Copy

Beste nieuwsbrief lezers,

Veel leesplezier bij de nieuwsbrief over de komende maand. Hebben jullie nog informatie voor de volgende nieuwsbrief, mail deze dan naar de PR werkgroep. (pr@ivnhelden.nl)

Programma komende 2 maanden

IVN en corona-maatregelen
Zoals iedereen heeft ook IVN te maken met de corona-maatregelen. We zullen de overheidsmaatregelen en adviezen blijven volgen. Ook de slootjesdag van de jeugdwerkgroep gaat niet door.

IVN Helden Activiteiten
Fysieke activiteiten met meerdere mensen zullen voorlopig niet meer plaatsvinden. Voor de maand mei worden alle activiteiten van IVN Helden e.o. al afgelast.

 

Weetjes voor komende maand 

ObsIdentify App

In het verleden moest je nog dikke boeken meenemen om de flora en fauna te determineren. Tegenwoordig heb je verschillende App's op je mobiel, die na het maken van een foto, met een bepaalde mate van zekerheid het onderwerp kan identificeren. Zo'n app is ObsIdentify. De laatste versie bevat de complete flora en fauna en is bijzonder gebruikersvriendelijk. Zeker de moeite van het proberen waard.

Herken jij deze zoogdieren?

Vul deze Zoogdieren Quiz in en je weet het. Heb je alles goed, sluit je dan aan bij de zoogdierenwerkgroep van IVN Helden. Alles fout sluit je dan zeker aan bij de zoogdieren werkgroep, daar kun je veel leren! zoogdierenwerkgroep@ivnhelden.nl

Natuurverstoringen.nl

Helaas komt het te vaak voor, dat de natuur op een onwettige wijze wordt verstoord. Vernielde dassenburchten of beverburchten (zie foto), houtkap in het broedseizoen zijn zo'n gebeurtenissen die zeker bij de overheid moeten worden gemeld. Heb je te maken gehad met zo'n geval, meldt dit dan bij natuurverstoring.nl

Heb jij een initiatief om bomen te planten?
Samen met de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) is de Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg) druk bezig om in onze provincie boomplantinitiatieven van de grond te krijgen. Als je een boomplantinitiatief hebt, maar daarbij ondersteuning zoekt, roepen wij je op om je initiatief zo snel mogelijk bij ons te melden via het online vragenformulier. Wij helpen je dan om het initiatief rond te krijgen inclusief financiële ondersteuning. Samen maken we van 1 + 1 = 4 bomen! Het gaat overigens niet alleen om bomen, maar om alle vormen van landschappelijke beplanting (houtwallen, singels, heggen, geriefhoutbosjes etc.).

Wil je mooie natuurfilms bekijken?
Genieten van natuurverhalen vanuit de luie stoel. Het kan op Dwaalfilm.eu. De Dwaalfilm is een beeldenjukebox op internet, met filmpjes van maximaal een minuut. In honderden filmpjes worden onder meer de Maas, de Rijn, de Waal, het Kempen~Broek, het Geuldal en de Delta in beeld gebracht. Als kijker bepaal je zelf je dwaaltocht langs getijdengeulen en grote grazers, door de dynamische Biesbosch of de Rijnstrangen, langs kraamkamers voor vissen, het nest van de zeearend en honderden andere onderwerpen.

Ga voor groei!

De natuur in Nederland is uit balans. Zonder bomen geen bloesem, zonder bloesem geen insecten, zonder insecten geen vogels. Juist die variatie is belangrijk om alles in evenwicht te houden. Daarom zetten wij dit jaar in op meer dieren en planten. Wij gaan voor groei! Help ook mee en laat de natuur groeien. Begin in je eigen tuin of buurt, geef dieren en planten de ruimte. Voor meer informatie kijk op: Natuurmonumenten

Nieuws van de werkgroepen 


Huisvesting IVN Helden e.o.

Het bestuur is op verschillende vlakken actief met de toekomstige huisvesting. Allereerst willen we van de gemeente duidelijkheid krijgen over onze rol van natuureducatie in de gemeente en de ondersteuning die natuureducatie, net zoals sporteducatie, kan ontvangen van de gemeente. Verder overleggen of en hoe we onze activiteiten kunnen integreren in de nieuwbouw van de Oda school (onze huidige huisvesting). En als laatste bekijken we mogelijke alternatieve scenario's.
Deel de nieuwsbrief met anderen! Deel de nieuwsbrief met anderen!
Verstuur de nieuwsbrief naar een bekende. Verstuur de nieuwsbrief naar een bekende.
Facebook
Website

U krijgt deze mail vanwege uw belangstelling voor de activiteiten van IVN Helden.

Uitschrijven voor nieuwsbrief. <<Email Address>>
Ons adres is:

IVN Helden e.o.
Zelen 38
Panningen, 5981 PN
Netherlands

Add us to your address book

Copyright (C) 2020 IVN Helden e.o. All rights reserved.

Doorsturen email, Pas je gegevens aan  of meld je aan voor de nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp