Copy
View this email in your browser

Onrustige tijden

Het Coronavirus  COVID-19 houdt ons dit jaar en ook volgend jaar flink bezig. De richtlijnen, maatregelen en adviezen moeten de verspreiding zo veel mogelijk beperken of vertragen. Om invulling te geven aan het advies contact met anderen te beperken, hebben ook veel musea en archieven hun bezoekersruimten gesloten. Het Genealogiecafé is dit jaar niet fysiek georganiseerd. Wel is de werkgroep Genealogie van PeelenMaasNet per e-mail bereikbaar en we hebben veel vragen gekregen.
 
COVID-19 is niet de eerste besmettelijke ziekte die de gemoederen bezig houdt. Velen herinneren zich nog SARS en de Mexicaanse griep. Epidemieën zijn van alle tijden, ook in de regio Peel en Maas. Bekend zijn de pestepidemieën, maar ook uitbraken van cholera, thypus en tuberculose kwamen regelmatig voor.  In 1849 werd Nederland  getroffen door een cholera-uitbraak, er vielen 23.000 slachtoffers. De ratten in de Soeterbeek waren waarschijnlijk de bron van de Russische griep waaraan in 1888 veel mensen in de omgeving van Soeterbeek ten prooi vielen.
 
Als er een besmettelijke ziekte was uitgebroken, werden er vaak maatregelen genomen. Er werden bijzondere nachtwachten aangesteld en mensen moesten thuis blijven. Vaak werd een dorp of buurt die getroffen werd door een besmettelijke ziekte afgesloten van de buitenwereld. Bij de grote pestepidemie in Venlo in 1615 waren er wel veel voorschriften voor de bewoners van besmette huizen: ze mochten alleen de straat op met een stok met een witte vlag in de hand. In besmette huizen moesten de deuren en ramen die op straat uitkwamen overdag gesloten blijven. Er mocht geen water of vuil op straat gestort worden. Als iemand zijn huis wilde reinigen of ontsmetten door rook moest dit ‘s avonds na negen uur of ‘s morgens vóór vijf uur gebeuren en pas zes weken nadat iemand in het huis gestorven was. Ook mochten er geen waren uit de besmette huizen verkocht worden en mochten de bewoners geen water uit de gemeenschappelijke putten op straat halen. Later was het ook verboden om varkens en honden vrij over straat te laten lopen. Als iemand een besmet huis binnenging, kon hij hiervoor een boete van tien goudstukken krijgen.

Onbekende foto's

Op de website van PeelenMaasNet is een nieuwe collectie toegevoegd aan de categorie afbeeldingen: onbekende foto’s. Ze zijn te vinden via afbeeldingen
-- collectie -- onbekende foto’s.


We zijn op zoek naar informatie over de personen en de gebeurtenis die op deze foto’s zijn afgebeeld. Heb je  informatie dan kan je de informatie doorgeven via het  contactformulier

Hieronder een foto een geheel onbekende familie en een foto uit de oorlogstijd waarvan niet bekend is waar ze is gemaakt.

Online genealogie 

Waar kom ik vandaan? Met wat voor problemen hebben mijn voorouders eigenlijk moeten dealen? Hoe gedroegen zij zich in een crisis, een oorlog of tijdens een pandemie? Het zijn vragen waarop veel Nederlanders in coronatijd een antwoord zoeken.

Het aantal mensen dat op zoek gaat naar hun roots, is in de coronaperiode flink gestegen. Je kunt thuis in alle rust veel gegevens over je voorouders vinden, en zeker ook bij PeelenMaasNet. Niet alleen de Burgerlijke Stand en bevolkingsregisters vanaf 1795 zijn hier te vinden, maar ook foto’s, krantenberichten, familieadvertenties en bijvoorbeeld de uitgaven van de Moennik zijn er te vinden.

Genealogiecafé online

Helaas zijn alle genealogiecafés dit jaar afgelast wegens de corona-epidemie.  Wel is de werkgroep bereikbaar via e-mail: genealogiecafé@peelenmaasnet.nl. We hebben veel interessante hulpvragen gekregen en de hulpvragers ook goed verder kunnen helpen.

Er kwam een vraag binnen over bijnamen van bierbrouwers in Kessel en vragen over aanvullingen of moeilijk vindbare voorouders, zoals van de families Ingelkens-Daniëls in Helden en de familie Maris in Beringe. Maar ook vragen over bijvoorbeeld huisnummers. In de bevolkingsregisters worden de namen van de bewoners in een huishouding vermeld, samen met de status, geboortedatum en beroepen van de bewoners, maar tevens de huis nummers. Het is vaak moeilijk deze nummering te koppelen aan de huidige adressen. Straatnamen veranderden in de loop der tijden, maar ook de nummering zelf was onderhevig aan veranderingen.
 
We kregen ook een vraag van een onderzoeker van de Universiteit van Amsterdam en het NIOD die bezig is met een promotieonderzoek naar Johannes Petrus Eillebrecht. Bert Eillebrecht was geboren in Helden en een worstelaar op hoog niveau. Hij had drie zonen die ook alle drie worstelden op topniveau. Tijdens de oorlog sloten zij zich aan bij de NSB. Na de oorlog kregen zij een wedstrijdverbod tot 1951.  De werkgroep genealogie ging enthousiast aan de slag met een speurtocht naar de genealogische gegevens van deze familie.
 
Veel vragen betreffen ook gegevens van vóór 1795, de tijd voordat de burgerlijke stand is inggevoerd in de Franse tijd. Geboorte, huwelijk en overlijden van personen moeten dan gezocht worden in de betreffende kerkregisters. Gelukkig is daarvan een groot deel gedigitaliseerd en te vinden via bijvoorbeeld http://www.landvankessel.nl
 
Heb jij een vraag voor onze werkgroep Genealogie? Neem dan contact op via genealogiecafé@peelenmaasnet.nl
 

Theo Verheijen overleden

PeelenMaasNet deelnemer Theo Verheijen is geheel onverwacht op 72-jarige leeftijd overleden.
Theo Verheijen verzamelde jarenlang oude ansichtkaarten van Meijel. Deze collectie plaatste Theo op PeelenMaasNet.
 
Collectie Theo Verheijen
 

 

Het bestuur en de vrijwilligers van PeelenMaasNet wenst iedereen

een gezellige kerst en een gezond nieuwjaar.

 

Facebook
Website
Copyright © 2019

Ons email adres is:
info@peelenmaasnet.nl

Wijzigen of uitschrijven?
U kan hier Uw  voorkeuren wijzigen of uitschrijven van deze lijst


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Stichting PeelenMaasNet.nl · Wilhelminaplein 1 · Panningen, Limburg 5981CC · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp