Copy

Beste nieuwsbrief lezers,

Veel leesplezier bij de nieuwsbrief over de komende maand. Hebben jullie nog informatie voor de volgende nieuwsbrief, mail deze dan naar de PR werkgroep. (pr@ivnhelden.nl)

Activiteiten

Aanvangstijd is ook vertrektijd, indien niet anders vermeld bij het IVN Gebouw te Helden.
 
Het  jaarprogramma van 2019  vind je op  

Jaarprogramma

 

Werkgroepen aan het werk, leden informatie, links

Dagwandeling.

Zaterdag 1 juni organiseert het IVN  Helden de traditionele jaarlijkse IVN dagwandeling. Dit jaar een wandeling van 16,5 km. door het Zuid-Limburgse heuvelland, met veel maretakken ( de grond bevat veel kalk) en mooie vergezichten. Langs beekjes en door het Vijlener- en Holsetterbos. De diverse hoogteverschillen staan garant voor prachtige vergezichten. 

Goed schoeisel en kleding is belangrijk en weersafhankelijk.  Vergeet niet om uw lunchpakket en voldoende drinken mee te nemen.  We vertrekken in Panningen per bus vanaf het Wilhelminaplein bij het Huis van de Gemeente om 8.00 uur. Na aankomst bij het vertrekpunt van de wandeling staat de koffie of thee en een stuk vlaai voor ons klaar. De lunchplek is in de open lucht. Onderweg is er geen horeca gelegenheid. Na de wandeling kunnen we nog, zoals we dat gewend zijn, nagenieten op het terras onder het genot van een drankje. We streven ernaar om weer om 19:00 uur in Panningen te zijn.

De kosten voor de dagtocht zijn € 15,00 voor leden en voor niet leden €17,50.
Als u graag wilt deelnemen aan deze dagwandeling, dan wordt u verzocht: 
  1.  Het verschuldigd bedrag over te maken op rekening NL54 RABO 0141 9269 61 t.n.v. het IVN Helden. Graag onder vermelding van de naam/namen van de deelnemende persoon/personen en uw mailadres.
  2. Laatste dag van opgave is woensdag 23 mei 2019.
Voor deelname geldt de volgorde van betalen. Deelname geschiedt op eigen risico. Wij wensen u alvast een prachtige wandeldag. 
Het voorwandelen was een waar genot en avontuur.  Met GROENE groet, Jos Joosten en Mart Christiaens (info: pr@ivnhelden.nl).

Bezoek Carnivora.
Donderdagavond 2 mei brengt IVN Helden e.o. een bezoek aan de Stichting Carnivora. 
Om 19.00 uur vertrekken we vanuit het IVN gebouw, Kloosterstraat 12 in Helden naar de Meijelseweg 44.
We brengen een bezoek aan de reptielen en nachtdieren van de stichting en krijgen uitleg over diverse diersoorten.
De stichting biedt ook de mogelijkheid om deze dieren aan te raken en ermee op de foto te gaan.
Veel van de nachtdieren zullen slapen als ze worden bezichtigd. Hun rust wordt uiteraard gerespecteerd.

Flora inventarisatie

26 mei florainventarisatie Schrames aanvang 9:00 uur.
 

Wandeling in het Gerendal

Nadere informatie komt op de IVN Helden website.
 

Paddentrek Neerseweg

Ook dit jaar zijn de amphibien weer over de Neerseweg geholpen bij het oversteken. Vanwege de rigoureuze onderhoudsactie van het water in het Holtje en de grote droogte waren er dit jaar 75% minder dieren van de aantallen in vergelijking met voorgaande jaren.
In 2019: Padden   47,  kikkers:   6,  salamanders:   5   
In 2018: Padden 194,  kikkers: 20,  salamanders: 13

Zaad voor bloemrijke en vogelrijke velden.


IVN Helden heeft een beperkte hoeveelheid zaad ontvangen voor het inzaaien van bloemrijke en vogelrijke randen of velden. Heb je hiervoor belangstelling meld je dan aan bij pr@ivnhelden.nl onder vermelding van naam en en de hoeveelheid vierkante meters gebied. Inschrijving loopt tot 12 mei. In de daaropvolgende week wordt het zaad verdeeld onder de aanmeldingen en kan het in deze week worden afgehaald. De aanmelders ontvangen hierover via de email bericht.

 

IVN in het nieuws 
Onder prachtige weersomstandigheden werd de blauwborst gespot. Het resultaat was dat er in totaal 34 soorten werden gezien waaronder verschillende blauwborsten (zie foto Jos Joosten) en nog een bijzondere waarneming een klapekster.
Verslag Schone Maas actie in Kessel (klik op plaatje) De jeugdleden hadden het thema: roofvogels. Nadat ze in het bos geluiden moesten herkennen van verschillende roofvogels, heeft Wim Maassen nog veel verteld en laten zien over uilen en roofvogels.

Deel de nieuwsbrief met anderen!
Verstuur de nieuwsbrief naar een bekende.

U krijgt deze mail vanwege uw belangstelling voor de activiteiten van IVN Helden.

Uitschrijven voor nieuwsbrief. <<Email Address>>
Ons adres is:

IVN Helden e.o.
Zelen 38
Panningen, 5981 PN
Netherlands

Add us to your address book

Copyright (C) 2019 IVN Helden e.o. All rights reserved.

Doorsturen email, Pas je gegevens aan  of meld je aan voor de nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp