwsbrief
Wijzig uw gegevens
Alle rechten voorbehouden © 2016






This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting HerstelTalent · Verlengde Dishoekseweg 2 · Koudekerke, Zeeland 4371 NK · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp