Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser

Nieuwsflits 

Maart 2021

Via nieuwsbrieven en nieuwsflitsen informeren we je regelmatig over ontwikkelingen in het gebied van het Zuid-Willemspark. In deze nieuwsbrief lees je onder andere over de Sluiswachterskade, de Brugwachtershuisjes en sluis 0. Heb je een vraag? Mail ons dan via zuidwillemspark@s-hertogenbosch.nl. 

Sluiswachterskade 


Eind vorig jaar riepen we iedereen op om met ideeën voor de Sluiswachterskade te komen. Hoe kunnen we van dit gebied een bruisende plek maken voor de hele gemeente en voor de buurt? 

Deze oproep leverde veel mooie ideeën op, en daar zijn we blij mee. Kleinschalig overnachten en horeca zijn populair. En waar de een zich vooral richtte op toeristen, dacht de ander na over een plek voor Bosschenaren. Dit voorjaar gaan we hierover ook in gesprek met de buurt. 

Hoe gaan we verder? De ontvangen ideeën en informatie uit de gesprekken met de buurt, nemen we mee om kaders vast te stellen. Deze kaders zijn nodig voor de marktuitvraag. De uitvraag willen we nog voor de zomer openbaar maken. Op onze projectpagina lees je er meer over.

Kanaalboulevard, een volgende fase

De eerste fase van de Kanaalboulevard is afgerond, en binnenkort starten we met het gebied tussen de Kasterensbrug en de Orthenbrug. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen zodat voor de zomer kunnen starten met participatie. Samen met de omgeving en belanghebbenden willen we komen tot een goed ontwerp. Hoe kunnen we randen langs de Zuid-Willemsvaart op een parkachtige manier inrichten zodat iedereen kan genieten van het water en het groen? In dit proces nemen we ook de - zo gewenste - langzaam verkeersbrug mee. De brug is niet alleen bedoeld als oversteek. Het moet ook een aantrekkelijke plek worden.

In het najaar willen we het ontwerp in overleg met de omgeving afronden. Daarna kan de besluitvormingsprocedure over het ontwerp worden gestart. 

Kruithuis wordt museum in een park

Hoe moet de omgeving van het Kruithuis en de inrichting daarvan eruit komen te zien? Mensen uit de buurt ontvingen afgelopen najaar een vragenlijst. Volgens hen mag de omgeving levendiger, opener en groener worden. Deze informatie nemen we mee in een eerste ontwerp. Dit gaan we ook met de buurt bespreken. Eind november willen we een definitief ontwerp klaar hebben zodat we hopelijk in het najaar van 2022 kunnen genieten. Genieten van een nieuwe inrichting rond het Kruithuis, en het nieuwe Vesting- en Watermuseum 

Wist je dat...?


De 123 kilometer lange Zuid-Willemsvaart dit jaar 200 jaar bestaat? In 1821 werd besloten om een kanaal van ’s-Hertogenbosch naar Maastricht aan te leggen. Het deel in ’s-Hertogenbosch is als eerste deel daadwerkelijk uitgevoerd. We gaan even een stapje terug de geschiedenis in. Wist je dat…
  • de Zuid-Willemsvaart is aangelegd onder het bewind van Koning Willem I en het kanaal dan ook naar hem vernoemd is?
  • het doel van het kanaal was om de handel tussen de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden te verbeteren?
  • de aanleg zorgde dat kleine bedrijfjes zich vestigden en arbeiderswoningen werden gebouwd?
  • het stadsbestuur destijds de Zuid-Willemsvaart buiten de stad om wilde aanleggen maar uiteindelijk gekozen is voor de huidige ligging?
  • de vier bruggen over de Zuid-Willemsvaart (Orthenbrug, Kasterenbrug, Hinthamerbrug, Anthoniebrug) dateren van na de tweede wereldoorlog?
  • 3 schrijvers in het kader van het Zuid-Willemspark een column schreven over een stukje geschiedenis van de Zuid-Willemsvaart? Benieuwd? Lees het hier.

Sluis 0
 

Een gezonde, groene en klimaatbestendige leefomgeving is belangrijk. We willen ervoor zorgen dat de stad zelf beter in staat is om wateroverlast en hitte op te vangen. Sluis 0 is een duidelijk voorbeeld waar we met maatregelen de stad klimaatrobuuster maken.

Hier leggen we een park aan in een stedelijke omgeving en zorgen we met spuikanalen (grote buizen) dat overtollig water veilig wordt weggevoerd. Groen en blauw richten we dus beter in. We zijn nog niet zo ver om buiten al aan de slag te gaan. We verwachten dit najaar te starten. In januari sloot aannemerscombinatie Strukton Civiel Zuid – Van den Herik zich aan bij ons bouwteam. Met de aannemer en het waterschap verdiepen we ons de komende tijd in de beste techniek en de uitvoeringswijzen voor het bouwen van de sluis. We houden je op de hoogte! 

Bossche Zomer 2021

Zet het maar met een dikke stift in je agenda: 1 juli t/m 5 september! De Bossche Zomer gaat ook dit jaar zorgen voor bijzondere ontmoetingen. Er is weer ruimte allerlei nieuwe activiteiten. Ook aan de oevers van de Zuid-Willemsvaart, op de tribune en op het water. En hoe leuk zou het zijn om met de watertaxi naar de stad te worden gebracht om deel te nemen aan een van de vele activiteiten bij bijvoorbeeld de Tramkade of de Citadel? Vorig jaar liep er al een proef, en de initiatiefnemer van de watertaxi wil daar ook dit jaar mee doorgaan.  Houd onze website debosschezomer.nl en onze social media kanalen in de gaten!

3205ef33-07cb-4727-9d12-2aca4774180c.png 537f294f-1966-4314-81a2-8b01f0daa951.png ca228d20-a744-4525-9683-a964704017a3.png e4c6455b-f2ba-4497-8a1c-b8f926367b4f.png
www.s-hertogenbosch.nl