Copy

Beste nieuwsbrief lezers,

Veel leesplezier bij de nieuwsbrief over de komende maand. Hebben jullie nog informatie voor de volgende nieuwsbrief, mail deze dan naar de PR werkgroep. (pr@ivnhelden.nl)

Programma komende 2 maanden

IVN en corona-maatregelen
    
Beste ,
Tijdens de persconferentie van 19 mei werden verdere versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Dit betekent ook dat IVN vanaf 1 juni weer activiteiten mag organiseren, mits deelnemers 1,5 meter afstand van elkaar houden. Voor kinderen jonger dan 12 jaar geldt de 1,5 meter afstand regel niet. Voor samenkomsten die binnen plaatsvinden, geldt een maximum van 30 personen (exclusief personeel) en een gezondheidscheck vooraf. Vergunningsplichtige evenementen zijn voorlopig nog niet toegestaan.

IVN Helden Activiteiten
Voor de maand juni  zijn de IVN Helden activiteiten nog afgelast.
In de maand juli gaan we voorzichtig weer met buiten activiteiten starten, onder de voorwaarden dat het aantal deelnemers beheersbaar is (daarom alleen nog IVN leden), deelnemers zich moeten aanmelden en het samenkomen moet met eigen vervoer gebeuren.

Bekeken wordt of de dagwandeling in september kan doorgaan. Zo nee, dan komt er mogelijk een vervangende lokale wandeling.

 

Datum

Dag

Aanvang

Voor wie?

Onderwerp

2 juli

Do

19.00

Leden

Avondwandeling Rijkel in de gemeente Beesel

5 juli

Zo

9.00

Leden

4 Seizoenen wandeling Zomer

         

Nieuws van de werkgroepen 

Bestuur vergadert digitaal met werkgroepen

Om toch met elkaar contact te houden wordt ook binnen IVN Helden digitaal vergadert. Een nuttige bijeenkomst om elkaar te informeren hoe de vlag er in deze corona tijd er bij hangt.

IVN Nestkasten maken reclame voor de natuur!

Wie Teeuwen schonk IVN Helden e.o 16 nestkasten voor mussen, koolmezen, pimpelmezen en boomkruipers. Het hout is afvalhout van 5*Beringe. IVN nestkasten laten zien dat we staan voor biodiversiteit. Wil je ook IVN nestkasten in de buurt ophangen neem dan contact op met pr@ivnhelden.nl. Voorwaarde is wel dat ze jaarlijks worden schoongemaakt.

Vogelwerkgroep komt o.a. op voor Panningense gierzwaluwen in de Raadhuisstraat

Diverse activiteiten die wij als vogelwerkgroep gepland hadden hebben we af moeten lassen. Een voorbeeld hiervan is de jaarlijkse weidevogel telling, al vanaf de jaren 80 worden de tel gegevens bijgehouden, de weidevogelgebieden werden andere jaren geteld in kleine groepjes, dit jaar werd er individueel geteld.
Dit wil niet zeggen dat we verder stil zitten, we blijven via de mail in contact met elkaar, meldingen worden aan elkaar doorgegeven, ieder op zijn eigen manier. Ook is de vogelwerkgroep nog altijd een meldpunt voor de inwoners van Peel & Maas wat betreft het melden van vogelslachtoffers, het melden van dak renovatie’s als daar twijfels over bestaan maar ook meldingen van “aparte” vogels die waar worden genomen. Zodra het mogelijk is weer activiteiten te organiseren zal de vogelwerkgroep van zich laten horen.


Jongeren Advies Bureau van het Bouwens ingezet voor Pius Park Plein

Leerlingen van het Bouwens, leerkrachten van het Bouwens, de experts van de sportaccommodaties, hulp bij dementie, de gemeente, het waterschap en de IVN vrijwilligers hebben zeer goed samengewerkt om de uitwerking van de vraag behoefte aan nieuwe voorzieningen en een herinrichting van de openbare ruimte.  Meer informatie

Ander nieuws 

Ergernis over het maaien van bermen en sloten, kom in actie!

Soms erger je je over het maaien van mooie bermen of het maaien van slootranden waar mogelijk nog vogels broeden. Kom in actie en informeer de gemeente of het waterschap. Hier en link om de overheid er op te wijzen, dat het ook anders kan. Meer informatie
Deel de nieuwsbrief met anderen! Deel de nieuwsbrief met anderen!
Verstuur de nieuwsbrief naar een bekende. Verstuur de nieuwsbrief naar een bekende.
Facebook
Website

U krijgt deze mail vanwege uw belangstelling voor de activiteiten van IVN Helden.

Uitschrijven voor nieuwsbrief. <<Email Address>>
Ons adres is:

IVN Helden e.o.
Zelen 38
Panningen, 5981 PN
Netherlands

Add us to your address book

Copyright (C) 2020 IVN Helden e.o. All rights reserved.

Doorsturen email, Pas je gegevens aan  of meld je aan voor de nieuwsbrief. 
Voor een goede ontvangst voegt u pr@ivnhelden.nl toe aan uw adresboek.

Email Marketing Powered by Mailchimp