Copy
Nieuwsbrief #1
Stichting HerstelTalent zet zich in voor de verbetering van de positie van mensen die niet als vanzelfsprekend hun weg vinden in de maatschappij, met speciale aandacht voor mensen met (ernstige) psychische aandoeningen en/of chronische lichamelijke aandoeningen. Dit doen wij o.a. door het deskundig inzetten van onze ervaringskennis. Ons doel is om de kennis over ‘herstelprocessen die mensen met een psychische en/of lichamelijke kwetsbaarheid’ doormaken te verdiepen en te verbreden. De vraag wat onze ervaringskennis nu eigenlijk behelst en hoe je deze deskundig kan inzetten houdt ons doorlopend bezig. We streven ernaar om de rol van ervaringsdeskundigen in de (gezondheids)zorg, de maatschappij, de zorg voor chronisch zieken en het welzijnswerk te versterken. Daarnaast pleiten we voor het op grote schaal inzetten van de ‘Herstelvisie’ (nieuwe manier van kijken naar – psychische en/of lichamelijke – problemen in de zorg en welzijn) en verrichten we werkzaamheden die hiermee verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Activiteiten Stichting HerstelTalent april 2016
  • Op 7 april heeft Irene een toespraak gegeven over ervaringsdeskundigheid bij Rivierduinen.
  • De lessencyclus 'Schrijf je eigen herstelverhaal' voor aankomende hulpverleners van de Hogeschool Zeeland is door Judith, Klazine en Irene naar wens afgerond. Intentie en wens tot samenwerking is uitgesproken door de HZ.
  • De cursus 'Mijn kracht belicht' (project Samen Sterk Zonder Stigma) is gestart in de Essalam Moskee in Rotterdam.
  • Het project 'Zelfregulatie en Identiteit' heeft tot op heden 3 prettige bijeenkomsten gehad. 
  • Op 22 april is de Dag voor de Ervaringsdeskundige in Venlo geweest. Stichting HerstelTalent was met 5 mensen aanwezig en sponsorde het congresboekje. Jos en Silvia traden op en Irene deed een workshop. Bouchra en Klazine hebben aan het netwerk gewerkt.
  • Eerste terugkoppeling bevindingen Dimence Groep aan stuurgroep.
  • De training 'Anders omgaan met Stemmenhoren' voor Emergis is op 28 april succesvol afgerond. De hulpverleners van Emergis hebben aangegeven zeer tevreden te zijn met de inhoud.
  • Op 26 april is de aanvraag voor de Herstelacademie naar de beleidsmedewerker van de samenwerkende gemeenten Walcheren gestuurd. Dit vooruitlopend op het gesprek dat we 18 mei zullen hebben met de drie van toepassing zijnde wethouders en beleidsmedewerkers.
  • Op 26 april zijn er filmopnames gemaakt van Willem, Frans, Niek en Judith. Het doel is een kleine mini-docu over de gevolgen van stigma door hulpverleners bij Irene.De  docu over stigma zal half mei beschikbaar komen. 
  • Formeel verzoek gehad van de gemeente Walcheren om het beleid aangaande ervaringsdeskundigheid voor hen te schrijven.
Silvia Swarts treedt samen met Jos Houtzager op bij de eerste dag voor de ervaringsdeskundige.
Share
Tweet
Forward
Stichting HerstelTalent
Verlengde Dishoekseweg 2
4371 NK Koudekerke (Dishoek)

www.hersteltalent.nl
info@hersteltalent.nl
06-22889296
Schrijf je hier uit voor de nieuwsbrief
Wijzig uw gegevens
Alle rechten voorbehouden © 2016


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting HerstelTalent · Verlengde Dishoekseweg 2 · Koudekerke, Zeeland 4371 NK · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp